Biểu mẫu thanh toán giai đoạn công trình xây dựng năm 2024

Bạn đang gặp nhiều vướng mắc về việc lập hồ sơ thanh quyết toán, hay đang phải loay hoay với các công thức bị liên kết chồng chéo và chưa tìm được cách khắc phục... Thật tuyệt vời khi GXD đã nghiên cứu và phát triển nên phần mềm Quyết toán GXD, giải quyết mọi khó khăn và tự tin giúp đỡ bạn khi làm hồ sơ thanh quyết toán.

Các tính năng chính của phần mềm Quyết toán GXD

 • Lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán chuẩn theo Biểu mẫu số 08b của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
 • Linh động đáp ứng việc lập biểu mẫu 08b trong 2 trường hợp:
 • Sử dụng 1 biểu mẫu 08b chung cho cả phần khối lượng trong hợp đồng và phần khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng.
 • Tách biểu mẫu 08b thành 2 bảng riêng biệt cho từng phần thanh toán khối lượng trong hợp đồng và khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng
 • Có thể chuyển đổi biểu mẫu thanh toán theo Phụ lục 03a và phụ lục 04 của Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính
 • Linh hoạt khôi phục biểu giá hợp đồng và phân tích vật tư hợp đồng
 • Cho phép đưa dữ liệu từ hợp đồng vào phần mềm để tạo biểu giá hợp đồng phục vụ cho công tác thanh toán. Bạn có thể làm hồ sơ thanh toán ngay từ khi ký hợp đồng bằng việc đưa dữ liệu từ hợp đồng vào danh mục các công tác trên phần mềm để tiến hành thanh toán. Càng làm sớm càng có thời gian và tránh được nhầm lẫn.
 • Được lập trình theo quy trình thanh quyết toán và điều chỉnh giá theo từng loại hợp đồng xây dựng như: trọn gói, đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh
 • Đặc biệt đối với hợp đồng đơn giá điều chỉnh phần mềm Quyết toán GXD có thể dễ dàng điều chỉnh đơn giá theo các cách: Bù trừ chênh lệch trực tiếp, sử dụng chỉ số giá, điều chỉnh toàn bộ đơn giá
 • Dễ dàng trao đổi dữ liệu với phần mềm QLCL GXD: đưa khối lượng nghiệm thu ở phần mềm QLCL GXD sang khối lượng hoàn thành để thanh toán trên phần mềm Quyết toán GXD
 • Phần mềm Quyết toán GXD được lập trình chạy trên Excel, có nghĩa là bạn chạy thanh quyết toán song song Excel + Quyết toán GXD ngay trên bảng tính Excel. Khi làm thanh quyết toán bạn mở ra file Excel, làm ngay trên đó, lưu lại là file Excel luôn. Gửi đi cho người khác mở file cũng chỉ cần Excel, không cần phải có phần mềm quyết toán. Không cần phải công đoạn xuất nhập gì phiền hà, muốn chỉnh gì là chỉnh được ngay. Quá tiện lợi và dễ dàng sử dụng.

Lợi ích đạt được khi sở hữu phần mềm Quyết toán GXD

 • Được kế thừa những kinh nghiệm của đội ngũ nghiên cứu và phát triển phần mềm GXD
 • Tham khảo cách lập hồ sơ thanh quyết toán, cách điều chỉnh đơn giá hợp đồng và các công thức tính toán sẵn có trong phần mềm
 • Có khóa học đào tạo chất lượng và uy tín
 • Được cập nhật mới nhất các quy định hiện hành, các phiên bản mới nhất.
 • Phần mềm Quyết toán GXD không ngừng nghiên cứu và phát triển, các chức năng mới liên tục được sáng tạo ra nên luôn đi đầu.

Ưu đãi khi mua phần mềm Quyết toán GXD

 • Được tặng khóa học sử dụng phần mềm Quyết toán GXD online
 • Có sách hướng dẫn sử dụng
 • Có đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng, chính xác và nhiệt tình qua tổng đài 0975 381 900
 • Các kênh video và website về thanh quyết toán chia sẻ với các các đồng nghiệp, thật tiện lợi
 • Chuyên trang thanh quyết toán: https://thanhquyettoan.com
 • Kênh video: http://youtube.com/thanhquyettoan
 • Trang nghiệm thu thanh toán: http://nghiemthuthanhtoan.com và http://nghiemthuthanhtoan.net
 • Box Phần mềm QUYẾT TOÁN GXD trên diễn đàn http://giaxaydung.vn
 • Groups FB: https://facebook.com/groups/thanhquyettoan
 • Fanpage: https://facebook.com/thanhtoanquyettoanphanmem

Quyết toán GXD là giải pháp hoàn chỉnh gồm Phần mềm công cụ + Giáo trình & trương chình đào tạo + Hệ thống website cung cấp

Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để trải nghiệm phần mềm Quyết toán GXD - Dùng là thích, kích là sướng, sử dụng thành thạo để đạt năng suất cao cho công việc và mang nhiều tiền về túi nhé!

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoặc Biên bản xác nhận khối lượng (nếu chưa đủ điều kiện để nghiệm thu).

- Bảng tính giá trị thanh toán phát sinh (tăng hoặc giảm).

- Bảng tính giá trị tạm thanh toán và Đề nghị tạm thanh toán.

Biểu mẫu thanh toán giai đoạn công trình xây dựng năm 2024

Hồ sơ tạm thanh toán hợp đồng xây dựng gồm những tài liệu gì? Thanh toán hợp đồng xây dựng theo thời gian như thế nào? (Hình từ Internet)

Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng theo thời gian gồm những tài liệu gì?

Căn cứ tại khoản điểm d khoản 1 Điều 20 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng theo thời gian gồm có:

- Biên bản nghiệm thu thời gian làm việc thực tế hoặc bảng chấm công (theo tháng, tuần, ngày, giờ) tương ứng với kết quả công việc trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu.

Trường hợp, trong quá trình thực hiện có công việc phát sinh cần phải bổ sung chuyên gia mà trong hợp đồng chưa có mức thù lao cho các chuyên gia này thì các bên phải thỏa thuận và thống nhất mức thù lao trước khi thực hiện.

Khi đó, hồ sơ thanh toán phải có bảng tính giá trị các công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng và được đại diện các bên: Giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và bên nhận thầu xác nhận.

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: Giá trị hoàn thành theo hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu.

Thanh toán hợp đồng xây dựng theo thời gian như thế nào?

Căn cứ tại khoản 7 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Thanh toán hợp đồng xây dựng
1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng.
2. Các bên thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.
3. Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ (100%) giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
4. Trường hợp trong kỳ thanh toán các bên chưa đủ điều kiện để thanh toán theo đúng quy định của hợp đồng (chưa có dữ liệu để điều chỉnh giá, chưa đủ thời gian để xác định chất lượng sản phẩm,...) thì có thể tạm thanh toán. Khi đã đủ điều kiện để xác định giá trị thanh toán thì bên giao thầu phải thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều này.
5. Đối với hợp đồng trọn gói: Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.
6. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.
7. Đối với hợp đồng theo thời gian việc thanh toán được quy định như sau:
a) Chi phí cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên gia và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ).
b) Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia thì thanh toán theo phương thức thanh toán quy định trong hợp đồng.
...

Như vậy theo quy định trên thanh toán hợp đồng xây dựng theo thời gian như sau:

- Chi phí cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên gia và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ).

- Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia thì thanh toán theo phương thức thanh toán quy định trong hợp đồng.