Các đề tài báo cáo thực tập ngành kế toán

Cùng với mối quan tâm lớn hiện nay của đa số các doanh nghiệp và các công ty lớn, kế toán đang là ngành hiện đang giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất. Vì vậy là các sinh viên ngành kế toán cuối khóa, chúng tôi xin đề xuất Danh Sách 399+ Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán để cung cấp thêm cho các bạn những thông tin hữu ích cũng như cập nhật những thông tin mưới nổi hiện nay trong lĩnh vực này.

 1. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty A,
 2. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình
 3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng Hưng Hà-Số 46A-Phố Hàng Khoai-Hoàn Kiếm-Hà Nội
 4. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ kỹ thuật DKC
 5. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông 18
 6. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần gạch tuynel hương thủy
 7. Hoàn thiện kế toán lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp thành nam
 8. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv trường phúc
 9. Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 494 tỉnh Quảng Bình

10ế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/ 11ế toán ngoại tệ và tình hình công nợ tại công ty cổ phần kinh đô.

12àn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương

13ế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội

14ủi ro kiểm toán và công tác đánh giá rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

15ế toán các giao dịch ngoại tệ tại công ty A.

16ông tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn tại các tình phía Bắc 17ế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp A. 18ế toán tài sản cố định tại Công ty Thương mại VIC, HAY 19ế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp A. 20ế toán quá trình lưu chuyển hàng hóa tại doanh nghiệp thương mại A. 21ế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp giày da Hà Nội

22àn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Linh 23ế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Thế Anh 24ế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên ITECH 25ông tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn tại Thanh hóa 26àn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội 27àn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Minh Quân 28ế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp sản xuất giấy 29àn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH S.P Engineering Việt Nam 30ế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty cổ phần dược phẩm An Đông Mekong 31ế toán cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp,cá nhân tại Ngân Hàng Quân Đội Chi nhánh Huế

53ế toán cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp,cá nhân tại BIDV Chi nhánh Phú Thọ 54ông tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện. 55.Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương. 56ân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí ô tô cần thơ 57ổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á. 58ế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty giấy Việt Nam 59ực trạng kế toán cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 60ế toán các khoản phải thu phải trả tại doanh nghiệp A. 61ế toán quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN. 62ế toán cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp,cá nhân tại BIDV Chi nhánh Hà Nam – Hà Nội 63ế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bánh kinh đô Tràng An

64ế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Động Lực 65ổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp than Thành Công. 66ế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cp cơ khí ôtô thống nhất thừa thiên huế 67ực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN Thịnh Trường 68àn thiện kế toán thuế tại công ty tnhh công nghệ tin học minh khôi 69.Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế 70ực trạng kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư bằng việt nam đồng tại ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh khu vực thừa thiên huế - quảng trị 71ế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Minh Phát 72ểm toán Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 73àn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công Ty TNHH TMDV XNK Quang Tiến. 74.Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh tại Hà Nội.

75ế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tư vấn sản xuất giấy Hoàng Hà 76ểm toán dự án mà cụ thể là giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 77ế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thu Sang 78àn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán - báo cáo tài chính do Công Ty Kiểm Toán Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam thực hiện.

79ế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng

Hưng Hà-Số 46A-Phố Hàng Khoai-Hoàn Kiếm-Hà Nội

80àn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

Công ty cổ phần Công nghệ kỹ thuật DKC

81ế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông 18

82ế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình

83àn thiện kế toán lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích

theo lương tại công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp thành nam

84ực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết

quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv trường phúc

85.Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần quản lý và xây

dựng đường bộ 494 tỉnh Quảng Bình

86ế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/ 87ế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ 88ế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cống tại công ty tnhh xây dựng công trình hùng vương 89àn thiện các thử nghiệm cơ bản trong kiểm toán doanh thu ở các công ty xây dựng do công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac thực hiện 90àn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC 91ểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC 92ế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 93ế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm theo chi phí thực tế tại doanh nghiệp A, B, C.

 1. Thị trường tài chính: Thực trạng và giải pháp phát triển
 2. Phân tích tình hình tín dụng và thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng ngắn hạn của Sacombank Cần Thơ
 3. Thuế giá trị gia tăng và áp dụng thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam
 4. Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty xăng dầu Tây Nam Bộ
 5. Đề tài Hạch toán tài sản cố định hữa hình tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty TM và Du lịch Hồng Trà
 7. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại cty Cao su Sao Vàng HN
 8. Quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại cty công trình đường thuỷ WACO
 9. Quản lý vốn cố định, vốn lưu động tại Công ty xuất nhập khẩu gạo
 10. Quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại cty sản xuấtKD đầu tư và DV Việt Hà
 11. Quản lý và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật Sơn
 12. Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm của công ty sản xuất bột mỳ hoa ngọc lan
 13. Quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng tại công ty;
 14. Kiểm toán chu trình bán hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính;
 15. Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty cung cấp xăng dầu
 16. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp buôn bán gas
 17. Kế toán vốn bằng tiền và các khỏan phải thu khách hàng (hoặc phải trả nhà cung cấp)
 18. Kế tóan nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
 19. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại cty TNHH Phú Thái
 20. kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cty CP Ngọc Anh
 21. Quản lý vốn cố định, vốn lưu động tại Công ty xăng dầu
 22. Quản lý vốn cố định, vốn lưu động tại Công ty chế biển thủy hải sản
 23. Quản lý vốn cố định, vốn lưu động tại Công ty bánh kẹo tippo.
 24. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

1ạch toán tài sản cố địnhHH tại cty du lịch DV HN TOSERCO 2 Kế toán (KẾ TOÁN) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN 3 Hạch toán và quản lý tài sản cố định tại cty CP Du lịch TM Đông Nam Á 4 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty TM và Du lịch Hồng Trà 5 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại cty Cao su Sao Vàng HN 6 quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại cty công trình đường thuỷ WACO 7 quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại cty sản xuấtKD đầu tư và DV Việt Hà 8 quản lý và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật Sơn 9 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại cty TNHH Phú Thái 10 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cty CP Ngọc Anh 11 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty May Thăng Long 12 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN XD 244 13 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cty CP thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang 14 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Tư vấn XD và phát triển NT 15 kế toán vốn bằng tiền 16 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty sản xuất TM và DV Phú Bình 17 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty CP phát triển Thăng Long 18 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3 – cty Thoát nước HN 19 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty rau quả VN 20 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty Cp Bánh kẹo Hải Hà 21 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP dược Kim Bảng 22 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cty vật tư thiết bị toàn bộ MaTexim 23 Hạch toán nguyên vật liệu ở cty CP May Hồ Gươm 24 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại XN X 25 kế toán nguyên vật liệu tại cty Dệt 8/ 26 Hạch toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại cty CP Mai Linh HN 27 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty CP tấm lợp và VL XD Đông Anh 28 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty DV nuôi trồng thuỷ sản TW 29 kế toán tài sản cố định tại cty Xe máy – Xe đạp Thống Nhất 30 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh cty Sông Đà 7 tại Hoà Bình 31 Hạch toán tài sản cố định tại cty CTĐT WACO 32 quản lý tiền lương tại XN giống gia súc gia cầm Bắc Ninh 33 quản lý vốn cố định tại cty cơ giới và xây lắp số 13 34 Hạch toán và sử dụng tài sản cố định tại cty XD 472 35 kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại cty quản lý bến xe Hà Tây 36 Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại cty Kiểm toán và định giá VN 37 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty CP que hàn điện Việt Đức

78 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty giày Thượng Đình 79 Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại cty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng 80 kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại cty CP Tứ Gia 81 kế toán bán hàng tại cty Máy tính VN 1 82 kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại cty May XK Phương Mai 83 Tổ chức kế toán tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACO 84 Cty vận tải ôtô số 3 85 Hạch toán chi phí sản xuấtKD và doanh thu tại cty Phát hành báo chí TW 86 kế toán lưu chiểu tại cty Phát hành sách Hải Phòng 87 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty phát triển kế toán XD 88 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty Pin HN 89 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại cty rượu Đồng Xuân 90 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cty Sông Đà 1 91 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cty Sông Đà 11 92 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại XN Sông Đà 206 93 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty sứ Thanh Trì VIGLACERA 94 Cty phát triển hạ tầng Tân Thành 95 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty Thạch Bàn 96 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy Thiết bị Bưu điện 97 kế toán nguyên vật liệu tại các DN sản xuất 98 quản lý nguyên vật liệu tại các DN sản xuất – cty Thủ Đô 1 99 kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại cty Liên hợp thực phẩm Hà Tây

100 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TMDV Phú Bình 101 quản lý và tổ chức kế toán tại cty TM DV Nhựa VN VINAPLAT 102 kế toán bán hàng tại cty TNHH Bông Mai 103 Cty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm 104 quản lý lao động và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD 105 Hạch toán kế toán tổng hợp tại XN may thuộc cty CP Thuỳ Trang 106 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty XD số 4 HN 107 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD TM HN 108 Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại DNTM Trương Vĩnh Sơn 109 kế toán nghiệp vụ tiêu thu hàng hoá tại cty TNHH Sao Thuỷ Tinh 110 Hạch toán kế toán tại cty CP Chè Đường Hoa 111 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì – HN 112 NM Cơ khí Gang thép – Cty Gang thép Thái Nguyên 113 Công tác kế toán tại ctyTNHH SELTA 114 kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại nhà máy ôtô Hoà Bình 115 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty CP bao bì và in NN 116 Hạch toán nguyên vật liệu, tại cty CP bánh kẹo Hải Châu 117 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại cty TNHH đầu tư phát triển CN và TM T.C 118 kế toán nguyên vật liệu tại cty lắp máy và XD số 5 119 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tiến Đạt 120 Cty TNHH Vũ Dương

121 kế toán nguyên vật liệu tại cty CP Sơn Tây – T. Hà Tây 122 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tân Trường Thành 123 Hạch toán nguyên vật liệu và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại cty Truyền tải điện 1 124 quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại cty Cơ khí ôtô 1- 125 kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại cty CP ôtô VT Hà Tây 126 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty CP sản xuất VLXD và XD 127 kế toán bán hàng tại cty Thép Thăng Long 128 kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở XN may X 129 kế toán nguyên vật liệu tại XN X 130 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP May Thăng Long 131 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH XDCT Hoàng Hà 132 Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của cty TNHH TM DV Tràng Thi 133 kế toán bán hàng tại cty CP vật tư tổng hợp Xuân Trường 134 kế toán tài sản cố định hữu hình tại cty truyền tải điện 1 135 kế toán tài sản cố định tại cty Tư vấn và thiết kế kiến trúc VN 136 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty tư vấn XDDD VN 137 Hạch toán tiền lương tại cty Bưu chính viễn thông HN 138 Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại cty Điện tử VT QĐ VIETTEL 139 kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại cty CP TM XD 127 140 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Cơ khí sửa chữa ctrình cầu đường bộ 2

141 kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại cty XD 34 142 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty XD 492 143 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP XD ctrình 1 144 Cty TNHH Tấn Khoa 145 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty CP ximăng Tiên Sơn – T. Hà Tây 146 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty xây lắp VT XD 8 147 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty kế toánrúc Tây Hồ 148 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty TM sản xuất Thiên Long 149 Cty TNHH TM Hùng Tưởng 150 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tại cty TNHH XD và TM Hoàng An 151 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty CT cầu đường bộ 2 152 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty XD Hà Nam 153 Tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng tại cty CP TECHCOM

154 kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại cty TM và sản xuất Đại Phú 155 Tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng tại cty TNHH Trung Tuấn 156 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty TNHH Bình Minh 157 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty XNK Thuỷ sản nam hà Tĩnh 158 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại XN xây lắp hoá chất 159 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cty VL điện và DC cơ khí

200 Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn 201 Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903 202 Nâng cao hiệu quả đấu thầu tại cty XD Sông Đà 2 203 kế toán nguyên vật liệu tại cty XD và phát triển Nông thôn 204 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc cty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12 205 kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại cty may XK Phương Mai 206 Nghiệp vụ bán hàng nội địa tại cty XNK nông sản thực phẩm HN 207 quản lý và sử dụng TNCĐ tại cty CP may Nam Hà 208 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty Cảng HN 209 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại DN tư nhân Hoàng Xuân Hùng

210 kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở cty Cơ khí Quang Trung 211 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tại XN khai thác ctrình thuỷ lợi H. Gia Lộc – Hải Dương 212 Cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại cty Cao su Sao Vàng 213 kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại cty CP XD Phương Nam 214 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Kiến trúc Việt Nhật 215 kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại XN may Minh Hà 216 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty in NN và CN thực phẩm 217 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty Gạch ốp lát HN 218 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 219 kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại cty CP Ba Lan 220 Cty May Thăng Long 221 kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại cty dệt 8/ 222 kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại cty Cơ khí điện thuỷ lợi 223 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức 224 Báo cáo TH tại cty Gang thép Thái Nguyên 225 kế toán vốn bằng tiền tại cty CP TM XD Sóc Sơn 226 quản lý tiêu thụ hàng hóa tại cty TM XNK HN 227 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty Ximăng Hải Phòng 228 Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại cty May Đáp Cầu 229 Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại cty hoá chất mỏ MICCO 230 kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại XN gạch ngói Hồng Thái 231 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty DC cắt và đo lường cơ khí 232 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 233 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty TM và sản xuất TBVT GTVT 234 Một số điều cần biết về HT kế toán Pháp 235 kế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại cty TM và sản xuất VTTB GTVT 236 Cty bánh kẹo Hải Châu 237 kế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại cty TNHH TM và XNK DVD 238 Cty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất 239 kế toán tài sản cố định tại cty Cao su Sao Vàng 240 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại XN XD binh đoàn 11

241 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Hồng Hưng Hà 242 Cty TNHH Minh Trí 243 quản lý và sử dụng tài sản cố định tại cty CP chè Long Phú 244 kế toán TH tại cty may XK Thanh Trì 245 kế toán bán hàng tại cty May 10 246 kế toán nguyên vật liệu tại cty HUDS 247 kế toán vốn bằng tiền tại cty ôtô 3/ 248 kế toán nguyên vật liệu tại cty Đồng Tháp 249 kế toán bán hàng tại cty Điện Quang 250 quản lý tài chính tại cty phát triển CN Đông Á 251 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại XN Sông Đà 11/ 252 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Mặt Trời Việt 253 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty TM XD Bắc Nam 254 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty thiết bị và QC truyền hình 255 quản lý và sử dụng vốn lưu động tại cty Mây tre XK HN 256 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cty TM ĐT Long Biên 257 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cty mậu dịch BH HN 258 kế toán bán hàng tại cty CP Hà Bắc 259 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty TNHH Thông Hiệp 260 kế toán TH tại cty Dệt len Mùa Đông

Trên đây là Danh Sách 399+ Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán mà chúng tôi đề xuất cho các bạn. Mong rằng với những gợi ý trên các bạn sẽ hiểu thêm nhiều vấn đề trong lĩnh vực kế toán cũng như có thể lựa chọn tốt tài để thực hiện khóa luận của mình tốt nhất. Nếu có bất kỳ yêu cầu hỗ trợ hay đóng góp bổ sung nào các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để có được phản hồi sớm nhất. Chúng tôi xin cảm ơn.