Cách ghi nhận xét môn mĩ thuật

  • Cách ghi nhận xét môn mĩ thuật
    Hướng dẫn quy trình nhận công chức không qua thi tuyểnNếu bạn thuộc đối tượng được tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, bạn có thể tham khảo thủ tục tiếp nhận công chức không qua thi tuyển để nắm bắt được trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện thủ t ...

NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA GV MÔN MĨ THUẬT THEO THÔNG TƯ 30
* Nhận xét của giáo viên: 1 lần /tháng
1. Nhận xét về kiến thức, kĩ năng Môn học và hoạt động giáo dục: ( Ghi nội
dung học sinh vượt trội hoặc điểm yếu cần khắc phục. Đưa ra biện pháp để
giúp đỡ HS vào tháng sau:
VD1: Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng. Cần quan kĩ mẫu để
vẽ đúng hình dáng chung của mẫu.
VD2: Hoàn thành tốt các nội dung của từng bài trong tháng. Rất sáng tạo
trong vẽ tranh đề tài.
VD3: Hoàn thành khá các nội dung của từng bài trong tháng. Biết cách quan
sát mẫu và thể hiện tốt bài vẽ.
VD4: Hoàn thành các nội dung của các bài trong tháng. Cần vẽ các họa tiết
phong phú và vẽ cân đối.
VD5: Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng. Chú ý bố cục bài vẽ
phải cân đối.
VD6: Hoàn thành tốt các nội dung của từng bài học trong tháng. Nhận biết
được bức tranh theo cảm nhận của riêng mình.
VD 7: Hoàn thành tốt các nội dung của từng bài trong tháng. Hình vẽ đẹp, cân
đối. Màu sắc tươi vui, có đậm nhát
VD8: Chưa phân biệt được ba sắc độ đậm nhạt. Chú ý lắng nghe cô giáo và
các bạn nêu cách nhận biết ba sắc độ của mầu và nêu lại nhiều lần cho nhớ.
VD9: Chưa biết vẽ tranh theo đề tài. Cần giúp HS hiểu nội dung của đề tài và
phân nhóm cùng vẽ để HS hỗ trợ nhau.
VD10: Chưa vẽ ra đặc điểm của mẫu, hình vẽ chưa cân đối. Hướng dẫn HS
quan sát kĩ mẫu và vẽ cho cân đối.
2. Nhận xét về năng lực: ( Điều 8)
( Nhận xét về một vài nét nổi bật của học sinh)
Gồm 3 tiêu chí: Có thể nhận xét một trong các ý nhỏ của từng tiêu chí hoặc
kết hợp cả ba tiêu chí. ( Nên ngắn gọn)
a) Tự phục vụ, tự quản
VD: Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng sạch sẽ.


VD: Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp. Luôn cố gắng hoàn thành công
việc được giao.
VD: Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Thường xuyên nhắc nhở HS kiểm tra
lại mọi thứ trước khi đến lớp.
b) Giao tiếp và hợp tác:
VD: Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.
VD: Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với bạn bè.
VD: Chưa mạnh dạn trong giao tiếp. GV cho HS được nói, bày tỏ ý kiến của
mình trong nhóm, trước lớp.
c) Tự học và giải quyết vấn đề
VD: Khả năng tự học tốt.
VD: Biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè trong học tập.
3. Nhận xét về phẩm chất ( Điều 9): Cách làm giống như phần nhận xét năng
lực.
a) Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục
b) Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm.
c) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết.

d) Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp, yêu quê
hương.
---------------------------------------

NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA GV MÔN MĨ THUẬT THEO THÔNG TƯ 30 * Nhận xét giáo viên: lần /tháng Nhận xét kiến thức, kĩ Môn học hoạt động giáo dục: ( Ghi nội dung học sinh vượt trội điểm yếu cần khắc phục Đưa biện pháp để giúp đỡ HS vào tháng sau: VD1: Hoàn thành nội dung tháng Cần quan kĩ mẫu để vẽ hình dáng chung mẫu VD2: Hoàn thành tốt nội dung tháng Rất sáng tạo vẽ tranh đề tài VD3: Hoàn thành nội dung tháng Biết cách quan sát mẫu thể tốt vẽ VD4: Hoàn thành nội dung tháng Cần vẽ họa tiết phong phú vẽ cân đối VD5: Hoàn thành nội dung tháng Chú ý bố cục vẽ phải cân đối VD6: Hoàn thành tốt nội dung học tháng Nhận biết tranh theo cảm nhận riêng VD 7: Hoàn thành tốt nội dung tháng Hình vẽ đẹp, cân đối Màu sắc tươi vui, có đậm nhát VD8: Chưa phân biệt ba sắc độ đậm nhạt Chú ý lắng nghe cô giáo bạn nêu cách nhận biết ba sắc độ mầu nêu lại nhiều lần cho nhớ VD9: Chưa biết vẽ tranh theo đề tài Cần giúp HS hiểu nội dung đề tài phân nhóm vẽ để HS hỗ trợ VD10: Chưa vẽ đặc điểm mẫu, hình vẽ chưa cân đối Hướng dẫn HS quan sát kĩ mẫu vẽ cho cân đối Nhận xét lực: ( Điều 8) ( Nhận xét vài nét bật học sinh) Gồm tiêu chí: Có thể nhận xét ý nhỏ tiêu chí kết hợp ba tiêu chí ( Nên ngắn gọn) a) Tự phục vụ, tự quản VD: Quần áo, đầu tóc gọn gàng VD: Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập đến lớp Luôn cố gắng hoàn thành công việc giao VD: Hay quên sách đồ dùng học tập Thường xuyên nhắc nhở HS kiểm tra lại thứ trước đến lớp b) Giao tiếp hợp tác: VD: Mạnh dạn giao tiếp, biết trình bày ý kiến trước đám đông VD: Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với bạn bè VD: Chưa mạnh dạn giao tiếp GV cho HS nói, bày tỏ ý kiến nhóm, trước lớp c) Tự học giải vấn đề VD: Khả tự học tốt VD: Biết chia sẻ giúp đỡ bạn bè học tập Nhận xét phẩm chất ( Điều 9): Cách làm giống phần nhận xét lực a) Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục b) Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm c) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết d) Yêu gia đình bạn người khác, yêu trường, yêu lớp, yêu quê hương -

- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN xét THEO THÁNG của GV môn mĩ THUẬT THEO THÔNG tư 30 , NHẬN xét THEO THÁNG của GV môn mĩ THUẬT THEO THÔNG tư 30 ,