Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Download bài tập trường tĩnh điện có lời giải PDF ✓ Bài tập về trường tĩnh điện có lời giải ✓ Bài tập vật lý đại cương chương trường tĩnh điện ✓ Các bài tập trường tĩnh điện ✓ Các bài tập về trường tĩnh điện ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí các dạng bài tập về chương trường tĩnh điện link Google Drive

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Tải bài tập trường tĩnh điện có lời giải

File tài liệu tổng hợp các dạng bài tập chương trường tĩnh điện môn vật lý đại cương 2 như: tìm lực hút hạt nhân và electron trong nguyên tử Hiđrô, xác định cường độ điện trường, tính cường độ điện trường, tính công của lực tĩnh điện, tìm vận tốc của electron, tính hiệu điện thế,... bài tập có đáp án với lời giải chi tiết được soạn sẵn file PDF.

Bài tập trường tĩnh điện có lời giải giúp sinh viên có thêm tài liệu tham khảo, ôn tập củng cố kiến thức đã được học, giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc học phần, thi cuối kỳ sắp đến.

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

Download bài tập trường tĩnh điện có lời giải PDF ✓ Bài tập về trường tĩnh điện có lời giải ✓ Bài tập vật lý đại cương chương trường tĩnh điện ✓ Các bài tập trường tĩnh điện ✓ Các bài tập về trường tĩnh điện ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí các dạng bài tập về chương trường tĩnh điện link Google Drive

Kiến Guru cung cấp cho bạn các lý thuyết cơ bản và hướng dẫn cách giải bài tập vật lý đại cương 2 phần điện - từ. Tài liệu gồm 2 phần lý thuyết và các bài tập trắc nghiệm và tự luận áp dụng từ lý thuyết. Hy vọng tài liệu này là một nguồn tham khảo bổ ích cho các bạn và kiểm chứng lại kiến thức đã học khi các bạn học vật lý đại cương 2.

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Để giải bài tập vật lý đại cương 2, các em cần nắm những kiến thức sau đây:

- Điện trường tĩnh: Định luật bảo toàn điện tích, định luật Coulomb, cách tính điện trường gây ra bởi một điện tích điểm, vòng dây, mặt phẳng, khối cầu,..., định lý Gauss

- Điện thế - Hiệu điện thế: Công của lực điện trường, tính điện thế, mối liên hệ giữa điện trường và điện thế.

- Vật dẫn: Tính chất của vật dẫn kim loại, điện dung tụ điện, năng lượng điện trường

- Từ trường tĩnh: Từ thông, so sánh sự giống và khác nhau của điện trường và từ trường, xác định cảm ứng từ của dòng điện, tác dụng từ trường lên dòng điện.

- Chuyển động của hạt điện trong từ trường: Tác dụng của từ trường lên điện tích chuyển động - Lực Lorentz, chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều, hiệu ứng Hall.

- Cảm ứng điện từ: Định luật Lenz, định luật Faraday.

- Sóng điện từ và giao thoa ánh sáng: Quang lộ, Giao thoa ánh sáng.

- Nhiễu xạ ánh sáng: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, nguyên lý Fresnel qua lỗ tròn, đĩa tròn, qua khe hẹp,...

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

II. Giải bài tập vật lý đại cương 2 - Điện từ học

Kiến Guru sẽ hướng dẫn bạn giải bài tập vật lý đại cương 2 - Điện từ học

Bài 1: Tìm lực hút giữa hạt nhân và electron trong nguyên tử Hydro. Biết rằng nguyên tử Hydro là 0,5.10-8cm. điện tích của electron e = -1,6.10-19 C.

Hướng dẫn giải:

Sử dụng công thức tính lực tương tác giữa hai điện tích của định luật Cu-lông (với điện tích của electron và hạt nhân Hydro qe=-qp=-1,6.10-19 C, khoảng cách r = 0,5.10-10m):

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Bài 2: Hai quả cầu đặt trong chân không có cùng bán kính và cùng khối lượng được treo ở hai đầu sợi dây sao cho mặt ngoài của chúng tiếp xúc với nhau. Sau khi truyền cho các quả cầu một điện tích q0 = 4.10-7C, chúng đẩy nhau và góc giữa hai sợi dây bây giờ bằng 600. Tính khối lượng của các quả cầu nếu khoảng cách từ điểm treo đến tâm quả cầu l=20cm.

Hướng dẫn giải:

Do các quả cầu là giống nhau nên điện tích mỗi quả cầu nhận được là:

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Mà m=P/g. Thay số ta được m = 0,016 (kg) =16 (g)

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Bài 3: Lực đẩy tĩnh điện giữa hai photon sẽ lớn hơn lực hấp dẫn giữa chúng bao nhiêu lần, biết điện tích của photon là 1,6.10-19C, khối lượng photon là 1,67.10-27kg.

Hướng dẫn giải:

Theo công thức của định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn ta có:

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Bài 4: Một quả cầu kim loại có bán kính R=1m mang điện tích q=10-6C. Tính:

  1. Điện dung của quả cầu
  1. Điện thế của quả cầu
  1. Năng lượng trường tĩnh của quả cầu

Hướng dẫn giải:

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Bài 5: Một tụ điện có điện dung C=μF được tích một điện lượng q=10-3C. Sau đó các bản của tụ điện được nối với nhau bằng một dây dẫn. Tìm nhiệt lượng tỏa ra trong dây dẫn khi tụ điện phóng điện và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện trước khi phóng điện.

Hướng dẫn giải:

Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện trước khi phóng điện:

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Nhiệt lượng tỏa ra trong dây dẫn khi tụ phóng điện chính là năng lượng của tụ điện ban đầ

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Bài 6: Cho một tụ điện phẳng, có khoảng cách giữa hai bản tụ là 0,01m. Giữa hai bản đổ đầy dầu có hằng số điện môi ε= 4,5. Hỏi cần đặt vào các bản điện hiệu điện thế bằng bao nhiêu để mật độ điện tích liên kết trên dầu bằng 6,2.10-10C/cm2

Hướng dẫn giải:

Mật độ điện tích liên kết là:

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Vậy cần đặt vào các bản hiệu điện thế là:

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Bài 7: Một thanh kim loại dài l=1m quay trong một từ trường đều có cảm ứng từ B=0,05T. Trục quay vuông góc với thanh, đi qua một đầu của thanh và song song với đường sức từ trường. Tìm từ thông quét bởi thanh sau một vòng quay.

Hướng dẫn giải:

Ta có từ thông quét bởi thanh sau một vòng quay là từ thông gửi qua diện tích hình tròn tâm tại trục quay, bán kính l và vuông góc với đường sức từ:

Các dang bài tập và cách giải trường tĩnh điện năm 2024

Bài 8: Một máy bay đang bay với vận tốc v=1500 km/h. Khoảng cách giữa hai đầu cánh máy bay l=12m. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện giữa hai đầu cánh máy bay biết rằng ở độ cao của máy bay B=0,5.10-4T

Hướng dẫn giải:

Coi cánh máy bay như một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường vuông góc:

E=Blv=0,25 (V)

Trên đây là tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập vật lý đại cương 2 phần điện từ mà kiến Guru đã tổng hợp và biên soạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.