Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 pdf năm 2024

Một sản phẩm của công ty TNHH Giáo dục Edmicro

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO MST: 0108115077 Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Tây Hà, số 19 Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Lớp học

 • Lớp 1
 • Lớp 2
 • Lớp 3
 • Lớp 4
 • Lớp 5
 • Lớp 6
 • Lớp 7
 • Lớp 8
 • Lớp 9
 • Lớp 10
 • Lớp 11
 • Lớp 12

Tài khoản

 • Gói cơ bản
 • Tài khoản Ôn Luyện
 • Tài khoản Tranh hạng
 • Chính Sách Bảo Mật
 • Điều khoản sử dụng

Thông tin liên hệ

(+84) 096.960.2660

 • Chính Sách Bảo Mật
 • Điều khoản sử dụng

Follow us

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 pdf năm 2024

 • 1. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Ngày soạn : 16/1/2012 Buổi 1 Đề khảo sát Cõu 1: a, cho A = 4 + 22 + 23 + 24 + … + 220 Hỏi A có chia hết cho 128 không? b, Tính giá trị biểu thức 104.2 65.213.2 10 1212 + + 49 1010 2.3 5.311.3 + Bài 2 : a, Cho A = 3 + 32 + 33 + …+ 32009 Tìm số tự nhiên n biết rằng 2A + 3 = 3n b, Tìm số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 5 và 9 biết rằng chữ số hàng chục bằng trung bình cộng của hai chữ số kia Bài 3 : Cho p và p + 4 là các số nguyên tố( p > 3) . Chứng minh rằng p + 8 là hợp số Bài 4 : Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 84 , ƯCLN của chúng bằng 6. Bài 5: Gọi A và B là hai điểm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm ; OB = 6 cm . Trên tia BA lấy điểm C sao cho BC = 3 cm . So sánh AB với AC Hướng dẫn chấm Bà i Hướng dẫn chem. Điểm 1 a, 2A – A = 221  27 A 128 b, = 104.2 78.2 10 12 + 16.3 16.3 9 10 = 3 + 3 = 6 0.5 0.5 0.5 0.5 2 a, Tìm được n = 2010 b, Gọi số phải tìm là abc theo bài ra ta có a + b + 1 0.5 1
 • 2. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 c  9 và 2b = a + c nên 3b  9 ⇒ b  3 vậy b { }9;6;3;0∈ abc  5 ⇒ c∈{ }5;0 Xét số abo ta được số 630 Xét số 5ab ta được số 135 ; 765 0.5 3 P có dạng 3k + 1; 3k + 2 k∈N Dạng p = 3k + 2 thì p + 4 là hợp số trái với đề bài ⇒ p = 3k + 1 ⇒ p + 8 = 3k + 9  3 ⇒ p + 8 là hợp số 0.5 0.5 0.5 0.5 4 Gọi 2 số phải tìm là a và b ( a≤b) ta có (a,b) = 1 nên a = 6a/ b= 6b/ trong đó (a/ ,b/ ) = 1 ( a,b,a/ ,b/ ∈ N) ⇒ a/ + b/ = 14 a/ 1 3 5 b/ 1 3 1 1 9 a 6 1 8 30 b 7 8 6 6 54 0.5 0.5 1 5 xO BC A Hai điểm A và B trên tia Ox mà OA< OB (4<6) nên điểm A năm giữa O và B suy ra AB = OB – OA AB = 6 – 4 = 2 (cm) Hai điểm Avà C trên tia BA mà BA < BC ( 2<3 ) nên điểm A năm giữa hai điểm B và C Suy ra AC = BC – BA = 3 – 2 = 1 (cm) Vậy AB > AC ( 2 >1) 0.5 0.5 0.5 0.5 2
 • 3. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Ngày soạn : 23/1/ 2012 Buổi 2: Ôn tập số hữu tỉ số thực Phần 1: Lý thuyết 1. Cộng , trừ , nhân, chia số hữu tỉ Với x= a m , y= b m ( a,b,m ∈Z m 0≠ ) a b a b x y m m m a b a b x y m m m + + = + = − − = − = , ( 0) . . . . . : : . . a c x y y b d a c a c x y b d b d a c a d a d x y b d b c b c = = ≠ = = = = = 2,Giá tri tuyệt đối của một số hữu tỉ +/ Với x Q∈ Ta có  x neỏu x ≥ 0 x =   -x neỏu x < 0 Nhaọn xeựt : Vụựi moùi x ∈ Q, ta coự: x≥ 0, x = -xvaứ x≥ x +/ Với x,y Q∈ Ta có x y x y+ ≤ + ( Dấu bằng xảy ra khi cùng dấu nghĩa là x.y 0≥ ) x y− ≥ x y− ( // ….. // ) Phần II: Bài tập vận dụng Bài 1. Thực hiện phép tính: 3
 • 4. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 1 1 1 1 1 3 5 7 ... 49 ( ... ) 4.9 9.14 14.19 44.49 89 − − − − − + + + + 1 1 1 1 1 3 5 7 ... 49 ( ... ) 4.9 9.14 14.19 44.49 89 − − − − − + + + + = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 (1 3 5 7 ... 49) ( ... ). 5 4 9 9 14 14 19 44 49 12 − + + + + + − + − + − + + − = 1 1 1 2 (12.50 25) 5.9.7.89 9 ( ). 5 4 49 89 5.4.7.7.89 28 − + − =− =− Bài 2: Thực hiện phộp tớnh: ( ) ( ) 12 5 6 2 10 3 5 2 6 3 9 32 4 5 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 A 125.7 5 .142 .3 8 .3 − − = − ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 10 12 5 6 2 10 3 5 2 6 3 9 32 4 5 12 5 12 4 10 3 4 12 6 12 5 9 3 9 3 3 12 4 10 3 12 5 9 3 3 10 312 4 12 5 9 3 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 125.7 5 .142 .3 8 .3 2 .3 2 .3 5 .7 5 .7 2 .3 2 .3 5 .7 5 .2 .7 2 .3 . 3 1 5 .7 . 1 7 2 .3 . 3 1 5 .7 . 1 2 5 .7 . 62 .3 .2 2 .3 .4 5 .7 .9 1 10 7 6 3 2 A − − = − − − = − + + − − = − + + − = − − = − = : Bài 3. a) Tìm x biết: 2x3x2 +=+ b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x20072006x −+− Khi x thay đổi Giải a) Tìm x biết: 2x3x2 +=+ Ta có: x + 2 ≥ 0 => x ≥ - 2. + Nếu x ≥ - 2 3 thì 2x3x2 +=+ => 2x + 3 = x + 2 => x = - 1 (Thoả mãn) 4
 • 5. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 + Nếu - 2 ≤ x < - 2 3 Thì 2x3x2 +=+ => - 2x - 3 = x + 2 => x = - 3 5 (Thoả mãn) + Nếu - 2 > x Không có giá trị của x thoả mãn b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x20072006x −+− Khi x thay đổi + Nếu x < 2006 thì: A = - x + 2006 + 2007 – x = - 2x + 4013 Khi đó: - x > -2006 => - 2x + 4013 > – 4012 + 4013 = 1 => A > 1 + Nếu 2006 ≤ x ≤ 2007 thì: A = x – 2006 + 2007 – x = 1 + Nếu x > 2007 thì A = x - 2006 - 2007 + x = 2x – 4013 Do x > 2007 => 2x – 4013 > 4014 – 4013 = 1 => A > 1. Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là 1 khi 2006 ≤ x ≤ 2007 Cách 2 : Dựa vào hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau - GV: Gọi học sinh trình bày Bài 4: Tìm x biết: a. ( ) 1 4 2 3,2 3 5 5 x − + = − + b. ( ) ( ) 1 11 7 7 0 x x x x + + − − − = - GV: Hướng dẫn giải a, ( ) 1 2 3 1 2 3 1 72 3 3 1 52 3 3 1 4 2 1 4 16 2 3,2 3 5 5 3 5 5 5 1 4 14 3 5 5 1 2 3 x x x x x x x x − = − =− = + = −=− + = − − + = − + ⇔ − + = + ⇔ − + =  ⇔ − = ⇔       ⇔ 5
 • 6. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 b) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 11 1 10 7 7 0 7 1 7 0 x x x x x x x + + + − − − =  ⇔ − − − =   ( )( ) ( ) 1 10 1 10 7 0 1 ( 7) 0 7 0 7 ( 7) 1 8 7 1 7 0 10 x x x x x x x x x x +    ÷   + − = − − = − = ⇒ = − = ⇒ =  ⇔ − − − =    ⇔    ⇔   Bài tập về nhà : Bài 1,Cho 1,11 0,19 1,3.2 1 1 ( ): 2 2,06 0,54 2 3 7 1 23 (5 2 0,5): 2 8 4 26 A B + − = − + + = − − a, Rút gọn A và B b, Tìm x Z∈ để A < x < B. Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M= 2002 2001x x− + − 6
 • 7. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Ngày soạn : 2 /2/2012 Buổi 3: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. CI.Lý thuyết 1/ Định nghĩa +/ Với x Q∈ Ta có  x neỏu x ≥ 0 x =   -x neỏu x < 0 2, Tính chất : Vụựi moùi x ∈ Q, ta coự: x≥ 0, x = -xvaứ x≥ x +/ Với x,y Q∈ Ta có x y x y+ ≤ + ( Dấu bằng xảy ra khi cùng dấu nghĩa là x.y 0≥ ) x y− ≥ x y− ( // ….. // ) II.Bài tập Bài 1: Tính giá trị của biểu thức a, A= 3x2 - 2x+1 với x= 1 2 Ta có x= 1 2 suy ra x= 1 2 hoặc x= 1 2 − HS tính giá trị trong 2 trường hợp +/ Với x= 1 2 thì A= 3 4 +/ Với x= 1 2 − thì A= 11 4 b, B= 3 2 6 3 2 4x x x− + + với x= -2/ 3 c, C= 2 3x y− với x=1/2 và y=-3 d, D=2 2 31x x− − − với x=4 e, E= 2 5 7 1 3 1 x x x − + − với x= 1 2 (về nhà ) Tương tự phần a giáo viên yêu cầu học sinh làm và chữa phần b và c KQ: B=20/ 9 C= -8 D = -5 Bài 2: Tìm x biết a, 6527 =++− xx 7−x =1-2x 7
 • 8. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Do 7−x 0≥ với mọi x nên xét với 1 – 2x ≥ 0 2 1 ≤⇔ x Trường hợp 1: x-7 = 1-2x => 3x =8 => x= 3 8 (loại do không thoả mãn điều kiện x 2 1 ≤ ) Trường hợp 2: x – 7 = 2x -1 ⇒x = - 6( thoả mãn điều kiện của x) b, 2 3 2x x x− − = − c, xxx 313 =+++ GV: yêu cầu học sinh làm gọi lên bảng trình bày Bài 3: Tìm x và y biết a, 1 2 2 3 2 x − = b, 7,5 3 5 2 4,5x− − = − c, 3 4 5 5 0x y− + + = GV: Tổ chức cho học sinh làm bài - Học sinh lên bảng trình bày Bài 4 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a, A=3,7 4,3 x+ − Ta có 4,3 0x− ≥ với mọi x 4,3 3,7 3,7x⇒ − + ≥ Hay A 3,7≥ Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 4,3 0 4,3 0 4,3 x x x − = − = = Vậy giá tri nhỏ nhất của A= 3,7 khi x= 4,3 Tương tự giáo viên cho học sinh làm phần b, c b, B= 3 8,4 24,2x + − c, C= 4 3 5 7,5 17,5x y− + + + Bài tập về nhà Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau , 5,5 2 1,5 , 10,2 3 14 , 4 5 2 3 12 a D x b E x c F x y = − − = − − − = − − − + 8
 • 9. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 ` Ngày soạn : 10 /2/2012 Buổi 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.(tiếp theo) I. Lý thuyết 1/ Định nghĩa +/ Với x Q∈ Ta có  x neỏu x ≥ 0 x =   -x neỏu x < 0 2, Tính chất Vụựi moùi x ∈ Q, ta coự: x≥ 0, x = -xvaứ x≥ x +/ Với x,y Q∈ Ta có x y x y+ ≤ + ( Dấu bằng xảy ra khi cùng dấu nghĩa là x.y 0≥ ) x y− ≥ x y− ( // ….. // ) II. Bài tập : Bài 1: Tìm tất cả các số a thoả mãn một trong các điều kiện sau: a) a = |a|; b) a < |a|; c) a > |a|; d) |a| = - a; e) a ≤ |a|. Bài 2: Bổ sung thêm các điều kiện để các khẳng định sau là đúng: a) |a| = |b| ⇒ a = b; b) a > b ⇒ |a| > |b|. Bài 3: Cho |x| = |y| và x < 0, y > 0. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai a) x2 y > 0; b) x + y = 0; c) xy < 0; d) ;0 11 =− yx d) .01=+ y x Bài 4: Tìm giá trị của các biểu thức sau: a) B = 2|x| - 3|y| với x = 1/2; y = -3. b) C = 2|x – 2| - 3|1 – x| với x = 4; Bài 5: Rút gọn các biểu thức sau: a) |a| + a; b) |a| - a; c) |a|.a; d) |a|:a; e) 3(x – 1) – 2|x + 3|; g) 2|x – 3| - |4x - 1|. Bài 6: Tìm x trong các đẳng thức sau: a) |2x – 3| = 5; b) |2x – 1| = |2x + 3|; c) |x – 1| + 3x = 1; d) |5x – 3| - x = 7. Bài 7: Tìm các số a và b thoả mãn một trong các điều kiện sau: a) a + b = |a| + |b|; b) a + b = |b| - |a|. Bài 8: Có bao nhiêu cặp số nguyên (x; y) thoả mãn một trong các điều kiện sau: a) |x| + |y| = 20; b) |x| + |y| < 20. 9
 • 10. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Bài 9: Điền vào chỗ trống (…) các dấu =≤≥ ,, để các khẳng định sau đúng với mọi a và b. Hãy phát biểu mỗi khẳng định đó thành một tính chất và chỉ rõ khi nào xảy ra dấu đẳng thức ? a) |a + b|…|a| + |b|; b) |a – b|…|a| - |b| với |a| ≥ |b|; c) |ab|…|a|.|b|; d) . || || ... b a b a Bài 10: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: a) A = 2|3x – 2| - 1; b) B = 5|1 – 4x| - 1; c) C = x2 + 3|y – 2| - 1; d) D = x + |x|. Bài 11: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức: a) A = 5 - |2x – 1|; b) B = ; 3|1| 1 +−x Bài 12: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C = (x + 2)/|x| với x là số nguyên. Bài 13: Cho |a – c| < 3, |b – c| < 2. Chứng minh rằng: |a – b| < 5. Bài 14: Đưa biểu thức A sau đây về dạng không chứa dấu giá trị tuyệt đối: A = |2x + 1| + |x - 1| - |x – 2|. 10
 • 11. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Ngày soạn : 15 /10/ 2012 Buổi 5: Luỹ thừa của số hữu tỉ A--Lý thuyết . 1, . 2, : ( 0, ) 3, ( ) 4, ( . ) . 5, ( ) ( 0) 1 6, m n m n m n m n m n m n m m m m m m n n x x x x x x x m n x x x y x y x x y y y a a + − − = = ≠ ≥ = = = ≠ = - GV: Cho học sinh ghi lại nội dung các công thức Dang1: Tìm chữ số tận cùng: Tìm chữ số tận cùng của An , n¹ 0 *Nhận xét: “Nếu chữ số tận cùng của A là b, thì chữ số tận cùng của An cũng là chữ số tận cùng của bn ”. Từ nhận xét suy ra: 1)Nếu A có chữ số tận cùng là 0, 1, 5, 6 thì An có chữ số tận cùng tương ứng là 0, 1, 5, 6 2)Nếu A có chữ số tận cùng là 4, 9 thì A2k có chữ số tận cùng tương ứng là 6, 1 3)Nếu A có chữ số tận cùng là 2, 3, 7, 8 thì A4k có chữ số tận cùng tương ứng là 6, 1, 1, 6 *Áp dụng: VD1: Tìm chữ số tận cùng của luỹ thừa sau: 192008 ; 12100 ;12103 Lời giải: a) 192008 =192.1004 =(192 )1004 =3611004 3611004 có tận cùng là 1 ⇒ 192008 có tận cùng là 1 b) 12100 =124.25 =(124 )25 124 có tận cùng là 6 ⇒ (124 )25 có tận cùng là 6 Vậy 12100 có tận cùng là 6 11
 • 12. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 c) 12103 =123 . 12102 có tận cùng là 8. VD2: Tìm chữ số tận cùng của luỹ thừa sau: 172007 , 1921 ; 131003 Lời giải: Ta sẽ tìm cách liên hệ các luỹ thừa trên với luỹ thừa dạng A2k , A4k để vận dụng các ý trong nhận xét ở trên đ ây. Thật vậy, 172007 =17. 172006 =17. 174.501 =17.(174 )501 174 có tận cùng là 1 (174 )501 có tận cùng là 1 17.(174 )501 có tận cùng là 7 Vậy 172007 có tận cùng là 7. Tương tự 1921 =19. 192.10 suy ra 1921 có tận cùng là 9. 131003 =133 . 134.250 suy ra 131001 có tận cùng là 7. VD3: Chứng minh rằng 3366 +7755 – 2 chia hết cho 5 Lời giải: Ta chứng minh 3366 +7755 -2 có tận cùng là 0 sau đó vận dụng dấu hiệu chia hết cho 5 Thật vậy, 3366 có cùng chữ số tận cùng với 366 , mà 366 =933 =9.92.16 suy ra 366 có tận cùng là 9, 7755 có cùng chữ số tận cùng với 755 , vì 755 =73 .74.13 nên 755 có tận cùng là 3. Do đó 3366 , 7755 có chữ số tận cùng lần lượt là 9, 3 suy ra 3366 +7755 – 2 tận cùng là 0 (đpcm) Bài tập: 1/ a) 2100 ; b) 3100 ; c) 4100 d) 5100 ; e) 6100 ; f) 7100 g) 8100 ; 9100 Ta nhận thấy các luỷ thừa 5100 , 6100 thuộc về dạng cơ bản đ trình bày ở trên nay còn lại các luỷ thừa mà cơ số là 2, 3 , 4 , 7 , 8 , 9 2/Tìm chữ số tận cùng của: a) 71992 (HD: = 74 tận cùng bằng 1) b) 9101 c) 24100 d) 19451945 ; e) 21000 f) 7430 ; 4931 ; 8732 ; 5833 ; 2335 3: T×m chữ sè tËn cïng cña c¸c luỹ thõa sau : a) 12921997 ; b) 33331997 ; c) 12341997 ; d) 12371997 ; e) 12381997 ; f) 25691997 Bµi gi¶i NhËn xÐt quan träng : Thùc chÊt chö sè tËn cïng cña lũy thõa bËc n cña métsè tù nhiªn chØ phô thuéc vµo chö sè tËn cïng cña sè tù nhiªn ®ã mµ th«i (c¬ sè) . Nh vËy bµi to¸ 3 thùc chÊt lµ bµi to¸n 2 a) 12921997 = 12924. 499 +1 = (12924 )499 .1292 = 21292.6 MA = b) 33331997 = 33334. 499 +1 =(33334 )499 +1 . 3333 = )1(B 499 .3333 = 3D c) 12341997 = 12344 .499 +1 = (12344 )499 . 1234 = ( 6C )499 . 1234 = 4G d) 12371997 = 12374 .499 +1 = (12374 ) 499 . 1237 = ).1(D 499 .1237 = 7X Dạng 2: chứng minh Chia hết 12
 • 13. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Vận dụng vào các bài toán chứng minh chia hết áp dụng dấu hiệu chia hết Ta dể dàng nhận thấy : Nếu hai số có chữ số tận cùng giống nhau thì khi thực hiện phép trừ sẽ có chữ số tận cùng là 0 ta sẽ có các bài toán chứng minh chia hết cho { 2,5,10 } . Nếu một số có tận cùng là 1 và một số có tận cùng là 3 chẳng hạn ta sẽ có bài toán chứng minh tổng hai số đó chia hết cho 2 (vì chữ số tận cùng của tổng là 4) Các bài toán cụ thể : Hãy chứng minh a) 12921997 + 33331997  5 Theo bài toán trên ta có 12921997 = 2M 33331997 = 3D như vậy tổng của hai số này sẽ có tận cùng là 5 ⇒ 12921997 + 33331997  5 a) Chứng minh 16281997 + 12921997  10 Áp dụng qui tắc tìm chữ số tận cùng ta có 16281997 sẽ có tận cùng là 8M 12921997 Sẽ Có tận cùng là 2N Như vậy 16281997 + 12921997  10 (vì chữ số tận cùng của tổng này sẽ là 0) Ta cũng có thể vận dung hiệu của hai số hoặc tích của hai số để ra các bài toán chứng minh tương tự a) 4343 -1717 chia hết cho 10 b) 3636 -910 chia hết cho 45 c) 71000 -71000 chia hết 10 d) (210 + 211 +212 ) chia hết cho 7 e) 810 -89 -88 chia cho 45 là một số tự nhiên Giải: a) 4343 = 434 )10 .433 = (số có tận cùng bằng 1)10 .( số có tận cùng bằng 7)= (số có tận cùng bằng 7 1717 = 174 .173 (...1)4 = (...7) = số có tận cùng bằng 7 Vậy 4343 -1717 có tận cùng bằng 0 nên chia hết cho 10 b) 3636 có tận cùng bằng 6 và có tổng các chữ số chia hết cho 9 910 = (81)5 có tận cùng bằng 1 và chia hết cho 9 Vậy .... là sô có tận cùng bằng 5 => chia hết cho 5, mỗi số hạng chia hết cho 9 nên tổng chia hết cho 9 Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9 nên chia hết cho 45 c) 71000 =(74 )250 = (....1)250 = tận cùng bằng 1 31000 = (34 )250 =(....1)250 tận cùng bằng 1 Vậy hiệu tận cùng bằng 0 nên chia hết cho 10 d) Đặt thừa số chung e) Đặt thừa số chung f) Chứng minh: 175 +244 -1321  10 g) Chứng minh: 71999 -43 100 h) Chøng minh r»ng: 3338 4136 +=A chia hÕt cho 77. i) a) Chøng minh r»ng: Víi n nguyªn d¬ng ta cã: 13
 • 14. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 j) nnnn S 2323 22 −+−= ++ chia hÕt cho 10. Dạng 3: So sánh hai lũy thừa I. Phương pháp : Để so sánh hai luỹ thừa, ta thường đưa về so sánh hai luỹ thừa cùng cơ số hoặc cùng số mũ. - Nếu hai luỹ thừa có cùng cơ số ( lớn hơn 1 ) thì luỹ thừa nào có số mũ lớn hơn sẽ lớn hơn - Nếu hai luỹ thừa có cùng số mũ ( lớn hơn 0 ) thì luỹ thừa nào có cơ số lớn hơn sẽ lớn hơn - Ngoài ra để so sánh hai luỹ thừa ta còn dùng tính chất bắc cầu ( Nếu a > b và b > c thì a > c ) , tính chất đơn điệu của phép nhân ( Nếu a > b thì ac > bc với c > 0 ) II. Các ví dụ[ Ví dụ 1 : So sánh 1619 và 825 - Cách giải : Ta thấy các cơ số 16 và 8 tuy khác nhau nhưng đều là luỹ thừa của 2 nên ta tìm cách đưa 1619 và 825 về luỹ thừa cùng cơ số 2 - Giải : So sánh 1619 và 825 Ta có : 1619 = ( 24 )19 = 24.19 = 276 825 = ( 23 )25 = 23.25 = 275 Vì 276 > 275 nên 1619 > 825 Ví dụ 2 : So sánh 2300 và 3200 - Cách giải: Ta thấy các số mũ 300 và 200 đều chia hết cho 100 nên ta tìm cách đưa 2 số 2300 và 3200 về 2 cơ số có luỹ thừa bậc 100 - Giải: So sánh 2300 và 3200 Ta có : 2300 = 23.100 = 8100 3200 = 32.100 = 9100 Vì 8100 < 9100 nên 2300 < 3200 Ví dụ 3: So sánh 3111 và 1714 - Cách giải: Ta thấy bài toán này không dùng cách như ví dụ 1 và ví dụ 2 được, nên phải tìm cách so sánh gián tiếp qua một số khác ( hoặc có thể thêm, bớt, vận dụng một số tích chất khác ) - Giải: : So sánh 3111 và 1714 Ta có : 3111 < 3211 Mà : 3211 = (25 )11 = 255 Vậy 3111 < 255 1714 > 1614 Mà : 1614 = (24 )14 = 256 Vậy 1711 > 256 Mà 256 > 255 Nên 3111 < 1714 III. Các bài tập: So sánh hai số sau a) 255 và 1257 ; 536 và 1124 ; 32n và 23n ( n là số tự nhiên khác 0 ) b) 523 và 6.522 ; 7.213 và 216 ; 339 và 1121 14 Nếu m > n thì am > an ( a > 1 ) Nếu a > b thì an > bn ( n > 0 )
 • 15. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 c) 10750 và 7375 ; 291 và 535 ; 544 và 2112 ; 421 và 647 ; 530 và 12410 Dạng 4 : Thực hiện phép tính TÝnh tæng: G= 3 + 32 + 33 + 34 .....+32008 Lêi gi¶i: 3G = 32 + 33 + 34 +35 .....+32009 2G = 3G – G = (32 + 33 + 34 +35 .....+32009 ) – (3 + 32 + 33 + 34 .....+32008 ) = 32009 – 3 ⇒ G= 2 332009 − Ta cã thÓ tæng qu¸t bµi to¸n 1 thµnh bµi to¸n sau: TÝnh tæng: G= a + a2 + a3 + a4 +…+an (víi mäi a vµ n lµ sè nguyªn d¬ng a ≠ 1) Lêi gi¶i: aG = a2 + a3 + a4 +a5 +...+an (a-1)G = aG – G = (a2 + a3 + a4 +a5 +...+an+1 ) –( a + a2 + a3 + a4 +....+an ) = an+1 – a ⇒ G= 1 1 − −+ a aan Bµi to¸n 3: TÝnh tæng H = 200832 5 1 .......... 5 1 5 1 5 1 Ta cã thÓ tÝnh tæng H theo bµi to¸n 2 b»ng c¸ch ®Æt a= 5 1 th× H = a + a2 + a3 + a4 +…+a2008 Tuy vËy ta cßn cã c¸ch kh¸c phï hîp h¬n: 5.H = 200732 5 1 .......... 5 1 5 1 5 1 1 + 4H=5H –H = ( 200732 5 1 .......... 5 1 5 1 5 1 1 + ) –( 200832 5 1 .......... 5 1 5 1 5 1 ) = 1- 2008 5 1 = 2008 2008 5 15 − 15
 • 16. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 ⇒ H = 2008 2008 5.4 15 − Ta cã thÓ tæng qu¸t bµi to¸n 3 thµnh bµi to¸n sau: TÝnh tæng H = a aaaa 1 .......... 111 32 (víi mäi a vµ n lµ sè nguyªn d¬ng a ≠ 1) Bµi gi¶i: a.H= 132 1 .......... 111 1 − + a aaaa (a-1)H = aH – H = ( 132 1 .......... 111 1 − + a aaaa ) – ( a aaaa 1 .......... 111 32 ) =1- n a 1 = n n a a 1− ⇒ H = n n aa a )1( 1 − − Tõ kÕt qu¶ cña bµi to¸n 3 ta cã thÓ khai th¸c díi mét d¹ng kh¸c nh sau: Bµi to¸n 4: a. Chøng minh r»ng: I = 200832 5 1 .......... 5 1 5 1 5 1 < 4 1 Tõ bµi to¸n 3 ta cã: 4.I = 1- 2008 5 1 < 1 ⇒ I < 4 1 b. Chøng minh r»ng: K= 200832 3 2008 .......... 3 3 3 2 3 1 < 4 3 §©y lµ mét bµi to¸n khã h¬n víi lêi gi¶i nh sau: 3K= 20072 3 2008 .......... 3 3 3 2 1 2K = 3K – K = ( 20072 3 2008 .......... 3 3 3 2 1 ) – ( 200832 3 2008 .......... 3 3 3 2 3 1 ) = 2008200732 3 2008 3 1 .......... 3 1 3 1 3 1 1 −+ 16
 • 17. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 ⇒ 2K < 200732 3 1 .......... 3 1 3 1 3 1 1 + ( *) §Æt: L = 200732 3 1 .......... 3 1 3 1 3 1 Ta cã: 3L= 20062 3 1 .......... 3 1 3 1 1 2L = 3L – L = ( 20062 3 1 .......... 3 1 3 1 1 ) – ( 200732 3 1 .......... 3 1 3 1 3 1 ) = 2007 3 1 1− < 1 ⇒ L < 2 1 Tõ (*) ta cã: 2K< 1+L < 1+ 2 1 = 2 3 ⇒ I < 4 3 Ta cã thÓ dÔ dµng chøng minh ®îc c¸c bµi to¸n tæng qu¸t sau: Chøng minh: Víi mäi a, n lµ c¸c sè nguyªn d¬ng a ≠ 1 th×: a. n aaaa 1 .......... 111 32 < 1 1 −a b. n a n aaa .......... 321 32 < 2 )1( 1 −a Bài 1: Tính 2 2 3 2 2 2 3 0 2 2 5 3 ,(3 ) (2 ) ( 5 ) 1 1 1 ,2 3.( ) ( ) .4 ( 2) : :8 2 2 2 1 ,(4.2 ):(2 . ) 16 a b c − − −   + − − + −   GV : Yêu cầu học sinh làm và gọi học sinh lên bảng trình bày Bài 2: Thực hiện phép tính : a- )1 3 1 (:1 3 1 .3 3 1 .6 2 −−         +      −−      − b- ( ) 32 2003 23 12 5 . 5 2 1. 4 3 . 3 2       −      −      −      ? Hãy nêu thứ tự thực hiện phép tính - GV: yêu cầu học sinh làm bài , gọi học sinh trình bày 17
 • 18. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Bài 3: Tính a, ( ) 4 80 15 12 6 . 3 1 .9. 3 1 15 4 . 7 3     + b, 675.4 15.1681.10 4 24 − Gv: Hướng dẫn học sinh giải a, ( ) 4 80 15 12 6 . 3 1 .9. 3 1 15 4 . 7 3     + =1. 48 88 3.2 3.2 . 3 1 = 3 5 b, 675.4 15.1681.10 4 24 − = 238 224444 5.3.2 5.3.23.5.2 − = 238 22224 5.3.2 )13.5(5.3.2 − =…. = 3.2 124 4 = 3.2 7.2 4 5 = 3 2 4 3 14 = Bài 4: a)Tính tổng A = 1+5+52 +53 +… +52008 +52009 b ) B= 2100 -299 +298 -297 +…..+22 Suy ra 2B = 2101 -2100 +299 -298 +…+23 -22 suy ra 2B+B= 2101 -2 3B = 2( 2100 -1) Suy ra B = 2(2100 -1)/3 C, Bài tập về nhà Bài 1: Tính tổng C = 3100 - 399 + 398 - 397 +…. +32 - 3 + 1 Bài 2: Tính giá trị của đa thức sau tại x = -1 x2 + x4 + x6 + x8 + … + x100 18
 • 19. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Tuần 12- Buổi 6 Ngày dạy :10/11 Chuyên đề : Luỹ thừa của một số hữu tỉ.(tiếp theo) I. Mục tiêu. - Kiến thức: Nắm được các kiến thức, quy tắc và công thức cơ bản về biến đổi các lũy thừa của một số hữu tỉ và một số kiến thức bổ sung nâng cao - Biết vận dụng linh hoạt các công thức, kiến thức để biến đổi các biểu thức lũy thừa của một số hữu tỉ trong quá trình làm bài tập - Kỹ năng :- Có kĩ năng thành thạo trong việc biến đổi các lũy thừa và trình bày chính xác khoa học một biểu thức có chứa lũy thừa của một số hữu tỉ - Thái độ : Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc biến đổi các biểu thức có cả lũy thừa qua đó có thái độ tích cực hơn trong việc học bài và làm bài II. Chuẩn bị : - Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 - Các tài liệu, tư liệu liên quan hỗ trợ cho việc giảng dạy chuyên đề III. Tiến trình tiết dạy: Bài 1: Dùng 10 chữ số khác nhau để biểu diễn số 1 mà không dùng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Bài 2: Tính: a) (0,25)3 .32; b) (-0,125)3 .804 ; c) 2 5 20 8 .4 2 ; d) 11 17 10 15 81 .3 27 .9 . Bài 3: Cho x ∈ Q và x ≠ 0. Hãy viết x12 dưới dạng: a) Tích của hai luỹ thừa trong đó có một luỹ thừa là x9 ? b) Luỹ thừa của x4 ? c) Thương của hai luỹ thừa trong đó số bị chia là x15 ? Bài 4: Tính nhanh: a) A = 2008(1.9.4.6).(.9.4.7)…(1.9.9.9) ; b) B = (1000 - 13 ).(1000 - 23 ).(1000 - 33 )…(1000 – 503 ). Bài 5: Tính giá trị của: a) M = 1002 – 992 + 982 – 972 + … + 22 – 12 ; b) N = (202 + 182 + 162 + … + 42 + 22 ) – (192 + 172 + 152 + … + 32 + 12 ); c) P = (-1)n .(-1)2n+1 .(-1)n+1 . Bài 6: Tìm x biết rằng: a) (x – 1)3 = 27; b) x2 + x = 0; c) (2x + 1)2 = 25; d) (2x – 3)2 = 36; e) 5x + 2 = 625; f) (x – 1)x + 2 = (x – 1)x + 4 ; g) (2x – 1)3 = -8. h) 1 2 3 4 5 30 31 . . . . ... . 4 6 8 10 12 62 64 = 2x ; 19
 • 20. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Bài 7: Tìm số nguyên dương n biết rằng: a) 32 < 2n < 128; b) 2.16 ≥ 2n > 4; c) 9.27 ≤ 3n ≤ 243. Bài 8: Cho biểu thức P = ( 5)( 6)( 6) ( 5) ( 4) xxx x x ++− − − . Hãy tính giá trị của P với x = 7 ? Bài 9: So sánh: a) 9920 và 999910 ; b) 321 và 231 ; c) 230 + 330 + 430 và 3.2410 . Bài 10: Chứng minh rằng nếu a = x3 y; b = x2 y2 ; c = xy3 thì với bất kì số hữu tỉ x và y nào ta cũng có: ax + b2 – 2x4 y4 = 0 ? Bài 11: Chứng minh đẳng thức: 1 + 2 + 22 + 23 + … + 299 + 2100 = 2101 – 1. Bài 12: Tìm một số có 5 chữ số, là bình phương của một số tự nhiên và được viết bằng các chữ số 0; 1; 2; 2; 2. Ngày dạy : 17/11 Buổi 7 Chuyên đề: biểu thức đại số ( tiết 1) I. Mục tiêu Kiến thức : Nắm được các kiến thức liên quan để giải các dạng toán cơ bản nhất : 20
 • 21. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 - Tính giá trị của một biểu thức. Thực hiện phép tính một cách hợp lý. Bài toán về dãy có quy luật - Một số bài toán khác về biểu thức đại số Kĩ năng : Giải được hoàn chỉnh, nhanh và chính xác các bài toán cơ bản. Biết vận dụng vào các bài toán khác tương tự. Tự tìm tòi sáng tạo để hiểu sâu thêm và tổng quát hóa cho các bài toán Thái độ : Yêu thích, say mê, tìm tòi sáng tạo khi học bài. Cẩn thận, cầu tiến, không nao núng khi làm bài IIChuẩn bị: GV : Giáo án soạn tỉ mỉ và các tài liệu liên quan để có thể đưa ra các bài tập đầy đủ và đa dạng Hsinh: - Ôn tập kiến thức cũ có liên quan . III.Tiến trình tiết dạy: Phần 1 . Một số dạng chính Dạng 1 Dãy Số viết theo quy luật - Dãy các phân số viết theo quy luật A- Kiến thức cần nắm vững: B- Bài tập áp dụng I. Dãy số cộng Bài 1: Tỡm chữ số thứ 1000 khi viết liờn tiếp liền nhau cỏc số hạng của dóy số lẻ 1; 3; 5; 7;... Bài 2: a) Tính tổng các số lẻ có hai chữ số b) Tính tổng các số chẵn có hai chữ số c) Tớnh: 1 3 5 2 1S n= + + + + +L với ( )n N∈ d) Tớnh: 2 4 6 2S n= + + + +L với * ( )n N∈ Bài 3: Có số hạng nào của đây sau tận cùng bằng 2 hay không? 1;1 2;1 2 3;1 2 3 4;...+ + + + + + Hướng dẫn: Số hạng thứ n của dãy bằng: ( 1) 2 n n + Nếu số hạng thứ n của dãy có chữ số tận cùng bằng 2 thì n(n + 1) tận cùng bằng 4. Điều này vô lí vì n(n + 1) chỉ tận cùng bằng 0, hoặc 2, hoặc 6. Bài 4: a) Viết liờn tiếp cỏc số hạng của dóy số tự nhiờn từ 1 đến 100 tạo thành một số A. Tớnh tổng cỏc chữ số của A b) Cũng hỏi như trờn nếu viết từ 1 đến 1000000 Hướng dẫn: a) ta bổ sung thêm chữ số 0 vào vị trớ đầu tiờn của dóy số (khụng làm thay đổi kết quả). Tạm chưa xột số 100. Từ 0 đến 99 cú 100 số, ghộp thành 50 cặp: 0 và 99; 1 và 98; 2 và 97;… mỗi cặp cú tổng cỏc chữ số bằng 18. Tổng cỏc chữ số của 50 cặp bằng: 18.50 = 900. Thờm số 100 cú tổng cỏc chữ số bằng 1. ĐS: 901 b) Tương tự: ĐS: 27000001 21
 • 22. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Bài 5: Cho 1 2 3 4 1 2, 3 4 5, 6 7 8 9, 10 11 12 13 14, ... S S S S = + = + + = + + + = + + + + Tớnh 100S ? Hướng dẫn: Số số hạng của S1,..., S99 theo thứ tự bằng 2; 3; 4; 5; …100 ĐS: S100 = 515100 Bài 6: Khi phõn tớch ra thừa số nguyờn tố, số 100! chứa thừa số nguyờn tố 7 với số mũ băng bao nhiờu? Bài 7: Tớnh số hạng thứ 50 của cỏc dóy sau: a) 1.6; 2.7; 3.8; ... b) 1.4; 4.7; 7.10;... Bài 8: Cho 2 3 20 1 3 3 3 ... 3A = + + + + + ; 21 3 : 2B = Tớnh B A− Bài 9: Tớnh cỏc tổng sau: 2 3 2007 2 3 2 4 2008 2 4 2 3 5 2007 3 5 2 1 1 2 2 2 ... 2 1 2 2 2 ... 2 1 2 2 ... 2 1 2 2 ... 2 2 2 2 ... 2 2 2 2 ... 2 + = + + + + + = + + + + + = + + + + = + + + + = + + + + = + + + + n n n A B C D E F Bài 10: Tổng quỏt của bài 8 Tớnh : a) 2 3 1 ... n S a a a a= + + + + + , với ( 2,a n N≥ ∈ ) b) 2 4 6 2 1 1 ... n S a a a a= + + + + + , với ( 2,a n N≥ ∈ ) c) 3 5 2 1 2 ... n S a a a a + = + + + + , với ( * 2,a n N≥ ∈ ) Bài 11: Cho 2 3 99 100 1 4 4 4 ... 4 , 4A B= + + + + + = . Chứng minh rằng: 3 B A < . Bài 12: Tớnh giỏ trị của biểu thức: 50 200 ) 9 99 999 ... 999...9 ) 9 99 999 ... 999...9 ch÷ sè ch÷ sè = + + + + = + + + +123 123a A b B Tuần 14- Buổi 8 Ngày dạy :24/11 Dãy Số viết theo quy luật - Dãy các phân số viết theo quy luật ( tiếp ) II. Dãy phân số có quy luật 1. Cỏc cụng thức cần nhớ đến khi giải cỏc bài toỏn về dóy cỏc phõn số viết theo qui luật: 22
 • 23. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 1) 1 1 1 ( 1) 1n n n n = − + + . 2) 1 1 ( 1) 1 k k n n n n   = × − ÷ + +  . 3) 1 1 1 1 ( )n n k k n n k   = × − ÷ + +  . 4) 1 1 ( ) k n n k n n k   = − ÷ + +  . 5) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 (2 2) 4 ( 1) 2 2 2 2 4 1n n n n n n n n     = = × − = × − ÷  ÷ + + + +    . 6) 1 1 1 1 (2 1)(2 3) 2 2 1 2 3n n n n   = × − ÷ + + + +  . 7) 2 1 1 1 .( 1) ( 1).n n n n n < < + − . (Trong đú: , Nn k ∗ ∈ , 1n > ) 2. Bài tập TỪ MỘT BÀI TOÁN TÍNH TỔNG Chỳng ta cựng bắt đầu từ bài toỏn tớnh tổng rất quen thuộc sau : Bài toỏn A : Tớnh tổng : Lời giải : Vỡ 1 . 2 = 2 ; 2 . 3 = 6 ; ... ; 43 . 44 = 1892 ; 44 . 45 = 1980 ta cú bài toỏn khú hơn chỳt xớu. Bài 1 : Tớnh tổng : Và tất nhiờn ta cũng nghĩ đến bài toỏn ngược. Bài 2 : Tỡm x thuộc N biết : Hơn nữa ta cú : 23
 • 24. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 ta cú bài toỏn Bài 3 : Chứng minh rằng : Do vậy, cho ta bài toỏn “tưởng như khú” Bài 4 : Chứng tỏ rằng tổng : khụng phải là số nguyờn. Chỳng ta cũng nhận ra rằng nếu a1 ; a2 ; ... ; a44 là cỏc số tự nhiờn lớn hơn 1 và khỏc nhau thỡ Giỳp ta đến với bài toỏn Hay và Khú sau : Bài 5 : Tỡm cỏc số tự nhiờn khỏc nhau a1 ; a2 ; a3 ; ... ; a43 ; a44 sao cho Ta cũn cú cỏc bài toỏn “gần gũi” với bài toỏn 5 như sau : Bài 6 : Cho 44 số tự nhiờn a1 ; a2 ; ... ; a44 thỏa món Chứng minh rằng, trong 44 số này, tồn tại hai số bằng nhau. Bài 7 : Tỡm cỏc số tự nhiờn a1 ; a2 ; a3 ; ... ; a44 ; a45 thỏa món a1 < a2 a3 < ... < a44 < a45 và Cỏc bạn cũn phỏt hiện được điều gỡ thỳ vị nữa rồi chăng ? Bài toán : Tính nhanh: a) 2 3 4 7 8 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 A = + + + + + +L . b) 2 3 4 2007 2008 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 B = + + + + + +L . c) 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 ; 3 3 3 3 3 3n n C n N∗ − = + + + + + + ∈L . Bài toán 3: (Bài toán tổng quát của bài toán 2 2) Tính nhanh: 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 ; ( ; 0)n n S n N a a a a a a a ∗ − = + + + + + + ∈ ≠L . Bài toỏn 3: Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của các dãy sau: a) 1 1 1 1 ; ; ; ;... 1.2 2.3 3.4 4.5 b) 1 1 1 1 ; ; ; ,... 6 66 176 336 24
 • 25. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Hướng dẫn: b) Ta thấy 6 = 1.6; 66 = 6.11; 176 = 11.16; 336 = 16.21,… Do đó số hạng thứ n của dãy có dạng (5n – 4)(5n + 1). Bài toỏn 4: Tính tổng: a) 1 1 1 1 1.2.3 2.3.4 3.4.5 37.38.39 S = + + + +L . b) 1 1 1 1 1.2.3 2.3.4 3.4.5 2006.2007.2008 S = + + + +L . c) 1 1 1 1 ; ( ) 1.2.3 2.3.4 3.4.5 .( 1).( 2) S n N n n n ∗ = + + + + ∈ + + L . Bài toỏn 5: Tớnh giỏ trị của biểu thức: a) 1 1 1 1 1 3 5 97 99 1 1 1 1 1 1.99 3.97 5.99 97.3 99.1 A + + + + + = + + + + + L L . b) 1 1 1 1 1 2 3 4 99 100 99 98 97 1 1 2 3 99 B + + + + + = + + + + L L . Hướng dẫn: a) Biến đổi số bị chia: 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 (1 ) ( ) ( ) ( ) 99 3 97 5 95 49 51 1.99 3.97 5.95 49.51 + + + + + + + + = + + +L L Biểu thức này gấp 50 lần số chia. Vậy A = 50. b) Biến đổi số chia: 100 1 100 2 100 3 100 99 1 2 3 99 100 100 100 100 1 2 3 99 1 2 3 99 1 2 3 99 1 1 1 1 1 1 1 100 100 99 1 100 2 3 99 2 3 99 100 − − − − + + + + =     = + + + + − + + + + = ÷  ÷         = + + + + − = + + + + + ÷  ÷     L L L L L Biểu thức này bằng 100 lần số bị chia. Vậy 1 100 B = . Bài toỏn 6: Tỡm tớch của 98 số hạng đầu tiờn của dóy: 1 1 1 1 1 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;... 3 8 15 24 35 Hướng dẫn: cỏc số hạng đầu tiờn của dóy được viết dưới dạng: 4 9 16 25 36 ; ; ; ; ;... 3 8 15 24 35 Hay 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 ; ; ; ; ;... 1.3 2.4 3.5 4.6 5.7 Do đú số hạng thứ 98 cú dạng 2 99 98.100 . Ta cần tớnh: 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 99 99 1.3 2.4 3.5 4.6 5.7 98.100 50 A = × × × × =L 25
 • 26. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Bài toỏn 7: Cho 100 1 3 1 2 1 1 = LA . Hóy chứng minh rằng A khụng phải là số tự nhiờn. Hướng dẫn: Để qui đồng mẫu cỏc phõn số của A ta chọn mẫu chung là tớch của 26 với cỏc thừa số lẻ nhỏ hơn 100. Gọi k1, k2, …, k100 là cỏc thừa số phụ tương ứng, tổng A cú dạng: 99...9.7.5.3.26 21 nkkk B +++ = L . Trong 100 phõn số của tổng A, chỉ cú duy nhất phõn số 1/64 cú mẫu chứa 26 nờn trong cỏc thừa số phụ k1,..., k100 chỉ cú k64 là số lẻ, cũn cỏc thừa số phụ khỏc đều chẵn. Bài toỏn tổng quỏt của bài toỏn 7: Cho n A 1 3 1 2 1 1 = L . Hóy chứng minh rằng A khụng phải là số tự nhiờn. Tuần 15- Buổi 9 Ngày dạy :1/12 Dãy Số viết theo qui luật - Dãy các phân số viết theo qui luật ( tiếp ) Phần 2 . Các dạng khác. Các bài toán Bài 2: Tớnh a) ( ) 2(2 ) 22 b) 148 124 c) 1 5 7 ( 1) 5 7 n n n +   − ÷   ≥   − ÷   Bài 2: So sỏnh 224 và 316 Bài 3: Tính giá trị biểu thức 26
 • 27. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 a) 10 10 10 45 .5 75 b) ( ) ( ) 5 6 0,8 0,4 c) 15 4 3 3 2 .9 6 .8 d) 10 10 4 11 8 4 8 4 + + Bài 1: Khai triển các tích sau: a) (x – 2)(y + 3); b) 1 3 5 1 2 2 x y    + − ÷ ÷    ; c) 3 2 10 27 5 3 7 x x y −  + ÷   . Bài 3: Viết các tổng sau thành tích: a) ax2 - bx2 + bx - ax + a - b; b) y2 – 5y + 6; c) x2 - 7x + 12; d) 2a2 + 4a + 2. Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: M = ax + ay + bx + by + x + y biết x + y = -9/4 và a + b = 1/3; N = ax + ay - bx - by - x - y biết x - y = -1/2 và a - b = 1/2. Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: P = 1 3.10 + 1 10.17 + 1 17.24 + … + 1 73.80 - 1 2.9 - 1 9.16 - 1 16.23 - 1 23.30 Bài 6: Tính giá trị của biểu thức: Q = 1 1.3 - 1 2.4 + 1 3.5 - 1 4.6 + … + 1 97.99 - 1 98.100 Bµi 7: T×m x ®Ó biÓu thøc sau nhËn gi¸ trÞ b»ng 0: C = 1 1 1 1 1 1 x x x x x x 2 5 10 2 3 6 3 5     + − − − − + ÷  ÷    × Bµi 8: T×m c¸c cÆp sè nguyªn (x; y) ®Ó biÓu thøc sau nhËn gi¸ trÞ lµ sè nguyªn: K = ( ) ( )3x x y 6 x y 1 x 2 + − + + − Bµi 9: T×m sè nguyªn x ®Ó biÓu thøc sau ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt: H = 1996x 1 1997x 1997 + − Bµi 10: T×m mèi quan hÖ gi÷a c¸c sè nguyªn a; b; c (b ≠ 0; c ≠ 0) ®Ó cã ®¼ng thøc sau: a a a b c b.c − = Bài 2: Tính: a) (0,25)3 .32; b) (-0,125)3 .804 ; c) 2 5 20 8 .4 2 ; d) 11 17 10 15 81 .3 27 .9 . Bài 4: Tính nhanh: a) A = 2008(1.9.4.6).(.9.4.7)…(1.9.9.9) ; 27
 • 28. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 b)B=(1000 - 13 ).(1000 - 23 ).(1000 - 33 )…(1000 - 503 ) Bài 5: Tính giá trị của: M = 1002 – 992 + 982 – 972 + … + 22 – 12 ; N = (202 + 182 + 162 + … + 42 + 22 ) – (192 + 172 + 152 + … + 32 + 12 ); P = (-1)n .(-1)2n+1 .(-1)n+1 . Bµi 6: T×m x biÕt r»ng: a) (x – 1)3 = 27; b) x2 + x = 0; c) (2x + 1)2 = 25; d) (2x – 3)2 = 36; e) 5x + 2 = 625; f) (x – 1)x + 2 = (x – 1)x + 4 ; g) (2x – 1)3 = -8. h) 1 2 3 4 5 30 31 . . . . ... . 4 6 8 10 12 62 64 = 2x ; Bµi 7: T×m sè nguyªn d¬ng n biÕt r»ng: a) 32 < 2n < 128; b) 2.16 ≥ 2n > 4; c) 9.27 ≤ 3n ≤ 243. Bài 8: Cho biểu thức P = ( 5)( 6)( 6) ( 5) ( 4) xxx x x ++− − − . Hãy tính giá trị của P với x = 7 ? Bài 9: So sánh: a) 9920 và 999910 ; b) 321 và 231 ; c) 230 + 330 + 430 và 3.2410 . Bài 10: Chứng minh nếu a = x3 y; b = x2 y2 ; c = xy3 thì với bất kì số hữu tỉ x và y nào ta cũng có: ax + b2 – 2x4 y4 = 0 ? Bài 11: Chứng minh đẳng thức: 1 + 2 + 22 + 23 + … + 299 + 2100 = 2101 – 1. Tuần 16 -Buổi 10 Ngày dạy : 08/12 Chuyên đề: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. I. Mục tiêu - Kiến thức :- Nắm được các kiến thức, công thức, quy tắc các tính chất dãy tỉ số bằng nhau và một số kiến thức mở rộng do giáo viên cung cấp - Kỹ năng :- Có kĩ năng sử dụng chính xác tính chất dãy tỉ số bằng nhau trong việc làm bài tập, đặc biệt là phải hoàn thiện kĩ năng trình bày khoa học sáng sủa và đúng khi đứng trước một bài tập đã biết được đường lối giải quyết - Thái độ :- Nhận thấy chuyên đề tính chất dãy tỉ số bằng nhau là một trong những chuyên đề quan trọng nhất của chương trình toán 7 từ đó có thái độ nghiêm túc trong việc học tập nghiên cứu các dạng toán trong chuyên đề II. Chuẩn bị : - Giáo án bồi giỏi toán 7 28
 • 29. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 - Các tài liệu tư liệu sưu tập qua sách báo, hội thảo chuyên môn III. Tiến trình tiết dạy : A.Lý thuyÕt: * C¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc: + NÕu bcad d c b a =⇔= + NÕu 0,,, ≠dcba th× : a c a b d c d b ad bc b d c d b a c a = ⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ = * VÒ tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau: + Tõ d·y tØ sè d c b a = hoÆc f e d c b a == Theo tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta cã: * db ca db ca d c b a − − = + + == * ...= −− −− = === fdb eca fdb eca f e d c b a 29
 • 30. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 B.C¸c d¹ng to¸n: D¹ng 1: T×m c¸c sè khi biết tổng (hoặc tích) và tỷ số của chúng. VD1: T×m x,y,z biÕt: a) 432 zyx == vµ 18= zyx ; b) 432 zyx == vµ 15=−− zyx Gi¶i: a) Cách 1: ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta ®îc:      == == == ⇒== ++ === 84.2 63.2 42.2 2 9 18 432432 z y x zyxzyx Cách 2: Đặt tỷ số bằng k rút x,y,z theo k. 2 3 (1) 2 3 4 4 2 3 4 9 9 18 2 x k x y z k y k z k x y z k k k k k k =  = = = ⇒ =  = ⇒ + + = + + = ⇒ = ⇒ = Theo (1) ta có: x = 4; y = 6; z = 8 Cách 3: Rút x, y theo z. 1 2 32 3 4 4 1 3 9 18 2 4 4 8; 4; 6 x z x y z y z x y z z z z z z x y  = = = ⇒   =  ⇒ + + = + + = = ⇒ = = = b)      −=−= −=−= −=−= ⇒−= − = −− −− === 124.3 93.3 62.3 3 5 15 432432 z y x zyxzyx 30
 • 31. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 VD2: T×m x, y,z biÕt: a) 543 zyx == vµ 9342 −= zyx ; b) 543 zyx == vµ 3432 =−+− zyx Gi¶i: ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta ®îc: a)      =−= =−= =−= ⇒−= − = ===== 155.3 124.3 93.3 3 31 93 2083 42 20 4 8 2 543 z y x zyxzyzyx b)      −=−= −=−= −=−= ⇒−= − = −+− −+− ===== 105.2 84.2 63.2 2 17 34 1546 32 15 3 6 2 543 z y x zyxzxzyx VD3: T×m x, y,z biÕt: 2x 3y 4z = = 3 4 5 vµ x+2y+4z=220 ; Gi¶i: a) Tõ 1516185 4 4 3 3 2 zyxzyx ==⇒== ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta ®îc:      == == == ⇒== ++ === 3015.2 3216.2 3618.2 2 110 220 603218 42 151618 z y x zyxzyx VD 4: T×m x, y biÕt: a) yx 75 = vµ 512 =+ yx ; b) ),0,0(.. abbaybxa ≠≠≠= vµ abyx −=− Gi¶i: a) Tõ 57 75 yx yx =⇒= ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta ®îc: 31
 • 32. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7    = = ⇒== + + == 15 21 3 17 51 107 2 57 y xyxyx b) Tõ a y b x ybxa =⇒= .. ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta ®îc:    = = ⇒= − − = − − == ay bx ab ab ab yx a y b x 1 VD5: Tính các góc của tam giác ABC biết µ µ µ µ2A=B; 3B=C Gi¶i: Tõ: µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ 0 0 0 0 0 C A B C A B C 180 2A=B; 3B=C 2A=B 20 3 1 2 6 9 9 A 20 ;B 40 ;C 120 + + ⇒ = ⇒ = = = = = ⇒ = = = Tæng qu¸t : T×m x,y,z biÕt x y z = = a b c vµ mx+ny+pz=d Víi a,b,c,d lµ c¸c sè cho tríc vµ m,n,p≠ 0 Ph¬ng ph¸p gi¶i lµ: ta chØ cÇn ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ®Ó ®Ó t¹o ra tû sè lµ h»ng sè . Cô thÓ: Tõ x y z mx ny pz = = = = = a b c ma nb pc mx ny pz d ma nb pc ma nb pc + + = = + + + + VD6: T×m x,y,z biÕt: a) 32 yx = vµ 24xy = ; b) 432 zyx == vµ 24xyz = Gi¶i: a) Cách 1: 32 (*)
 • 33. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 2 2 24 . 4 2 3 2 3 2 3 6 6 2 4 2 x y x y x y xy x x     = ⇒ = = = = = ÷  ÷     ⇒ = ± ⇒ = ± Với x = 4 ⇒ y = 6 Với x = - 4 ⇒ y = - 6 Cách 2: §Æt kykxk yx 3;2 32 ==⇒== Thay kykx 3;2 == vµo 24=xy ta ®îc: 242463.2 22 ±=⇒=⇒== kkkkk -Víi 6;42 ==⇒= yxk -Víi 6;42 −=−=⇒−= yxk b) §Æt kzkykxk zyx 4;3;2 432 ===⇒=== Thay kzkykx 4;3;2 === vµo 24xyz = ta ®îc:      = = = ⇒=⇒=⇒== 4 3 2 1124244.3.2 33 z y x kkkkkk VD7: T×m x, y,z biÕt: a) 543 zyx == vµ 14142 222 =++ zyx b) 543 zyx == vµ 7732 222 −=−+− zyx Gi¶i: a) Tõ 2 2 2 (1) 3 4 5 9 16 25 x y z x y z = = ⇒ = = 33
 • 34. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta ®îc: 2 2 2 2 2 2 2 2 22 4 2 4 141 1 9 3 9 16 25 32 100 9 32 100 141 x y z y z x y z x x + + = = = = = = = ⇒ = ⇒ = ± + + kÕt hîp víi (1)      = = = ⇒ 5 4 3 z y x hoÆc      −= −= −= 5 4 3 z y x b) Tõ 25169 )1( 543 222 zyxzyx ==⇒== ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta ®îc: 2 2 2 2 2 2 2 2 22 3 2 3 77 1 9 3 9 16 25 18 75 18 16 75 77 x y z x z x y z x x − + − − = = = = = = = ⇒ = ⇒ = ± − + − − kÕt hîp víi (1)      = = = ⇒ 5 4 3 z y x hoÆc      −= −= −= 5 4 3 z y x Tæng qu¸t : T×m x,y,z biÕt c z b y a x == vµ dpznymx kkk = Víi kdpnmdcba ,,,,,,,, lµ c¸c sè kh¸c 0 Nk ∈ * Ph¬ng ph¸p gi¶i nh sau: Tõ k k k k k k pc pz nb ny ma mx c z b y a x ==⇒== ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau cho d·y tØ sè k k k k k k pc pz nb ny ma mx == ta ®îc: kkkkkk kkk k k k k k k pcnbma d pcnbma pznymx pc pz nb ny ma mx = === D¹ng 2: Chøng minh ®¼ng thøc từ mét hÖ thøc cho tríc. VD1: Cho tØ lÖ thøc: );;0,,,( dcbadcba d c b a ±≠±≠≠= Chøng minh r»ng: 34
 • 35. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 a) dc dc ba ba − + = − + b) a b c d b d + + = Gi¶i: a) Cách 1: Áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau. Tõ d b c a d c b a =⇒= . ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta ®îc: dc ba dc ba d b c a − − = + + == do : dc dc ba ba dc ba dc ba − + = − + ⇒ − − = + + Cách 2: Đặt tỷ số bằng k rút tử theo k và mẫu: Đặt 1 1 1 1 a b kb b k a kba c a b kb b k k c kd c d kd d kb d c d kd d k + + + = ==  − − − = = ⇒ ⇒  = + + +  = =  − − − Vậy: dc dc ba ba − + = − + Cách 3: Áp dụng tính chất của tỷ lệ thức. b)do: b a+b a+b c+d = = d c+d b d ⇒ Cách 2: Đặt tỷ số bằng k rút tử theo k và mẫu: Cách 3: Áp dụng tính chất của tỷ lệ thức. Cách 4: 1 1 a c a c a b c d b d b d b d + + = ⇒ + = + ⇒ = VD2: Cho tØ lÖ thøc: a c = b d Chøng minh r»ng: a) 2 2 2 2 2 2 2a+3b 2c+3d 3a +5ab 3c +5cd = b) = 2a-3b 2c-3d 7a -10b 7c -10d Gi¶i: a) Cách 1: Áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau. do: d b c a d c b a =⇒= . ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta ®îc: a b 2a 3b 2a+3b 2a-3b = = = = = c d 2c 3d 2c+3d 2c-3d 35
 • 36. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 từ : 2a+3b 2a-3b 2a+3b 2c+3d = = 2c+3d 2c-3d 2a-3b 2c-3d ⇒ Cách 2: Đặt tỷ số bằng k rút tử theo k và mẫu: Đặt 2a+3b 2kb+3b 2k+3 = = a=kba c 2a-3b 2kb-3b 2k-3 = =k c=kd 2c+3d 2kd+3d 3k+3b d = = 2c-3d 2kd-3d 2k-3    ⇒ ⇒     Vậy: 2a+3b 2c+3d = 2a-3b 2c-3d Cách 3: Áp dụng tính chất của tỷ lệ thức. b) Cách 1: Áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau. do: d b c a d c b a =⇒= . ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta ®îc: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a b a b a b a b ab = = . = c d c d c d c d cd 3a 7a 10b 5ab 3a +5ab 7a -10b = = = 3c 7c 10d 5cd 3c +5cd 7c -10d 3a +5ab 3c +5cd = 7a -10b 7c -10d     ⇒ = = = ÷  ÷     = = = ⇒ từ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3a +5ab 7a -10b 3a +5ab 3c +5cd = = 3c +5cd 7c -10d 7a -10b 7c -10d ⇒ Cách 2: Đặt tỷ số bằng k rút tử theo k và mẫu: Cách 3: Áp dụng tính chất của tỷ lệ thức. Tæng qu¸t : Nếu: a c = b d thì: 2 2 2 2 2 2 2 2 ma+nb mc+nd ma +nb +kab mc +nd +kac a) = b) = m'a+n'b m'c+n'd m'a +n'b +k'ab m'c +n'd +kcd Nhận xét: Hầu hết các bài tập trong hai dạng toán trên đều có thể giải bằng nhiều cách tuy nhiên ở mỗi bài ta nên chọn c ách giải hợp lý nhất. VD 3: Cho tØ lÖ thøc: dc dc ba ba − + = − + . Chøng minh r»ng: a c b d = . Gi¶i: 36
 • 37. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 a b c d a b b c d d b d a b c d a b c d a b c d c d a b c a a c d b d b b d + + − + − + = ⇒ = ⇒ + = + − − − − − − − − ⇒ = ⇒ − = − ⇒ = D¹ng 3: Tính giá trị của một biểu thức. Ví dụ: Cho : a b c = = b c a hãy tính giá trị của biểu thức 2 2 2 2 a +b +c M= (a+b+c) Gi¶i: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a b c a+b+c = = = =1 a = b = c b c a a+b+c a +b +c a +a +a 3a 3a 1 M= = = = = (a+b+c) (a+a+a) (3a) 9a 3 ⇒ ⇒ 37
 • 38. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 C.Bµi tËp vËn dông Bµi 1: T×m hai sè x vµ y biÕt: a) x 7 y 3 = vµ 5x – 2y = 87; b) x y 19 21 = vµ 2x – y = 34; Bµi 2: T×m c¸c sè a, b, c biÕt r»ng: 2a = 3b; 5b = 7c vµ 3a + 5c – 7b = 30. Bµi 3: T×m c¸c sè x; y; z biÕt r»ng: a) x y z 10 6 24 = = vµ 5x + y – 2z = 28; b) x y 3 4 = ; y z 5 7 = vµ 2x + 3y – z = 186; c) 3x = 2y; 7y = 5z vµ x – y + z = 32; d) 2x 3y 4z 3 4 5 = = vµ x + y + z = 49; e) x 1 y 2 z 3 2 3 4 − − − = = vµ 2x + 3y – z = 50; Bµi 4: T×m c¸c sè x; y; z biÕt r»ng: a) x y z 2 3 5 = = vµ xyz = 810; b) 3 3 3 x y z 8 64 216 = = vµ x2 + y2 + z2 = 14. Bµi 5: T×m c¸c sè x; y; z biÕt r»ng: a) y z 1 x z 2 x y 3 1 x y z x y z + + + + + − = = = + + ; b) 1 2y 1 4y 1 6y 18 24 6x + + + = = ; c) 2x 1 3y 2 2x 3y 1 5 7 6x + − + − = = Bài 6: Ba người cùng góp vốn kinh doanh được tổng số tiền là 180 triệu đồng. Biết rằng 3 lần số vốn của người thứ nhất bằng 2 lần số vốn của người thứ hai và 4 lần số vốn của người thứ hai bằng 3 lần vốn của người thứ 3. Tính số vốn mà từng người đã góp. Bµi 7: Cho tØ lÖ thøc: a c b d = ; Chøng minh r»ng: a) 5a 3b 5c 3d 5a 3b 5c 3d + + = − − ; b) 2 2 2 2 2 2 7a 3ab 7c 3cd 11a 8b 11c 8d + + = − − . Bµi 8: Cho tØ lÖ thøc: 2a 13b 2c 13d 3a 7b 3c 7d + + = − − . Chøng minh r»ng: a c b d = . Bµi 9: Cho d·y tØ sè : bz cy cx az ay bx a b c − − − = = . Chøng minh r»ng: x y z a b c = = . Bµi 10: Cho 4 sè a1; a2; a3; a4 tho¶ m·n: a2 2 = a1.a3 vµ a3 2 = a2.a4. Chøng minh r»ng: 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 2 3 4 4 a a a a a a a a + + = + + . Bµi 11*: Cho tØ lÖ thøc : 2 2 2 2 a b ab c d cd + = + . Chøng minh r»ng: a c b d = . Bµi 12: Cho ba tØ sè b»ng nhau: a b c , , b c c a a b+ + + . T×m gi¸ trÞ cña mçi tØ sè ®ã ? 38
 • 39. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Bµi 13: Cho a, b, c lµ c¸c sè h÷u tØ kh¸c 0 sao cho: a+b-c a-b+c -a+b+c = = c b a T×m gi¸ b»ng sè cña biÓu thøc: (a+b)(b+c)(c+a) M abc = Bµi 14: Cho biÓu thøc: x+y y+z z+t t+x P= + + + z+t t+x x+y z+y .T×m gi¸ tri cña biÓu thøc P biªt r»ng: x y z t y+z+t z+t+x t+x+y x+y+z = = = Bài 15: Cho 2008 số thoả mãn a1+a2+...+a2008 ≠ 0 và 2007 20081 2 2 3 2008 1 a aa a = =...= = a a a a Hãy tính giá trị của biểu thức: 2 2 2 2 1 2 2007 2008 2 1 2 2007 2008 a +a +...a +a N= (a +a +...+a +a ) Bài 16: Cho 2 2 2 1 1 1 ax +bx + c P= a x +b x +c Chứng minh rằng nếu 1 1 1 a b c = = a b c Thì giá trị của P không phụ thuộc vào giá trị của x. Bài 1: Cho tỉ lệ thức a c b d = . Chứng minh rằng: a) a b c d b d + + = ; b) a b c d b d − − = ; Bài 2: Tìm hai số x và y biết: a) x 7 y 3 = và 5x – 2y = 87; b) x y 19 21 = và 2x – y = 34; Bài 3: Tìm các số a, b, c biết rằng: 2a = 3b; 5b = 7c và 3a + 5c – 7b = 30. Bài 4: Tìm các số x; y; z biết rằng: a) x y z 10 6 24 = = và 5x + y – 2z = 28; b) x y 3 4 = ; y z 5 7 = và 2x + 3y – z = 186; c) 3x = 2y; 7y = 5z và x – y + z = 32; d) 2x 3y 4z 3 4 5 = = và x + y + z = 49; e) x 1 y 2 z 3 2 3 4 − − − = = và 2x + 3y – z = 50; Bài 5: Tìm các số x; y; z biết rằng: a) x y z 2 3 5 = = và xyz = 810; b) 3 3 3 x y z 8 64 216 = = và x2 + y2 + z2 = 14. 39
 • 40. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Bài 6: Tìm các số x; y; z biết rằng: a) y z 1 x z 2 x y 3 1 x y z x y z + + + + + − = = = + + ; b) 1 2y 1 4y 1 6y 18 24 6x + + + = = ; c) 2x 1 3y 2 2x 3y 1 5 7 6x + − + − = = Bài 7: Cho ba tỉ số bằng nhau: a b c , , b c c a a b+ + + . Tìm giá trị của mỗi tỉ số đó ? Bài 8: Cho tỉ lệ thức: 2a 13b 2c 13d 3a 7b 3c 7d + + = − − . Chứng minh rằng: a c b d = . Bài 9: Cho tỉ lệ thức: a c b d = ; Chứng minh rằng: a) 5a 3b 5c 3d 5a 3b 5c 3d + + = − − ; b) 2 2 2 2 2 2 7a 3ab 7c 3cd 11a 8b 11c 8d + + = − − . Bài 10: Cho dãy tỉ số : bz cy cx az ay bx a b c − − − = = . Chứng minh rằng: x y z a b c = = . Bài 11: Cho 4 số a1; a2; a3; a4 thoả mãn: a2 2 = a1.a3 và a3 2 = a2.a4. Chứng minh rằng: 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 2 3 4 4 a a a a a a a a + + = + + . Bài 12*: Cho tỉ lệ thức : 2 2 2 2 a b ab c d cd + = + . Chứng minh rằng: a c b d = . 40
 • 41. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Tuần 18 - Buổi 11 Ngày dạy :22/12/10 Chuyên đề: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Tiếp theo ). I. Mục tiêu - Kiến thức : - Nắm được các kiến thức, công thức, quy tắc các tính chất dãy tỉ số bằng nhau và một số kiến thức mở rộng do giáo viên cung cấp - Kỹ năng : - Có kĩ năng sử dụng chính xác tính chất dãy tỉ số bằng nhau trong việc làm bài tập, đặc biệt là phải hoàn thiện kĩ năng trình bày khoa học sáng sủa và đúng khi đứng trước một bài tập đã biết được đường lối giải quyết - Thái độ : - Nhận thấy chuyên đề tính chất dãy tỉ số bằng nhau là một trong những chuyên đề quan trọng nhất của chương trình toán 7 từ đó có thái độ nghiêm túc trong việc học tập nghiên cứu các dạng toán trong chuyên đề - II. Chuẩn bị : - Giáo án bồi giỏi toán 7 - Các tài liệu tư liệu sưu tập qua sách báo, hội thảo chuyên môn II. Tiến trình tiết dạy : Bài 1: Tìm phân số a b biết rằng nếu cộng thêm cùng một số khác 0 vào tử và mẫu thì giá trị của phân số đó không thay đổi ? Mở rộng: Với một phân số bất kỳ a b ta cộng thêm vào a số x, cộng thêm vào b số y. Hãy tìm quan hệ của x và y để giá trị của phân số a b không thay đổi sau khi cộng ? Bài 2: Cho a b c ; b c a = = CMR: a = b = c; với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa. Bài 3: Cho ba tỉ số bằng nhau: a b c , , b c c a a b+ + + . Tìm giá trị của mỗi tỉ số đó ? Bài 4: Cho tỉ lệ thức: a c b d = ; Chứng minh rằng : a) 5a 3b 5c 3d 5a 3b 5c 3d + + = − − ; b) 2 2 2 2 2 2 7a 3ab 7c 3cd 11a 8b 11c 8d + + = − − . Bài 5: Cho tỉ lệ thức: 2a 13b 2c 13d 3a 7b 3c 7d + + = − − ; Chứng minh rằng: a c b d = . Bài 6: Cho a b c b c d = = . CMR: 3 a b c a b c d d + +  = ÷ + +  ; với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa. 41
 • 42. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Bài 7: Cho dãy tỉ số bằng nhau: 3 20081 2 2 3 4 2009 a aa a ... a a a a = = = = CMR: Ta có đẳng thức: 2008 1 2 3 20081 2009 2 3 4 2009 a a a ... aa a a a a ... a  + + + + = ÷ + + + +  Bài 8: Cho 4 số a1; a2; a3; a4 thoả mãn: a2 2 = a1.a3 và a3 2 = a2.a4. Chứng minh rằng: 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 2 3 4 4 a a a a a a a a + + = + + . Bài 9: Cho dãy tỉ số : bz cy cx az ay bx a b c − − − = = ; CMR: x y z a b c = = . Bài 10: Cho biết : ' ' ' ' a b b c 1; 1 a b b c + = + = . CMR: abc + a’ b’ c’ = 0. Bài 11*: Cho tỉ lệ thức : 2 2 2 2 a b ab c d cd + = + . Chứng minh rằng: a c b d = . Bài 12: Tìm các số x, y, z biết : a) x : y : z = 3 : 4 : 5 và 5z2 – 3x2 – 2y2 = 594; b) x + y = x : y = 3.(x – y) Bài 13: Tìm hai số hữu tỉ a và b biết rằng hiệu của a và b bằng thương của a và b và bằng hai lần tổng của a và b ? Bài 14: Cho 2002 số tự nhiên, trong đó cứ 4 số bất kỳ trong chúng đều lập nên một tỉ lệ thức. CMR: trong các số đó luôn luôn tồn tại ít nhất 501 số bằng nhau. Bài 15: Có 130 học sinh thuộc ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường cùng tham gia trồng cây. Mỗi học sinh của 7A, 7B, 7C theo thứ tự trồng được 2 cây, 3 cây, 4 cây. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tham gia trồng cây biết rằng số cây trồng được của ba lớp bằng nhau ? Hướng dẫn giải : Bài 11: Ta có : cd ab dc ba = + + 22 22 = ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) dc ba dcdc baba cd ab dc ba dcdc baba cd ab . . 2 2 2 2 2 2 22 22 = ⇒= + + = = ; ( ) ( ) ( ) ( ) d c b a adcbadaccbca bdca bdca dbda bdbc adac cbca bad dcb dca bac =⇒=⇒+=+⇒= − − = + + = + + = + + = + + ⇒ 1 Bài 12: a) Đáp số: x = 9; y = 12; z = 15 hoặc x = - 9; y = - 12; z = - 15. b) Từ đề bài suy ra: 2y(2y – x) = 0, mà y khác 0 nên 2y – x = 0, do đó : x = 2y. Từ đó tìm được : x = 4/3; y = 2/3. Bài 13: Rút ra được: a = - 3b, từ đó suy ra : a = - 2,25; b = 0,75. Bài 14: Nhận xét: Trong 2002 số đã cho chỉ nhận nhiều nhất 4 giá trị khác nhau. Thật vậy: Giả sử có nhiều hơn 4 giá trị khác nhau, ta gọi a1 < a2 < a3 < a4 < a5 là 5 số khác nhau bất kỳ. Khi đó với 4 số đầu tiên ta có: a1.a2 khác a3a4; a1a3 khác a2a4; 42
 • 43. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Chỉ có thể a1a4 = a2a3 (1) Nhưng khi đó với 4 số a1, a2, a3, a5 thì cũng có a1a5 = a2a3 (2) Từ (1) và (2) suy ra a1a4 = a1a5 suy ra a4 = a5 vô lý. Vậy có ít nhất 2002 div 4 + 1= 501 số bằng nhau. Tuần19 – Buổi12Ngày dạy :29/12/10 / Mục tiêu 43
 • 44. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 - Kiến thức : - Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh qua đề thi tham khảo, đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh. - Kỹ năng : - Rèn cho học sinh kĩ năng tính toán , kĩ năng trình bày . - Thái độ : - Có ý thức tự học tự nghiên cứu nghiêm túc. II/ Chuẩn bị - Thày : soạn đề kiểm tra. - Trò : Ôn tập lại nội dung các kiến thức III/ Tiến trình tiết dạy : học sinh giỏi huyện ( trực ninh ) Môn: Toán 7 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể giao đề) Đề 1.1 A/ Phần đề chung Câu 1 (1,5điểm): a. (0,75đ) Tính tổng B = 1+5+52 +53 +… +52008 +52009 b. (0,75đ) Thực hiện phép tính       −−      ++ 1 25 1 25 1 :1 5 1 625 1 Câu 2 (2điểm): a. (1đ) Tìm x, y biết : x yxyx 6 132 7 23 5 12 −+ = − = + b. (1đ) Tìm x biết 14 1 13 1 12 1 11 1 10 1 + + + = + + + + + xxxxx Câu 3 (1,5điểm): Vẽ đồ thị hàm số: y = - x 3 2 Câu 4 (3điểm): a. (1,5đ) Hiện nay anh hơn em 8 tuổi. Tuổi của anh cách đây 5 năm và tuổi của em sau 8 năm nữa tỉ lệ với 3 và 4. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? b. (1,5đ) Cho ABC∆ (góc A=900 ). Kẻ AH⊥ BC, kẻ HP⊥ AB và kéo dài để có PE = PH. Kẻ HQ ⊥ AC và kéo dài để có QF = QH. a./ Chứng minh ∆APE = ∆APH và ∆AQH = ∆AQF b./ Chứng minh 3 điểm E, A, F thẳng hàng. B/ Phần đề riêng Câu 5 A (2điểm): (Dành cho học sinh chuyên toán) a. (1,5đ) Tính tổng S = 1 + 2 + 5 + 14 + …+ 2 13 1 +−n (với n ∈Z+) b. (0,5đ) Cho đa thức f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 – 6x + 5 Trong các số sau: 1, -1, 5, -5 số nào là nghiệm của đa thức f(x) 44
 • 45. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Câu 5 B (2điểm): (Dành cho học sinh không chuyên toán) a. (1,5đ) Tìm x ∈ Z để A có giá trị nguyên A = 2 25 − − x x b. (0,5đ) Chứng minh rằng: 76 + 75 – 74 chia hết cho 55 đáp án 1.1 I. Phần đề chung Câu 1 (1,5đ) a. (0,75đ) - Nhân 2 vế tổng B với 5 - Lấy 5B - B rút gọn và tính được B = 4 152010 − b. (0,75đ) - Khai căn rồi quy động 2 ngoặc - Thực hiện phép chia được kết quả bằng -1 29 2 Câu 2 (2đ) a. (1đ) - áp dụng tính chất dãy TSBN cho tỉ số (1) và (2) được tỉ số (4) - Từ tỉ số (3) và tỉ số (4) ta có 6x + 12 ⇒ x = 2 tù đó tính được y = 3 b. (1đ) - Chuyển các số hạng ở vế phải sang vế trái - Đặt thừa số chung đưa về 1 tích bằng 0 - Tính được x = -1 Câu 3 (1,5đ) (Mỗi đồ thị cho 0,75đ) y = - x 3 2 = - 3 2 x với x ≥ 0 3 2 x với x < 0 Câu 4 (3đ) a. (1,5đ) - Gọi tuổi anh hiện nay là x (x > 0), tuổi em hiện nay là y (y>0) → tuổi anh cách đây 5 năm là x – 5 Tuổi của em sau 8 năm nữa là y + 8 Theo bài có TLT: 4 8 3 5 + = − yx và x - y = 8 Từ đó tính được: x = 20; y = 12 - Vậy tuổi anh hiện nay là 20 tuổi em là 12 b. (1,5đ) - APE = APH (CH - CG⊥ ) - AQH = AQF (CH - CG⊥ ) - góc EAF = 1800 ⇒ E, A, F thẳng hàng II. Phần đề riêng Câu 5A (2đ) a. (1,5đ) - Biến đổi S = n⋅ 2 1 + ( ) 2 3 ... 2 3 2 3 2 3 120 − n - Đưa về dạng 3S – S = 2S 45
 • 46. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 - Biến đổi ta được S = 4 132 −+ n n (n +∈Z ) b. (0,5đ) - Nghiệm lại các giá trị 1, -1, 5, -5 vào đa thức - Giá trị nào làm cho đa thức bằng 0 thì giá trị đó là nghiệm Câu 5 B (2đ) a. (1,5đ) A = 5 + 2 8 −x A nguyên ⇔ 2 8 −x nguyên ⇔ x – 2 ∈ ư (8) Lập bảng x -2 -8 -4 -2 -1 1 2 4 8 x -6 -2 0 1 3 4 6 10 Vì x ∈ Z ⇒ x = {-6; -2; 0; 1; 3; 4; 6; 10} thì A ∈ Z b. (0,5đ) 76 + 75 – 74 = 74 (72 + 7 – 1) = 74 . 55  55 46
 • 47. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Tuần 20 – Buổi13Ngày dạy : 05/ 1/11 I. Mục tiêu - Kiến thức : - Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh qua đề thi tham khảo, đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh. - Kỹ năng : - Rèn cho học sinh kĩ năng tính toán , kĩ năng trình bày . - Thái độ : - Có ý thức tự học tự nghiên cứu nghiêm túc. II/ Chuẩn bị - Giáo viên: Soạn đề kiểm tra. - Học sinh: Ôn tập lại nội dung các kiến thức III/ Tiến trình tiết dạy : Đề thi học sinh giỏi huyện Môn: Toán 7 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể giao đề) Đề 1.2 A/ Phần đề chung Câu 1 (1,5điểm) a. (1đ) Tính tổng: M = - ( )nn 4 4 13.9 4 9.5 4 5.1 4 + −−−−  b. (0,5đ) Tìm x biết: -4x(x – 5) – 2x(8 – 2x) = -3 Câu 2 (1,5điểm) a. (1đ) Tìm x, y, z biết: 216648 333 zyx == và x2 + y2 + z2 = 14 b. (0,5đ) Cho x1 + x2 + x3 + …+ x50 + x51 = 0 và x1 + x2 = x3 + x4 = x5 + x6 = … = x49 + x50 = 1 tính x50 Câu 3 (2điểm) a. (1đ) Trên mặt phẳng toạ độ, cho 2 điểm M(-3;2) và N(3;-2). Hãy giải thích vì sao gốc toạ độ O và hai điểm M, N là 3 điểm thẳng hàng? b. (1đ) Cho đa thức: Q(x) = x       +−−      +− 243 2 2 1 2 1 2 1 2 xxxx x a./ Tìm bậc của đa thức Q(x) b./ Tính Q       − 2 1 c./ Chứng minh rằng Q(x) nhận giá trị nguyên với mọi số nguyên x Câu 4 (3điểm) a. (1đ) Ba tổ công nhân A, B, C phải sản xuất cùng một số sản phẩm như nhau. Thời gian 3 tổ hoàn thành kế hoạch theo thứ tự là 14 ngày, 15 ngày và 21 ngày. Tổ A nhiều hơn tổ 47
 • 48. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 C là 10 người. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu công nhân? (Năng suất lao động của các công nhân là như nhau) b. (2đ) Cho hình vuông ABCD. Trên nửa mặt phẳng chứa điểm B bờ là đường thẳng AD vẽ tia AM (M ∈CD) sao cho góc MAD = 200 . Cũng trên nửa mặt phẳng này vẽ tia AN (N ∈BC) sao cho góc NAD = 650 . Từ B kẻ BH ⊥ AN (H ∈AN) và trên tia đối của tia HB lấy điểm P sao cho HB = HP chứng minh: a./ Ba điểm N, P, M thẳng hàng b./ Tính các góc của ∆AMN B/ Phần đề riêng Câu 5 A. (2điểm) Dành cho học sinh chuyên a. (1đ) Chứng minh rằng: 222333 + 333222 chia hết cho 13 b. (1đ) Tìm số dư của phép chia 109345 cho 7 Câu 5 B. (2điểm) Dành cho học sinh không chuyên a. (1đ) Tìm số nguyên dương n biết 55 555555 555 5555 22 666666 333 4444 + + ⋅ + = 2n b. (1đ) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì: 3n+3 + 2n+3 – 3n+2 + 2n+2 chia hết cho 6 đáp án 1.2 I. Phần đề chung Câu 1 (1,5đ) a. (1đ)- Đưa dấu “ – “ ra ngoài dấu ngoặc - Tách một phân số thành hiệu 2 phân số rồi rút gọn được A = 1 1 − n b. (0,5đ) Biến đổi rồi rút gọn ta được x = - 4 3 Câu 2 (1,5đ) a. (1đ)- Biến đổi các mẫu dưới dạng lập phương đưa về dạng f e d c b a == - áp dụng tính chất dãy TSBN rồi tìm x, y, z b. (0,5đ) Kết quả x50 = 26 Câu 3 (2đ) a. (1đ) Gọi đường thẳng (d) đi qua O và M(-3;2) là đồ thị hàm số dạng y = ax (a≠ 0) từ đó tính a để xác định hàm số ⇒ OM là đồ thị hàm số. - Kiểm tra điểm N(3;-2) có thuộc đồ thị hàm số không? → kết luận: O, M, N thẳng hàng b. (1đ) - Thu gọn Q(x) = 2 23 xx − ⇒ bậc Q(x) là 3 (0,25đ) - Q(- 2 1 ) = 2 ) 2 1 () 2 1 ( 23 −−− = 16 3 2 4 1 8 1 − = − − (0,25đ) 48
 • 49. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 - Q(x) = 2 )1(2 −xx là một số chẵn ⇒ Q(x) ∈ Z (0,5đ) Câu 4(3đ) a. (1đ) Gọi số người tổ A, tổ B, tổ C lần lượt là x, y,z tỉ lệ nghịch với 14, 15, 21 ⇒x, y, z TLT với 21 1 ; 15 1 ; 14 1 Từ đó tính được x = 30; y = 28; z = 20 b. (2đ) * - BNA = PNA (c.c.c) ⇒góc NPA = 900 (1) - ∆DAM = ∆PAM (c.g.c) ⇒ góc APM = 900 (2) Từ (1) và (2) ⇒góc NPM = 1800 ⇒Kết luận * Góc NAM = 450 ; góc ANP = 650 ; góc AMN = 700 II. phần đề riêng Câu 5 A (2đ) a. (1đ) 222333 + 333222 = 111333 .2333 + 111222 .3222 = 111222 [(111.23 )111 + (32 )111 ] = 111222 (888111 + 9111 ) Vì 888111 + 9111 = (888 + 9)(888110 – 888109 .9 + … - 888.9109 + 9110 ) = 13.69 (888110 – 888109 .9 + …- 888109 + 9110 ) 13 ⇒KL b. (1đ) Ta có 109345 = (109345 – 4345 ) + (4345 – 1) + 1. vì 109345 – 4345  7 4345 – 1  7 ⇒109345 chia hết cho 7 dư 1 Câu 5 B (2đ) Đáp án 2 a. (1đ) VT: - Đưa tổng các luỹ thừa bằng nhau dưới dạng tích và biến đổi được 212 ⇒n = 12 b. (1đ) - Nhóm số hạng thứ nhất với số hạng thứ 3 rồi đặt TSC. Số hạng thứ 2 với số hàng thứ 4 rồi đặt TS C - Đưa về một tổng có các số hạng  cho 2 và 3 mà UCLN(2;3) = 1 ⇒ tổng  6 Tuần 21 – Buổi14Ngày dạy : 12/1/11 I. Mục tiêu - Kiến thức : - Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh qua đề thi tham khảo, đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh. - Kỹ năng : - Rèn cho học sinh kĩ năng tính toán , kĩ năng trình bày . - Thái độ : - Có ý thức tự học tự nghiên cứu nghiêm túc. II/ Chuẩn bị - Giáo viên: Soạn đề kiểm tra. 49
 • 50. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 - Học sinh: Ôn tập lại nội dung các kiến thức III/ Tiến trình tiết dạy : Đề thi học sinh giỏi Môn: Toán 7 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể giao đề) Đề 1.3 A/ Phần đề chung Câu 1 (2,5điểm): a. (1,75đ) Tính tổng: M = 3 1 1 1 761 4 5 4 417 762 139 762 417.762 139 × − × − + b. (0,75đ) Tính giá trị của đa thức sau tại x = -1 x2 + x4 + x6 + x8 + … + x100 Câu 2 (1điểm): a. (0,5đ) Cho tỉ lệ thức 4 33 = + − yx yx tính giá trị của y x b. (0,5đ) Cho tỉ lệ thức d c b a = chứng minh rằng dc dc ba ba 32 32 32 32 − + = − + Câu 3 (2,5điểm): a. (1,5đ) Cho hàm số y = - x 3 1 và hàm số y = x -4 * Vẽ đồ thị hàm số y = - 3 1 x * Chứng tỏ M(3;-1) là giao của hai đồ thị hàm số trên * Tính độ dài OM (O là gốc toạ độ) b. (1đ) Một ôtô tải và một ôtô con cùng khởi hành từ A  B, vận tốc ôtô con là 40km/h, vận tốc ôtô tải là 30km/h. Khi ôtô tải đến B thì ôtô con đã đến B trước 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB. Câu 4 (2điểm): Cho ∆ABC có góc A = 900 , vẽ phân giác BD và CE (D∈AC ; E ∈AB) chúng cắt nhau tại O. a. (0,5đ) Tính số đo góc BOC b. (1đ) Trên BC lấy điểm M và N sao cho BM = BA; CN = CA chứng minh EN// DM c. (0,5đ) Gọi I là giao của BD và AN chứng minh ∆AIM cân. B/ Phần đề riêng Câu 5 A (2điểm): Dành cho học sinh chuyên b. (1đ) Chứng minh rằng đa thức sau không có nghiệm: P(x) = 2x2 + 2x + 4 5 c. (1đ) Chứng minh rằng: 2454 .5424 .210 chia hết cho 7263 Câu 5 B (2điểm): Dành cho học sinh không chuyên a. (1đ) Tìm nghiệm của đa thức 5x2 + 10x b. (1đ) Tìm x biết: 5(x-2)(x+3) = 1 50
 • 51. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 đáp án 1.3 I. Phần đề chung Câu 1 (2,5đ) a. (2đ) - Biến đổi M dưới dạng một tổng rồi đặt a = 1 417 ; b = 762 1 ; c = 139 1 - Rút gọn rồi thay giá trị a, b, c vào ta tính được M = 762 3 b. (0,5đ) (-1)2 + (-1)4 + (-1)6 + … + (-1)100 = 1 + 1 +1 + … + 1 = 50 Câu 2 (1đ) a. (0,5đ) áp dụng tính chất của tỉ lệ thức bcad d c b a =⇒= 9 7 =⇒ y x b. (0,5đ) Từ dc dc ba ba dc ba dc ba d b c a d b c a d c b a 32 32 32 32 32 32 32 32 3 3 2 2 − + = − + ⇒ − − = + + ==⇒=⇒= Câu 3 (2,5đ) a. (1,5đ) * Vẽ đồ thị hàm số y = - 3 1 x * Từ 2 hàm số trên ta được phương trình hoành độ - 3 1 x = x -4 - Thay điểm M(3; -1) vào phương trình hoành độ ta được - 3 1 . 3 = 3 – 4 = -1 ⇒ M(3; -1) là giao của 2 đồ thị hàm số trên. * Trên mặt phẳng toạ độ ta thấy OMP∆ vuông tại P 22222 31 +=+=⇒ PMOPOM ⇒ 1091 =+=OM (đvđd) b. (1đ) - Đổi 45 phút = hh 4 3 60 45 = - Gọi vận tốc của ôtô tải và ôtô con là v1 và v2 (km/h) tương ứng với thời gian là t1 và t2 (h). Ta có v1.t1 = v2.t2 - Vì vận tốc và thời gian là hai đại lượng TLN ⇒ 1 2 2 1 t t v v = ; t2 – t1 = 4 3 - Tính được t2 = 4 3 . 4 = 3 (h) T1 = )( 4 9 3 4 3 h=⋅ ⇒ S = v2 . t2 = 3 . 30 = 90km Câu 4 (2đ) 51
 • 52. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 a. (0,5đ) Có góc B + góc C = 900 ⇒ góc OBC + góc BCO = 0 0 45 2 90 = (BD, CE là phân giác) ⇒ góc BOC = 1800 – 450 = 1350 b. (1đ) ∆ABD = ∆MBD (c.g.c) góc A = góc M = 900 ⇒DM ⊥ BC (1) ∆ECN = ∆ECA (c.g.c) góc A = góc N = 900 ⇒EN ⊥ BC (2) Từ (1) và (2) ⇒EN // DM c. (0,5đ) ∆IBA = ∆IBM (c.g.c) ⇒ IA = IM thay ∆IAM cân tại I II. Phần đề riêng Câu 5 A (2đ) a. (1đ) P(x) = (x+1)2 + x2 + 4 1 4 1 ≥ với ∀x vậy P(x) không có nghiệm b. (1đ) 2454 . 5424 . 210 = (23 .3)54 . (2.33 )24 . 210 = 2196 . 3126 7263 = (23 . 32 )63 = 2189 . 3126 Từ đó suy ra 2454 . 5424 . 210  7263 Câu 5 B (2đ) a. (1đ) Cho 5x2 + 10x = 0 ⇒ 5x(x + 10) = 0 ⇔    =+ = 010 05 x x    −= = ⇔ 10 0 x x Nghiệm của đa thức là x = 0 hoặc x = -10 b. (1đ) 5(x-2)(x+3) = 1 = 50 ⇒ (x-2)(x+3) = 0    −= = ⇒   =+ =− ⇔ 3 2 03 02 x x x x Vậy x = 2 hoặc x = -3 O I E A D C M N B 52
 • 53. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Tuần 22– Buổi15Ngày dạy : 19/1/11 I. Mục tiêu - Kiến thức : - Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh qua đề thi tham khảo, đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh. - Kỹ năng : - Rèn cho học sinh kĩ năng tính toán , kĩ năng trình bày . - Thái độ : - Có ý thức tự học tự nghiên cứu nghiêm túc. II/ Chuẩn bị - Giáo viên: Soạn đề kiểm tra. - Học sinh: Ôn tập lại nội dung các kiến thức III/ Tiến trình tiết dạy : Đề thi học sinh giỏi huyện Môn: Toán 7 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể giao đề) Đề 1.4 A/ Phần đề chung Câu 1 (1,5điểm): a. (0,75đ) Tính tổng M = 5 ) 23 4 5( 47 3 4 47 3 27 23 4 −⋅+⋅ b. (0,75đ) Cho các số a1, a2, a3 …an mỗi số nhận giá trị là 1 hoặc -1 Biết rằng a1a2 + a2a3 + … + ana1 = 0. Hỏi n có thể bằng 2002 được hay không? Câu 2 (2 điểm) a. (1đ) Tìm x biết x yyy 6 61 24 41 18 21 + = + = + b. (1đ) Tìm x, y, z biết 3x = 2y; 7y = 5z và x – y + z = 32 53
 • 54. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Câu 3 (1,5điểm) Cho hình vẽ, đường thẳng OA là đồ thị hàm số y = f(x) = ax (a≠ 0) a. Tính tỉ số 4 2 − − o o x y b. Giả sử x0 = 5 tính diện tích OBC∆ Câu 4 (3điểm) a. (1đ) Một ôtô tải và một ôtô con cùng khởi hành từ A  B, vận tốc ôtô con là 40km/h, vận tốc ôtô tải là 30km/h. Khi ôtô tải đến B thì ôtô con đã đến B trước 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB. b. (2đ) Cho ∆ABC, gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của AC và AB. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD = MB, trên tia đối của tia NC lấy điểm E sao cho NE = NC. Chứng minh rằng: • Ba điểm E, A, D thẳng hàng • A là trung điểm của ED B/ Phần đề riêng Câu 5 A (2điểm) Dành cho học sinh chuyên a. (1đ) So sánh 8 và 5 + 1 b. (1đ) Cho hai đa thức P(x) = x2 + 2mx + m2 và Q(x) = x2 + (2m+1)x + m2 Tìm m biết P(1) = Q(-1) Câu 5 B (2điểm) Dành cho học sinh không chuyên a. (1đ) So sánh 2300 và 3200 b. (1đ) Tính tổng A = 1 + 2 + 22 + … + 22010 đáp án đề 1.4 I. Phần đề chung Câu 1 (1,5đ) a. (0,75đ) - Biến đổi M dưới dạng một tổng - Đặt a= 23 1 ; b= 47 1 - Rút gọn rồi thay giá trị của a, b vào được A = 119 b. (0,75đ) Xét giá trị của mỗi tích a1a2, a2a3, …ana1 ⇒ số tích có giá trị bằng 1 bằng số tích có giá trị bằng -1 và bằng 2 n vì 2002  2 ⇒ n = 2002 Câu 2 (2đ) a. (1đ) Tìm x biết x yyy 6 61 24 41 18 21 )3()2()1( + = + = + y0 2 1 X0 C B A xo 1 2 3 4 5 y 54
 • 55. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 - áp dụng tính chất dãy TSBN cho tỉ số (1) và (3) được tỉ số (4) - Xét mối quan hệ giữa tỉ số (4) và (2) ⇒6x = 2 . 24 = 48 ⇒x = 8 b. (1đ) - Đưa về dạng f e d c b a == - áp dụng tính chất dãy TSBN ⇒tính x, y, z Câu 3 (1,5đ) a. (0,75đ) - Trên mặt phẳng toạ độ ta thấy điểm B(x0;y0) ∈đồ thị hàm số y = f(x) = ax ⇒ y0 = ax0 0 0 x y ⇒ = a Mà A(2;1) ⇒ a = 0 0 2 1 x y = 4 2 4 2 0 0 0 0 − − == x y x y b. (0,75đ) - ∆OBC vuông tại C ⇒ S OBC∆ = BCOC. 2 1 = 0. 2 1 yOC Với x0 = 5 2 5 5 2 1 ⋅⋅=⇒ ∆OBCS = 6,25 (đvdt) Câu 4 (3đ) a. (1đ) - Đổi 45 phút = hh 4 3 60 45 = - Gọi vận tốc của ôtô tải và ôtô con là v1 và v2 (km/h) tương ứng với thời gian là t1 và t2 (h). Ta có v1.t1 = v2.t2 - Vì vận tốc và thời gian là hai đại lượng TLN ⇒ 1 2 2 1 t t v v = ; t2 – t1 = 4 3 - Tính được t2 = 4 3 . 4 = 3 (h) t1 = )( 4 9 3 4 3 h=⋅ ⇒ S = v2 . t2 = 3 . 30 = 90km b. (2đ) - ∆MAD = ∆MCB (c.g.c) ⇒góc D = góc B ⇒ AD // BC (1) - ∆NAE = ∆NBC (c.g.c) ⇒góc E = góc C ⇒AE // BC (2) Từ (1) và (2) ⇒E, A, D thẳng hàng - Từ chứng minh trên ⇒A là trung điểm của ED II. Phần đề riêng Câu 5 A (2đ) a. (1đ) So sánh 8 và 15 + ta có 2 < 5 ⇒ 2 + 6 < 5 + 6 = 5 + 5 + 1 A B N M 55 C E D
 • 56. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 ⇒ 8 < ( 2 )15 + 58 <⇒ + 1 b. (1đ) - Thay giá trị của x vào 2 đa thức - Cho 2 đa thức bằng nhau ta tính được m = - 4 1 Câu 5 B (2đ) a. (1đ) Ta có 2 1003300 )2(= 3 1002200 )3(= ⇒ 3200 > 2300 b. (1đ) - Nhân hai vế của tổng với A với 2 - Lấy 2A – A rút gọn được A = 2 122010 − 56
 • 57. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Tuần 23– Buổi16Ngày dạy : 26/1/11 I. Mục tiêu - Kiến thức : - Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh qua đề thi tham khảo, đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh. - Kỹ năng : - Rèn cho học sinh kĩ năng tính toán , kĩ năng trình bày . - Thái độ : - Có ý thức tự học tự nghiên cứu nghiêm túc. II/ Chuẩn bị - Giáo viên: Soạn đề kiểm tra. - Học sinh: Ôn tập lại nội dung các kiến thức III/ Tiến trình tiết dạy : Đề thi học sinh giỏi huyện Môn: Toán 7 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể giao đề) Đề 1.5 A/ Phần đề chung Câu 1 (1,5 điểm): (1đ) Tính tổng: A = 11 4 7 4 9 4 11 1 7 1 9 1 −− −− + 625 4 125 4 16,0 5 4 625 3 125 3 25 3 6,0 −−− −−− a. (0,5đ) Tìm các số a1, a2, a3, … a9 biết 1 9 ... 7 3 8 2 9 1 9321 − == − = − = − aaaa và a1 + a2 + a3 + … + a9 = 90 Câu 2 (2 điểm) a. (1đ) Tìm x, y biết x y x yy 4 71 5 51 12 31 + = + = + b. (1đ) Chỉ ra các cặp (x;y) thoả mãn 92 22 −++ yxx = 0 Câu 3 (1,5điểm) a. (1đ) Cho hàm số y = f(x) = x + 1 với x ≥ -1 -x – 1 với x < -1 * Viết biểu thức xác định f * Tìm x khi f(x) = 2 b. (0,5đ) Cho hàm số y = x 5 2 * Vẽ đồ thị hàm số * Tìm trên đồ thị điểm M có tung độ là (-2), xác định hoành độ M (giải bằng tính toán). 57
 • 58. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Câu 4 (3điểm) a. (1đ) Một ôtô dự định đi từ A đến B trong một thời gian dự định với vận tốc 40km/h. Sau khi đi được 1/2 quãng đường AB thì ôtô tăng vận tốc lên 50km/h trên quãng đường còn lại. Do đó ôtô đến B sớm hơn dự định 18 phút. Tính quãng đường AB. b. (2đ) Cho ∆ABC vuông cân ở A, M là trung điểm của BC, điểm E nằm giữa M và C. Kẻ BH, CK vuông góc với AE (H và K thuộc đường thẳng AE). Chứng minh rằng: * BH = AK * ∆MBH = ∆MAK * ∆MHK là tam giác vuông cân B/ Phần đề riêng Câu 5 A (2điểm) Dành cho học sinh chuyên a. (1đ) Tìm các số x, y, z thoả mãn đẳng thức 2 )2( −x + 2 )2( +y + zyx ++ = 0 b. (1đ) Tìm x, y, z biết: x + y = x : y = 3(x – y) Câu 5 B (2điểm) Dành cho học sinh không chuyên a. (1đ) Tìm x biết: 2x + 2x+1 + 2x+2 + 2x+3 = 120 b. (1đ) Rút gọn biểu thức sau một cách hợp lí: A = 343 4 7 2 7 4 2 64 )77( 1 49 1 49 1 1 2 2 −      +− −+− Đáp án 1.5 I. phần đề chung Câu 1 (1,5đ: mỗi ý đúng 0,75đ) a. A = 1 b. áp dụng tính chất của dãy TSBN ta tính được a1 = a2 = … = a9 = 10 Câu 2 (2điểm: mỗi ý đúng 1đ) a. - áp dụng tính chất dãy TSBN cho tỉ số (1) và (3) được tỉ số (4) - Từ tỉ số (4) và tỉ số (2)  12 + 4x = 2.5x  x = 2 - Từ đó tính được y = -15 1 b. - Vì 022 ≥+ xx và 092 ≥−y ⇒ x2 + 2x = 0 và y2 – 9 = 0 từ đó tìm các cặp (x;y) Câu 3 (1,5đ) a. (1đ) - Biểu thức xác định f(x) = 1+x - Khi f(x) = 2 ⇒ 1+x = 2 từ đó tìm x b. (0,5đ) - Vẽ đồ thị hàm số y = x 5 2 x 0 5 O (0;0) y 0 2 A (5;2) 58
 • 59. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 - Biểu diễn O(0;0); A(5;2) trên mặt phẳng toạ độ ⇒ OA là đồ thị hàm số y = x 5 2 - M ∈đồ thị y = x 5 2 ⇒ -2 = x 5 2 ⇒ x = -5 Câu 4 (3điểm) a. (1đ) 18 phút = )( 10 3 60 18 h= - Gọi vận tốc và thời gian dự định đi nửa quãng đường trước là v1; t1, vận tốc và thời gian đã đi nửa quãng đường sau là v2; t2. - Cùng một quãng đường vận tốc và thời gian là 2 đại lượng TLN do đó: V1t1 = v2t2 ⇔ 3 100 21 12 2 1 1 2 = − − == tt vv t v t v 2 3 1 =⇒t (giờ) ⇒ thời gian dự định đi cả quãng đường AB là 3 giờ - Quãng đường AB dài 40 . 3 = 120 (km) b. (2đ) - HAB = KCA (CH – GN) ⇒ BH = AK - ∆MHB = ∆MKA (c.g.c) ⇒ ∆ MHK cân vì MH = MK (1) Có ∆MHA = ∆MKC (c.c.c) ⇒góc AMH = góc CMK từ đó ⇒góc HMK = 900 (2) Từ (1) và (2) ⇒ ∆MHK vuông cân tại M II. Phần đề riêng Câu 5 A (2đ) a. (1đ) – Vì ≥− 2 )2(x 0 với ∀x 2 )2( +y ≥ 0 với ∀y zyx ≥ 0 với ∀x, y, z Đẳng thức xảy ra ⇔        = =+ =− 0 0)2( 0)2( 2 2 xyx y x ⇔       = −= = 0 2 2 z y x b. (1đ)Từ x + y = 3(x-y) = x : y ⇒2y(2y – x) = 0 mà y ≠ 0 nên 2y – x = 0 ⇒x = 2y Từ đó ⇒ x = 3 4 ; y = 3 2 Câu 5 B (2đ) a. (1đ) - Đặt 2x làm TSC rút gọn - Biến đổi 120 dưới dạng luỹ thừa cơ số 2 rồi tìm x 59 M K H B A C E
 • 60. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 b. (1đ) Biến đổi tử vào mẫu rồi rút gọn được A = 4 1 60