Cách đánh giá học sinh lớp 1 mới năm 2024

NXBGDVN – NXB Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu bộ sách Hướng dẫn đánh giá các môn: Toán 1, Tiếng Việt 1, Đạo đức 1, Tự nhiên và xã hội 1, Hoạt động trải nghiệm 1, Âm nhạc 1, Mĩ thuật 1, Giáo dục thể chất 1.

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 về Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, việc đánh giá nhằm “cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và sự tiến bộ của HS để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục”.

Cách đánh giá học sinh lớp 1 mới năm 2024

Nhằm hỗ trợ giáo viên trong quá trình đánh giá học sinh tiểu học, nhóm tác giả đã biên soạn bộ sách Hướng dẫn đánh giá các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất lớp 1 (Theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm hướng dẫn giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên quá trình học tập, rèn luyện và đánh giá định kì việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học trong dạy học môn học nói trên. Qua đó, giúp cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên tiểu học chỉ đạo, quản lí và thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá học sinh tiểu học, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở địa phương. Đồng thời, cuốn sách còn hỗ trợ cha mẹ học sinh hiểu về cách đánh giá học sinh tiểu học hiện nay và biết cách chủ động tham gia cùng với giáo viên đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình, phối hợp với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh.

Trước đây, học sinh cấp tiểu học được khen thưởng ở các danh hiệu: học sinh giỏi, học sinh tiên tiến,…số lượng học sinh đạt 2 danh hiệu này trong mỗi lớp cũng không nhiều.

Kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học thì ngành giáo dục đã chuyển từ việc cho điểm sang đánh giá bằng nhận xét và việc khen thưởng cuối năm cũng có thay đổi.

Cách đánh giá học sinh lớp 1 mới năm 2024
Một bảng tổng hợp đánh giá học sinh khối 2.

Học sinh được khen thưởng cuối năm không còn danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến mà thay bằng danh hiệu Học sinh hoàn thành xuất sắc, học sinh nổi trội và vượt trội môn học...

Cách ghi giấy khen cũng rất nhiều kiểu như học sinh Hoàn thành xuất sắc nội dung học tập; Học sinh Hoàn thành xuất sắc nội dung rèn luyện; khen thưởng về năng lực, khen thưởng về phẩm chất; vượt trội môn Toán...hay nổi trội môn Anh văn, vượt bậc môn Toán...

Lúc đó, giáo viên cũng khá vất vả để chọn lời khen với điểm nổi trội nhất của học sinh để ghi vào giấy khen. Khi đó, mỗi lớp học sĩ số 35 học sinh nhưng số học sinh xếp xuất sắc và nổi trội có khi lên đến 31 em, thậm chí có lớp đạt 100% học sinh được khen thưởng.

Nhằm giảm thiểu bệnh thành tích, giảm thiểu việc ban phát giấy khen một cách quá đà nhưng vẫn đảm bảo được việc khuyến khích, khích lệ tinh thần học tập của học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT.

Theo đó, việc khen tặng giấy khen chỉ còn 02 danh hiệu cho những em học sinh đạt những tiêu chí nhất định. Việc khen thưởng cuối năm được điều chỉnh hợp lý hơn.

Điều 13, Thông tư 27 về quy định việc khen tặng giấy khen cho học sinh cuối năm học như sau:

Khen thưởng danh hiệu Học sinh xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc;

Khen thưởng danh hiệu Học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

Nghĩa là, học sinh muốn có danh hiệu khen thưởng thì cuối năm phải được đánh giá ở mức hoàn thành tốt trở lên.

Những học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên sẽ đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc.

Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên (và được tập thể lớp công nhận) sẽ đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu.

Một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng “loạn khen”

Có thể nói, những quy định về các danh hiệu khen thưởng học sinh theo Thông tư 27 đã được siết khá chặt. Theo nhận xét của nhiều thầy cô, nếu đánh giá một cách khách quan và công tâm thì số lượng học sinh đạt 2 danh hiệu khen thưởng theo Thông tư 27 là không nhiều.

Tại trường học của người viết, cả khối với hơn một trăm học sinh cũng chỉ 3 em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc và 12 em đạt danh hiệu Học sinh tiêu biểu.

Thế nhưng vẫn còn những địa phương xảy ra tình trạng "loạn khen" vì số lượng học sinh đạt các danh hiệu còn nhiều hơn số học sinh không đạt.

Cô giáo Kim Lan, một đồng nghiệp giảng dạy tại một tỉnh Tây Nguyên cho biết: “Học sinh xếp loại xuất sắc, tiêu biểu như mưa. Có lớp trên bốn chục em thì có gần 30 em đạt học sinh xuất sắc và tiêu biểu. Tôi đánh giá thực chất nên số lượng đạt được danh hiệu khá ít nhưng nhìn qua thấy đồng nghiệp đánh giá mà thấy chóng mặt”.

Cách đánh giá học sinh lớp 1 mới năm 2024
Một bảng tổng hợp đánh giá học sinh khối 1.

Không nhiều như trường của cô giáo Kim Lan, trường của cô giáo Ngọc Mai lại quy định, tỉ lệ học sinh được khen thưởng không quá 30% trong lớp. Cụ thể, lớp học có 40 em, số học sinh được khen ở cả 2 danh hiệu xuất sắc và tiêu biểu nhiều nhất chỉ được 12 em.

Tuy thế, vẫn có một số thầy cô giáo băn khoăn, khen ít thế nên không biết khen em nào, bỏ em nào, thấy tội học sinh vì em nào cũng xứng đáng.

Nói về việc nhà trường phải đưa % cố định, một số Ban giám hiệu tiết lộ, ấn định % khen thưởng chỉ để khống chế việc một số giáo viên sẽ “phóng tay” trong việc đánh giá học sinh dẫn đến “loạn khen” như trước đây.

Bên cạnh những địa phương số lượng học sinh được khen thưởng vẫn còn khá cao thì nhiều trường học lại đánh giá học sinh đúng tinh thần của Thông tư 27. Có những lớp chỉ đạt 1 đến 2 em học sinh xuất sắc và tiêu biểu, thậm chí có lớp không có một học sinh nào đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc.

Vì sao cùng đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT mà mỗi giáo viên lại có cách đánh giá khác nhau?

Thực tế, theo người viết, nếu đánh giá thực chất, khách quan học sinh đạt các danh hiệu theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT sẽ vô cùng khó.

Bởi theo Điểm a, Khoản 1, Điều 13, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng:

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh:

  1. Khen thưởng cuối năm học:

- Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc;

- Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

Học sinh muốn đạt được danh hiệu Học sinh Xuất sắc thì 7 môn học (trừ môn ngoại ngữ đối với lớp 1, 2), 9 môn học đối với lớp 3 cùng với 5 phẩm chất và 8 năng lực cốt lõi đều phải được đánh giá ở mức Hoàn thành tốt.

Không phải cứ điểm kiểm tra cuối kỳ đạt điểm 9 hoặc 10 (đối với những môn đánh giá bằng điểm số) là được đánh giá Hoàn thành tốt nhưng muốn đánh giá Hoàn thành tốt (để đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc) chắc chắn phải đạt điểm 9, 10.

Giáo viên không chỉ nhìn vào điểm thi đạt được để đánh giá mà phải nhìn cả quá trình học tập, rèn luyện của các em.

Đã có học sinh kiểm tra cuối kỳ đạt điểm 9, thậm chí điểm 10 nhưng giáo viên vẫn được quyền đánh giá là Hoàn thành vì suốt quá trình học giáo viên nhận thấy, em học sinh này ít tương tác với bạn, kỹ năng học nhóm chưa tốt, chưa năng nổ trong quá trình học, kiến thức tiếp thu chưa ổn định…

Đã có những học sinh 8 môn học và 13 phẩm chất, năng lực đều đạt Hoàn thành tốt nhưng có phân môn Mỹ thuật hoặc Âm nhạc (thuộc môn năng khiếu) không được đánh giá Hoàn thành tốt cũng không được khen học sinh tiêu biểu chứ nói gì đến danh hiệu Học sinh Xuất sắc.

Để đánh giá chính xác một môn năng khiếu mức Hoàn thành tốt thì em học sinh ấy phải thật sự có năng khiếu ở những môn học này. Nếu là phân môn Âm nhạc, không chỉ thuộc lời ca, biết sáng tạo điệu bộ trên nền bài hát, còn đọc nhạc chuẩn, gõ phách đúng giai điệu mà sẽ còn phải hát hay, múa dẻo…một lớp học, hỏi mấy em có được năng khiếu như thế này?

Hay như phân môn Mỹ thuật, để xếp mức Hoàn thành tốt thì học sinh này phải có năng khiếu hội hoạ. Không dừng ở việc bố cục bức vẽ phải chuẩn, chỉnh, phối màu hài hoà mà còn biết vẽ sáng tạo…cũng không nhiều học sinh có được.

Nếu đánh giá một cách công tâm, khách quan thì một lớp có khi không học sinh nào đạt được danh hiệu khen thưởng cũng là điều dễ hiểu. Nếu thầy cô giáo linh động “hạ chuẩn” để khuyến khích, động viên học sinh thì số lượng học sinh được khen một lớp khoảng năm bảy em đã là quá nhiều.

Vì thế, địa phương nào để xảy ra tình trạng “loạn khen”, “mưa giấy khen” như trước đây cũng cần xem xét lại cách chỉ đạo chuyên môn của nhà trường và cách đánh giá, nhận xét để xếp loại học sinh của giáo viên có đang thoáng quá hay không?

Cấp 1 bao nhiêu điểm là học sinh giỏi?

Loại Giỏi: ĐTB các môn học từ 8,0 trở lên. Trong đó, các môn bắt buộc phải đạt các điểm số giỏi theo quy định. Như các lớp thông thường, ĐTB của một trong ba môn Toán, Ngữ căn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên.

Bao nhiêu điểm là học sinh xuất sắc cấp 1?

Những học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên sẽ đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc.

Lớp 6 bao nhiêu điểm là học sinh giỏi?

Theo Điều 13 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đối với học sinh giỏi như sau: - Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên.

6 điểm là học sinh gì cấp 1?

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên. - Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.