Chủ tịch công đoàn được guiam3 trừ bao nhiêu tiết năm 2024

Dưới đây là quy định về định mức tiết dạy, giảm trừ định mức với giáo viên kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ mà thầy cô cần nắm rõ.

Chủ tịch công đoàn được guiam3 trừ bao nhiêu tiết năm 2024
Mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại các cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, còn phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác như tổ chức đoàn thể, công tác chủ nhiệm,....

Ví dụ, 1 giáo viên, có thể vừa giảng dạy, vừa làm chủ tịch công đoàn. Hiện có nhiều quy định đảm bảo quyền lợi cho giáo viên kiêm nhiệm.

Đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác chuyên môn

Điều 8 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT được bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có quy định rất rõ về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn.

Theo đó, giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần.

Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần.

Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần”.

Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần;

Giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 1 tiết/tuần”.

Đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác

Điều 9 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường như sau:

Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ (nơi không thành lập đảng bộ) trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần”.

Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giám định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề”.

Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/tuần.

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

TS Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, khi giáo viên được giao quá nhiều nhiệm vụ kiêm nhiệm, theo quy định, giáo viên được hưởng chế độ giảm trừ cao nhất, không áp dụng việc cộng dồn.

Ông Đức cho rằng, đây là điều thiệt thòi cho đội ngũ nhà giáo. Vậy nên, đề nghị các cơ sở giáo dục không giao quá nhiều nhiệm vụ kiêm nhiệm cho giáo viên trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu các trường không giao 1 giáo viên kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ để đảm bảo chất lượng công tác cũng như đảm bảo chế độ cho đội ngũ giáo viên.

(LSVN) - Hiện nay, việc giảm định mức tiết dạy của giáo viên các cấp được quy định như thế nào? Giáo viên kiêm nhiệm thêm các công tác khác thì sẽ được tính giảm định mức tiết dạy cụ thể ra sao?

Chủ tịch công đoàn được guiam3 trừ bao nhiêu tiết năm 2024

Ảnh minh họa.

Trả lời về vấn đề trên, Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng, PGĐ Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, theo quy định tại Điều 6, Quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, sửa đổi bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT, định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành mà mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần.

Cụ thể, định mức tiết dạy của giáo viên các cấp như sau:

Định mức tiết dạy của giáo viên tiêu học

- Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học bình thường là 23 tiết.

- Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học ở trường phổ thông dân tộc bán trú, trường/lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết.

Định mức tiết dạy của giáo viên THCS

- Định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở (THCS) là 19 tiết.

- Giáo viên THCS ở các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường/lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 17 tiết.

Định mức tiết dạy của giáo viên THPT

- Định mức tiết dạy của giáo viên THPT là 17 tiết.

- Định mức tiết dạy của giáo viên THPT ở trường phổ thông dân tộc bán trú là 15 tiết.

Giáo viên được giảm định mức tiết dạy như thế nào?

Căn cứ Chương II, Quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, sửa đổi bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT, giáo viên các cấp được giảm định mức tiết dạy như sau:

Giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn

- Giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học giảm 03 tiết/tuần, cấp THCS và THPT giảm 04 tiết/tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS, THPT ở trường phổ thông dân tộc nội trú giảm 04 tiết/tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm ở trường chuyên, trường bán trú giảm 04 tiết/tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật giảm 03 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn giảm 03 tiết/môn/tuần.

- Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách văn nghệ, thể dục toàn trường, vườn trường, xưởng trường, thư viện, phòng thiết bị được hiệu trưởng quyết định giảm từ 02 - 03 tiết/tuần tùy khối lượng công việc.

- Giáo viên kiêm tổ trưởng bộ môn giảm 03 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm tổ phó chuyên môn giảm 01 tiết/tuần.

(Theo Điều 8, Quy định kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT)

Giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể

- Giáo viên kiêm Bí thư Đảng bộ, Bí thư chi bộ ở trường hạng I giảm 04 tiết/tuần, trường hạng khác giảm 03 tiết/tuần

- Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giám định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT:

+ Làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách cấp tiểu học giảm 04 giờ/tuần (quy ra 140 giờ dạy/năm học); cấp THCS, THPT giảm 03 giờ dạy/tuần (quy ra 105 giờ dạy/năm học);

+ Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách cấp tiểu học giảm 02 giờ dạy/tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học); cấp THCS, THPT giảm 01 giờ dạy/tuần (quy ra 35 giờ dạy/năm học);

+ Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, định mức giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được tính theo mức giảm cao nhất đã quy định cho mỗi cấp học.

- Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường hoặc thư ký hội đồng trường giảm 02 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học giảm 02 tiết/tuần.

Lưu ý: Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 02 chức vụ và được giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

(Theo Điều 9, Quy định kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT)

Các đối tượng khác được giảm định mức tiết dạy

- Giáo viên tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu thì giảm 02 tiết/tuần.

- Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống: Cấp THPT, THCS giảm 03 tiết/tuần; cấp tiểu học giảm 04 tiết/tuần.

Chủ tịch công đoàn trường học được trừ bao nhiêu tiết?

- Giáo viên làm chủ tịch công đoàn, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 76 giờ dạy trong một năm học; - Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn không chuyên trách được giảm 38 giờ dạy trong một năm học.

Tô phó được giảm bao nhiêu tiết?

Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần. 5b. Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần; Giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 1 tiết/tuần".

Một giáo viên được kiêm nhiệm bao nhiêu chức danh?

Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT quy định: "Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất". Thông tư đã quy định, mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 chức vụ.

Phó Bí thư Đoàn thanh niên giảm bao nhiêu tiết?

Phó Bí thư Đoàn các trường từ 28 lớp trở lên được dành 50% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công tác Đoàn, Hội; Phó Bí thư Đoàn các trường dưới 28 lớp được dành 35% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công tác Đoàn, Hội.