Cách nhập mà hàng hóa vào misa nhanh

Cho phép nhập khẩu dữ liệu kế toán từ tệp Excel vào phần mềm. Gồm các loại dữ liệu sau: Danh mục, Số dư, Chứng từ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thao tác

 • Vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel.
  Cách nhập mà hàng hóa vào misa nhanh
 • Chọn loại dữ liệu là Danh mục/Số dư/Chứng từ.
 • Chọn danh mục/số dư/chứng từ cần nhập khẩu. VD: danh mục Khách hàng.
 • Chọn tệp excel cần nhập khẩu bằng cách nhấn vào biểu tượng
  Cách nhập mà hàng hóa vào misa nhanh
  Lưu ý: Tệp dữ liệu nhập khẩu có thể là tệp dữ liệu bằng excel có sẵn của Doanh nghiệp hoặc có thể nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu… để lấy tệp mẫu của chương trình. Sau đó sao chép dữ liệu trên tệp có sẵn vào tệp mẫu nhập khẩu.
Cách nhập mà hàng hóa vào misa nhanh
 • Chọn hình thức nhập khẩu:
  • Nhập khẩu Thêm mới: Sử dụng hình thức này nếu danh mục/số dư/chứng từ trên file excel nhập khẩu chưa tồn tại trên phần mềm, chương trình sẽ thêm mới các danh mục/số dư/chứng từ trên file excel vào phần mềm
  • Nhập khẩu cập nhật: Sử dụng hình thức này nếu muốn khẩu lại để bổ sung thêm thông tin hoặc điều chỉnh lại giá trị đã nhập khẩu trước đó (chương trình sẽ không xóa các thông tin đã có trên phần mềm mà không có trên file excel nhập khẩu lại)
  • Nhập khẩu ghi đè: Xóa toàn bộ thông tin đã nhập khẩu để nhập khẩu lại theo file excel mới.
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Ghép dữ liệu.
  Cách nhập mà hàng hóa vào misa nhanh
 • Thực hiện ghép cột trên phần mềm với cột trên tệp dữ liệu => Hệ thống đã tự động ghép những cột mà có thể nhận dạng được, kế toán thực hiện ghép các cột còn trống.
  Lưu ý:

1. Với các cột được tích chọn Bắt buộc, kế toán bắt buộc phải ghép cột trên phần mềm với cột trên tệp dữ liệu cần nhập khẩu. Nếu không ghép thì sẽ không thực hiện được bước tiếp theo. => Hệ thống cho phép kế toán chọn thêm các cột bắt buộc phải ghép.

2. Với các cột không có nhu cầu cần nhập khẩu, kế toán có thể sử dụng chức năng Ẩn/hiện thông tin để giảm bớt các cột cần ghép.
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Kiểm tra dữ liệu.
  Cách nhập mà hàng hóa vào misa nhanh
 • Tại bước này, chương trình sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trên tệp nhập khẩu
 • Sau khi chương trình kiểm tra xong, lọc trên cột Tình trạng, nếu có cột dữ liệu không hợp lệ thì nhấn nút Sửa lại tệp dữ liệu… để mở tệp dữ liệu nhập khẩu, căn cứ vào lý do không hợp lên trên từng dòng không hợp lệ để sửa lại hoặc nhấn Xuất khẩu để xuất ra excel kết quả kiểm tra dữ liệu nhập khẩu, giúp đối chiếu nhanh và nhiều dữ liệu hơn.
 • Sau khi cất tệp dữ liệu nhập khẩu đã sửa, nhấn Kiểm tra lại dữ liệu…, chương trình sẽ thực hiện kiểm tra lại tính hợp lệ của dứ liệu nhập khẩu. Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.

Lưu ý: Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toán và theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

 • Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.

Cách nhập mà hàng hóa vào misa nhanh

 • Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý:

1. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi chứng từ mua hàng trong nước nhập kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho .

2. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

3. Đối với trường hợp mua hàng đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ chọn giá trị là Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.

4. Trường hợp mua hàng, hàng về trước hóa đơn về sau, xem tại hướng dẫn nghiệp Hàng về trước hóa đơn về sau .