Các công thức toán học cơ bản lớp 4 năm 2024

Hay cùng Clevai tóm tắt chương trình toán lớp 4 kỳ 2 để ôn tập và củng cố kiến thức ngay trong bài viết này nhé!

Môn toán là một trong những bộ môn quan trọng bậc nhất đối với các em học sinh bậc Tiểu học. Việc nắm vững được kiến thức môn Toán lớp 4 sẽ giúp các em có nền tảng vững chắc để học cao hơn sau này. Dưới đây là tổng hợp nội dung chương trình toán lớp 4 kì 2, mời bạn tham khảo ngay để có ôn tập kiến thức hiệu quả nhé!

Các công thức toán học cơ bản lớp 4 năm 2024

1. Dấu hiệu chia hết

Dấu hiệu chia hết là một trong những nội dung được đánh giá là quan trọng nhất trong chương trình toán lớp 4 kì 2.

Dấu hiệu chia hết cho 2

Đưa ra các dấu hiệu nhận biết và các bài tập luyện tập kèm theo. Dấu hiệu số chia hết cho 2 bao gồm các số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8.

Dấu hiệu chia hết cho 5

Đưa ra các dấu hiệu nhận biết và các bài tập luyện tập kèm theo. Dấu hiệu số chia hết cho 5 bao gồm các số có chữ số tận cùng là 0,5.

Dấu hiệu chia hết cho 9

Đưa ra các dấu hiệu nhận biết và các bài tập luyện tập kèm theo. Dấu hiệu số chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 9.

Dấu hiệu chia hết cho 3

Đưa ra các dấu hiệu nhận biết và các bài tập luyện tập kèm theo. Dấu hiệu số chia hết cho 3 là tổng các chữ số chia hết cho 3.

2. Cấu tạo số

Cụ thể: abc=a*100+b*10+c

abcd=a*1000+b*100+c*10+d

………….

ab=a*10+b

3. Các đơn vị đo khối lượng

Các đơn vị đo khối lượng cần nhớ trong chương trình toán lớp 4 kì 2 bao gồm: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g và cách quy đổi giữa các đơn vị.

Các công thức toán học cơ bản lớp 4 năm 2024

4. Giây thế kỷ

Cách quy đổi giữa các đơn vị giây và giờ, thế kỷ và năm:

 • 1 giờ = 60 phút
 • 1 phút = 60 giây.
 • 1 thế kỷ = 100 năm

5. Tìm số trung bình cộng

Cách tính: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng đó chia cho số các số hạng.

Dạng bài tìm 2 số biết Tổng và Hiệu áp dụng theo công thức sau:

 • Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2
 • Số lớn = (Tổng + Hiệu) :2

6. Phân số

Định nghĩa

Phân số là một số có cấu tạo bao gồm tử số và mẫu số: tử số là số tự nhiên được viết trên dấu gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên được viết dưới dấu gạch ngang.

Các công thức toán học cơ bản lớp 4 năm 2024

Các tính chất cơ bản của phân số

Tính chất cơ bản: Khi cùng nhân hoặc cùng chia cả tử số và mẫu số của phân số cho cùng một số tự nhiên lớn hơn 1, ta sẽ được một phân số mới bằng phân số ban đầu.

Áp dụng tính chất trên của phân số trên, chương trình toán lớp 4 kì 2 phần phân số có các dạng bài tập sau:

 • Rút gọn phân số: Khi làm bài toán rút gọn phân số, bạn cần rút gọn kết quả cuối cùng đến mức tối giản. Một phân số được gọi là tối giản nếu cả tử số và mẫu số của chúng chỉ cùng chia hết cho 1 mà không chia hết cho bất kỳ số tự nhiên nào khác.
 • Quy đồng mẫu số : Khi làm bài toán quy đồng mẫu số, ta cần tìm mẫu số chung của các phân số rồi làm thao tác quy đồng mẫu số để đưa các phân số về mẫu số chung.

7. Các phép toán phân số

Trong chương trình lớp 4 kì 2, một nội dung không thể không bỏ qua là các phép toán với phân số.

Phép cộng phân số

 • Cộng hai phân số cùng mẫu số
 • Cộng hai phân số khác mẫu số: Trước tiên, ta cần làm thao tác quy đồng mẫu số chung để đưa 2 phân số về cùng mẫu số và giải như trường hợp cộng hai phân số cùng mẫu số.
 • Cộng một phân số với một số tự nhiên:
 • Bước 1: Viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số bằng mẫu số của phân số đã cho.
 • Bước 2: Làm phép tính như trường hợp cộng hai phân số có cùng mẫu số.

Phép trừ phân số

 • Trừ hai phân số cùng mẫu số
 • Trừ hai phân số khác mẫu số: Trước tiên, ta cần làm thao tác quy đồng mẫu số chung để đưa 2 phân số về cùng mẫu số và giải như trường hợp trừ hai phân số cùng mẫu số.

Phép nhân phân số

Khi làm phép nhân các phân số với nhau, bạn chỉ cần nhân tử với tử, mẫu với mẫu.

Tính chất trong phép nhân bao gồm:

 • Tính chất giao hoán
 • Tính chất kết hợp
 • Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
 • Một phân số nhân với một hiệu 2 phân số
 • Một phân số nhân với số 0.

Phép chia phân số

Khi làm phép chia hai phân số với nhau, bạn nhân phân số này với nghịch đảo của phân số kia.

8. So sánh phân số

Chương trình toán lớp 4 học kỳ 2 phần so sánh phân số bao gồm:

 • So sánh phân số bằng cách quy đồng mẫu số hoặc quy đồng tử số
 • So sánh các phân số với một phân số trung gian.
 • So sánh phần bù các phân số.
 • So sánh phần thừa các phân số.

9. Tỷ số

Các dạng bài tập tỷ số thường gặp trong chương trình toán lớp 4 kì 2 bao gồm tìm 2 số khi biết Tổng/Hiệu và Tỉ số của 2 số đó.

10. Tỷ lệ bản đồ

Các công thức toán học cơ bản lớp 4 năm 2024

Định nghĩa tỷ lệ bản đồ

Tỷ lệ bản đồ là tỉ số giữa độ dài khoảng cách đo trên bản đồ với độ dài trên thực tế.

Một số dạng bài tập liên quan đến tỷ lệ bản đồ

 • Dạng 1: Tính độ dài thật cho biết tỷ lệ bản đ
 • Dạng 2: Tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ cho biết tỷ lệ bản đồ

Hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn, giúp các bạn học sinh nắm rõ tổng hợp kiến thức chương trình toán lớp 4 kì 2. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp các em học tập tốt, hoàn thành chương trình toán lớp 4 tốt nhất.