Cấu trúc của bài văn nghị luận xã hội năm 2024

Uploaded by

Phương Ngân Hồ

0% found this document useful (0 votes)

48 views

6 pages

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

0% found this document useful (0 votes)

48 views6 pages

Cấu Trúc Bài Văn Nghị Luận Xã Hội

Uploaded by

Phương Ngân Hồ

Jump to Page

You are on page 1of 6

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Cấu trúc của bài văn nghị luận xã hội năm 2024

Nghị luận xã hội là câu hỏi thường gặp trong các đề thi tuyển sinh, thi học kì và đặc biệt là đề thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia với nhiều dạng bài khác nhau như phân tích một hiện tượng đời sống, một một tư tưởng đạo lí.

Nhìn chung, cấu trúc bài văn nghị luận xã hội sẽ không quá phức tạp, phù hợp với dung lượng đoạn văn 200 chữ. Để có thể làm tốt một bài văn nghị luận xã hội, Gia sư tri thức mời các em theo dõi bài viết dưới đây.

1. Cấu trúc bài văn nghị luận xã hội chuẩn gồm bao nhiêu bước

Một bài văn nghị luận xã hội chuẩn cấu trúc sẽ gồm có 6 bước. Tùy theo mỗi dạng cũng như đề văn cụ thể, các em có thể điều chỉnh hoặc lược bỏ một số bước.

Cấu trúc của bài văn nghị luận xã hội năm 2024

  1. Đặc điểm và yêu cầu cho một bài nghị luận xã hội chuẩn cấu trúc

Thứ nhất, một bài văn nghị luận xã hội phải tuân theo những yêu cầu cơ bản của thể văn nghị luận, đó là xây dựng được một hệ thống luận điểm, luận cứ (bao gồm lí lẽ và dẫn chứng). Bài văn cũng phải có được lập luận chặt chẽ.

Về luận điểm của bài: Một bài văn nghị luận xã hội phải nêu lên được những tư tưởng, quan điểm, ý kiến đặt ra trong bài, hướng tới giải quyết những vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống hoặc tư tưởng. quan điểm nào đó tùy theo các loại nghị luận xã hội khác nhau. Về mặt diễn đạt, các luận điểm của bài văn nghị luận xã hội phải được trình bày theo một hệ thống hay một thứ tự nhất định sao cho rõ ràng, nhất quán và cụ thể

Luận cứ (bao gồm các lí lẽ và dẫn chứng chứng minh cho luận điểm). Những luận cứ được sử dụng trong bài cần chân thực, có tính tiêu biểu, sinh động và được rút ra từ hiện thực đời sống. Người viết cần linh hoạt trong việc nhận thức, tìm hiểu, phân tích dẫn chứng để hoàn thiện cấu trúc bài văn nghị luận xã hội. Và cuối cùng, các lí lẽ và dẫn chứng cũng cần phải thể hiện được ý kiến cá nhân cũng như quan điểm riêng của bài viết

Các lập luận trong bài phải được xây dựng rõ ràng, hợp lí, theo một bố cục thống nhất của mỗi dạng nghị luận xã hội (như là nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống, nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý,…)

  1. cấu trúc đoạn văn nghị luận xã hội chung gồm 6 bước như sau:

Cấu trúc của bài văn nghị luận xã hội năm 2024

Bước 1: giải thích những từ ngữ trọng tâm: khái niệm, nghĩa đen, nghĩa bóng (nếu có). Sau đó giải thích ý nghĩa tổng quát như câu nói, nhận định, câu chuyện… được trích dẫn trong bài.

Bước 2: Lần lượt bàn luận và phân tích các mặt đúng và mặt sai của vấn đề từ phạm vi rộng đến phạm vi hẹp (hoặc ngược lại)

Bước 3: Phân tích những nguyên nhân của sự việc, chú ý phân tích cả nguyên nhân chủ quan lẫn nguyên nhân khách quan

Bước 4: Phân tích những ảnh hưởng của vấn đề tới xã hội cũng như với mỗi cá nhân, chú ý phân tích cả ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực

Bước 5: Mở rộng vấn đề cần nghị luận bằng cách giải thích, chứng minh, đào sâu vấn đề, lật ngược vấn đề.

Bước 6: Nhấn mạnh lại quan điểm cá nhân về vấn đề đó: tốt hay xấu, cần suy tôn hay nên bác bỏ

Bước 7: Rút ra bài học cho bản thân và cho xã hội

2. Một số lưu ý để viết được một bài văn chuẩn cấu trúc bài văn nghị luận xã hội

Phân bố thời gian làm bài hợp lý. Đoạn văn nghị luận xã hội chỉ gồm 200 chữ cho đến 250 chữ, các em không nên dành quá nhiều thời gian cho câu hỏi này. Song cũng không nên mải mê làm các câu khác và viết đoạn văn nghị luận một cách qua loa, cẩu thả

Phân bổ thời gian hợp lí là chìa khóa đạt điểm cao môn Ngữ văn.

Viết câu ngắn gọn, không rườm rà, tiết chế các yếu tố biểu cảm làm mất đi tính rõ ràng, xác thực mà một bài văn nghị luận xã hội cần có

Dẫn chứng đưa ra phải hợp lí, không được quá ít hoặc quá nhiều; dẫn chứng chung chung hoặc không khách quan, mang tính cảm tính, thiếu sự thực tế, logic

Cấu trúc của một bài văn nghị luận là gì?

Đầu tiên là cấu trúc bài, bài nghị luận văn học luôn gồm ba phần: mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài giới thiệu khái quát về tác giả (vị trí, phong cách nghệ thuật điển hình); tác phẩm (vị trí, giá trị, xuất xứ); vấn đề khái quát nghị luận theo yêu cầu của đề.

Bố cục của một bài văn nghị luận là gì?

Bố cục của bài văn Nghị luận gồm ba phần: Phần mở đầu, Phần thân bài và Phần kết luận.

Bài văn nghị luận là như thế nào?

Văn nghị luận là thể loại văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng,tưởng tượng nào đó đối với các sự việc, hiện tượng trong đời sống hay trong văn học bằng các lập luận. 2. Đặc điểm của văn nghị luận: - Luận điểm: là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm trong bài văn nghị luận.

Bài văn nghị luận xã hội là gì?

Văn nghị luận xã hội là những bài văn bàn về xã hội, chính trị, đời sống nói chung. Do đó phạm vi của dạng bài này rất rộng. Nó bao gồm những vấn đề tư tưởng, đạo lí cho đến lối sống, bên cạnh đó một đề văn nghị luận xã hội đôi khi đề cập tới những câu chuyện nổi bật trong cuộc sống hằng ngày.