chocolate top saucer là gì - Nghĩa của từ chocolate top saucer

chocolate top saucer có nghĩa là

Một vị trí quan hệ tình dục trong đó hai người đàn ông bị tiêu chảy cố ý đại tiện ngực của một người phụ nữ và sử dụng mông của họ để di chuyển phân trở lại và thứ tư.

Thí dụ

Bạn thân của tôi và tôi đã cho con chó cái đó một chiếc đĩa sô cô la trên cùng!