Cách so sánh bảng báo giá năm 2024

.Khi làm việc với với excel, ắt hẳn khối lượng lớn công việc sẽ làm bạn thấy khá rối. Vì thế, hàm so sánh trong excel sẽ là công cụ hữu ích với bạn. Một khối lượng lớn dữ liệu sẽ được bạn kiểm tra một cách cẩn thận để tránh trường hợp bị trùng lặp mà cách kiểm tra thông thường thì quá vất vả. Do đó, bạn sử dụng hàm so sánh trong excel đã được mặc định sẵn sẽ vô cùng tiện lợi. Hãy cố gắng theo dõi đến cuối bài viết để bạn có thể thực hiện đầy đủ thao tác giúp ích cho công việc nhé.

Giới thiệu sơ lược

Hàm Exact là hàm sử dụng để so sánh trong excel. Đây sẽ là hàm so sánh hai chuỗi của văn bản, nếu hai chuỗi đó có sự trùng nhau thì kết quả trả về cho bạn sẽ là giá trị True. Mặt khác, ngược lại hoàn toàn giá trị False sẽ xuất hiện khi có sự khác nhau về dữ liệu giữa hai chuỗi. Đặc biệt hơn so với các hàm so sánh trong excel khác, hàm Exact có sự phân biệt rõ ràng về phần chữ hoa với chữ thường để sử dụng trong quá trình thực hiện thao tác so sánh.

Cú pháp dùng trong hàm so sánh trong Excel Exact

EXACT(Text1, Text2)

Giải thích, trong đó: Text1, Text2 là hai chuỗi của văn bản mà bạn đang cần để so sánh. Đây sẽ là hai tham số bắt buộc cần phải có trong quá trình thực hiện việc so sánh.

Chú ý: Như chúng tôi đã nói ở phần trên, hàm Exact sẽ có sự phân biệt rất lớn giữa chữ hoa so với chữ thường. Nhưng có phần lưu ý là nó sẽ không có phần phân biệt về phần định dạng dữ liệu trong quá trình thực hiện hàm so sánh trong excel.

Ví dụ minh họa

Bạn hãy so sánh dữ liệu có sự tương ứng theo hàng giữa cột 1 và cột 2. Hãy cần nhập công thức sau đây tại ô mà bạn đang cần thực hiện so sánh 2 cột trong excel: EXACT(D4,E4)

Cách so sánh bảng báo giá năm 2024

Khi bạn thực hiện thao tác nhấn Enter thì kết quả mà bạn nhận được khi trả về bảng excel, chắc chắn là giá trị False. Nghĩa là hai dữ liệu mà bạn đang so sánh với nhau là hai giá trị không trùng nhau. Vì theo ta thấy, giữa hai từ có sự khác nhau về phần chữ cái đầu tiên là in thường và in hoa. Như ta có ở bảng sau đây:

Cách so sánh bảng báo giá năm 2024

Tương tự với các phần còn lại, bạn hãy sao chép công thức cho lần lượt các giá trị còn lạ. Những kết quả mà ta nhận được là:

Cách so sánh bảng báo giá năm 2024

Lưu ý: Về phần hàm này bạn không bao giờ có thể so sánh một giá trị ở trong một cột. Với tất cả các dữ liệu trong cột 2 để có thể nhanh chóng tìm sự trùng lặp với nhau. Việc sử dụng hàm Exact để so sánh trong excel. Thì chỉ có thể là so sánh tương ứng giữa những hàm với nhau trong bảng.

\>>> Tham khảo thêm: Hàm đếm có điều kiện trong Excel

Bạn cần so sánh hai dữ liệu trên hai cột khi nào?

Bạn cần dùng hàm so sánh trong excel hai cột trong các trường hợp sau:

  • Khi bạn đang có việc thực hiện trên excel. Nhưng mà yêu cầu được bạn đặt ra là đang muốn nhanh chóng tìm ra những phần khác nhau về 2 cột dữ liệu mà bạn đang thực hiện.
  • Khi bạn đang cần thực hiện so sánh các số lượng về dữ liệu giữa hai cột đã được nhập trên excel.
  • Khi bạn đang loay hoay tìm ra những điểm trùng nhau hoặc là những điểm chung nhất định giữa hai cột dữ liệu với nhau.

Countif- hàm so sánh trong Excel

Nếu như cách sử dụng hàm so sánh trong excel với việc dùng hàm Exact quá khó khi so một cột với các cột khác. Thi bạn nên sử dụng thông qua hàm trung gian Countif này. Đây là hàm so sánh 2 cột trong excel. Nó sẽ giúp bạn so sánh các giá trị cột 1 so với giá trị ở cột 2 xem nó có trùng nhau về dữ liệu hay không.

Giới thiệu sơ lược về hàm trung gian Countif

Hàm Countif sẽ giúp bạn đưa ra thao tác thực hiện đếm số các ô. Giúp bạn thỏa mãn những điều kiện mà bạn đưa ra trong vùng dữ liệu. Bạn sẽ nhận được kết quả từ các yêu cầu mà bạn lựa chọn.

Cú pháp để thực hiện hàm so sánh trong Excel Countif

COUNTIF(Range, Criteria)

Giải thích, trong đó:

  • Range: Là những vùng của phần dữ liệu đang chứa các dữ liệu mà bạn cần đếm. Và tất nhiên đây sẽ là tham số bạn cần bắt buộc phải có.
  • Criteria: Những điều kiện mà bạn cần dùng để có thể đếm các dữ liệu. Và cũng là các tham số bắt buộc.

Ví dụ

Bạn hãy so sánh các dữ liệu giữa 2 cột, đánh dấu các giá trị không có trong cột 1. Mà nó lại có sự xuất hiện trong cột 2 và ngược lại.

Bước 1: Hãy thực hiện việc thực hiện đặt tên cho các cột dữ liệu.

Bạn hãy lựa chọn phần toàn bộ dữ liệu cột 1 vào thanh địa chỉ gõ. Và nhập tên danhsach1 -> nhấn Enter để thực hiện.

Cách so sánh bảng báo giá năm 2024

Bước 2: Cũng có phần tương tự đặt tên cho cột 2. Khi đó cũng hãy nhập tên dữ liệu, 2 cột dữ liệu được hiển thị.

Cách so sánh bảng báo giá năm 2024

Bước 3: Bôi chọn toàn bộ danh sách 1 -> nhấp và chọn thẻ Home -> Conditional Formatting -> New Rule…

Cách so sánh bảng báo giá năm 2024

Bước 4: Bạn hãy nhanh chóng lựa chọn Use a formula to determine which cells to format.

Cách so sánh bảng báo giá năm 2024

Bước 5: Thao tác nhập công thức =COUNTIF(danhsach2,C3)=0 cần có sự chính xác. Sau đó, kích chọn Format:

Cách so sánh bảng báo giá năm 2024

Bước 6: Lúc ấy, có sự xuất hiện của hộp thoại Format Cells. Tiếp theo, kích chọn thẻ Fill. Sau đó, lựa chọn những màu đánh dấu loại quả không có trong danh sách 2. Cuối cùng kích chọn OK.

Bước 7: Tiếp theo lựa chọn kích chọn OK lần nữa để đóng hộp thoại kết quả. Loại quả ở danh sách 1 không có trong danh sách 2 được tô màu.

Cách so sánh bảng báo giá năm 2024

Bước 8: Tương tự với các bước ở danh sách 2, nhưng khác khi nhập công thức: = COUNTIF(danhsach2,F3)=0. Tức là bạn sẽ tô những màu có giá trị là bằng 0, nghĩa là có phần trung nhau. Kết quả là sau cùng bạn đã so sánh 2 cột dữ liệu hoàn thành.

Cách so sánh bảng báo giá năm 2024

Những thông tin trên là cách sử dụng hàm so sánh trong excel. Để so sánh những dữ liệu với nhau gồm hàm Exact và hàm Countif. Hai hàm này để so sánh một hàng ngang và so sánh 2 cột. Mong bạn có thể theo dõi bài viết để có thể thực hiện tốt quá trình so sánh trong excel.