Cách tính điểm trung bình môn kỳ 2 cấp 2 năm 2024

Từ bậc THCS trở lên, điểm trung bình môn là một thông số quan trọng để đánh giá năng lực học của học sinh. Vậy cách tính điểm trung bình môn học bậc THCS, THPT như thế nào? Trong bài viết này của website Tracuudiemvnedu.com sẽ cập nhật chi tiết về quy định tính điểm trung bình môn ở khối THCS và THPT.

Điểm trung bình môn là gì?

Theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT có quy định về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh, khái niệm điểm trung bình môn được định nghĩa như sau:

“Điểm trung bình môn học kì viết tắt là ĐTBmhk là trung bình cộng của 3 hệ số điểm: điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra đánh giá giữa kì và điểm kiểm tra đánh giá cuối kì”.

Như vậy, điểm trung bình môn là một cơ sở khách quan phản ảnh quá trình học tập và khả năng tiếp thu của mỗi học sinh. Đây cũng là cơ sở để giáo viên đánh giá năng lực của học sinh.

Đặc biệt, điểm trung bình môn ở bậc THPT đã và đang được sử dụng để làm cơ sở xét tuyển vào các trường đại học.

Những điều cần biết về cách tính điểm trung bình môn

Cách tính điểm trung bình môn kỳ 2 cấp 2 năm 2024

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn chi tiết

Để biết chính xác cách thức tính điểm trung bình môn học, các học sinh và phụ huynh sẽ cần biết được thành phần điểm nào sẽ dùng để tính điểm và công thức cách tính trung bình môn.

Cách tính điểm trung bình môn được tính dựa trên thành điểm nào?

Theo vnedu cách tính điểm, các thành phần tính điểm trung bình môn sẽ gồm có 3 loại điểm được phân theo 3 hệ số khác nhau:

 • Điểm hệ số 1 – ĐĐGtx: Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên của môn học trong một học kì.
 • Điểm hệ số 2 – ĐĐGgk: Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên giữa kì của môn học
 • Điểm hệ số 3 – ĐĐGck: Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì của môn học.

Công thức chuẩn về tính điểm trung bình môn theo học kì

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, công thức chuẩn trong cách tính điểm trung bình môn học như sau:

ĐTBmhk = (TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck)/Số ĐĐGtx + 5

Cách tính điểm trung bình môn kỳ 2 cấp 2 năm 2024

Cách tính điểm trung bình môn học học kỳ 1

Trong công thức này có:

 • ĐTBmhk: Điểm trung bình môn của học kì.
 • TĐĐGtx: Tổng điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên của môn học trong cả một học kì
 • ĐĐGgk: Điểm kiểm tra đánh giá giữa kì của môn học (1 điểm duy nhất)
 • ĐĐGck: Điểm kiểm tra đánh giá giữa kì của môn học (1 điểm duy nhất)
 • Số ĐĐGtx: Số lượng ĐĐGtx mà mỗi học sinh nhận được trong một học kì
 • 5: Hệ số của hai điểm kiểm tra giữa kì và cuối kì.

Cách tính điểm TB môn học theo kỳ

Với việc chia thành 2 hai học kì trong một năm học, mỗi học sinh sẽ có điểm trung bình môn của từng học kì khác nhau và của cả năm.

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1

Điểm trung bình môn của học kỳ 1 là trung bình cộng của các điểm thành phần (có tính hệ số) của mỗi học sinh đạt được trong học kì thứ nhất của năm học. Theo đó, công thức tính điểm trung bình môn ở học kì 1 là:

ĐTBmhk HK1 = (TĐĐGtx HK1 + 2 x ĐĐGgk HK1 + 3 x ĐĐGck HK1)/Số ĐĐGtx + 5

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ 2

Tương tư, điểm trung bình môn của học kỳ 2 cũng là trung bình cộng tất cả điểm thành phần theo hệ số mà học sinh đạt được trong suốt học kỳ thứ 2 của năm. Công thức là:

ĐTBmhk HK2 = (TĐĐGtx HK2 + 2 x ĐĐGgk HK2 + 3 x ĐĐGck HK2)/Số ĐĐGtx + 5

Cách tính điểm trung bình môn cả năm

Nếu tính điểm trung bình môn học kỳ là trung bình cộng (có hệ số) của các điểm thành phần, cách tính điểm trung bình cả năm sẽ không giống công thức chung của học kì. Công thức cách tính điểm cả năm như sau:

ĐTB môn cả năm = (ĐTBmhk HK1 + 2 x ĐTBmhk HK2)/3

Cách tính điểm trung bình môn kỳ 2 cấp 2 năm 2024

Tính điểm TBM học của cả năm

Một số lưu ý về cách tính điểm trung bình môn

Trên thực tế, tính điểm trung bình môn đều xác định theo công thức chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên về cách lấy điểm trung bình sẽ cần tuân thủ theo một số lưu ý chính như sau:

 • Điểm trung bình môn của từng học kỳ và điểm trung bình môn cả năm là số nguyên hoặc số thập phân làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
 • Các điểm thành phần trong công thức tính điểm trung bình môn cũng phải là số nguyên hoặc số thập phân làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

Số lượng các điểm thành phần trong công thức tính điểm trung bình môn học kỳ phải đảm bảo theo các nguyên tắc sau:

 • ĐĐGtx có từ 2 đến 4 điểm kiểm tra trong một học kỳ tương ứng với số lượng tiết học của môn đó trong một năm lần lượt sẽ là: 02 ĐĐGtx với dưới 35 tiết, 03 ĐĐGtx với 35 tiết đến 70 tiết, 04 ĐĐGtx với trên 70 tiết.
 • ĐĐGgk và ĐĐGck mỗi học kỳ chỉ có 1 điểm duy nhất.

Cách tính điểm trung bình môn kỳ 2 cấp 2 năm 2024

Lưu ý trong cách tính điểm trung bình các môn học

Với những trường hợp, điểm thành phần môn học trong một học kỳ của học sinh không có đủ. Điều này có thể đến từ nguyên nhân chính đáng dẫn đến việc không có mặt khi bài kiểm tra, bài đánh giá được tổ chức. Giáo viên bộ môn sẽ cần thực hiện kiểm tra, đánh giá bù phần điểm thành phần còn thiếu. Nếu vẫn tiếp tục không tham gian kiểm tra, đánh giá bù, học sinh sẽ nhận điểm 0 cho thành phần điểm thiếu.

Tổng kết

Trên đây là quy định mới nhất của Bộ GD&ĐT về cách tính điểm trung bình môn học của học sinh ở bậc THCS và THPT. Hiểu được tầm quan trọng và cách tính điểm trung bình này, học sinh sẽ tự chủ động để cải thiện và nâng cao điểm số trung bình để có điểm xét tuyển học bạ tốt nhất vào các trường đại học. Tra Cứu Điểm Vnedu sẽ hỗ trợ mọi người tra cứu điểm nhanh và chính xác nhất.