Con ếch thuộc kiểu biến thái nào tại sao năm 2024

Con ếch thuộc kiểu biến thái nào tại sao năm 2024

MENU

 • Tốt nghiệp THPT
  • Môn Toán
  • Môn Lý
  • Môn Hóa
  • Môn Sinh
  • Môn Sử
  • Môn Địa
  • Môn Anh
  • Môn GDCD
  • Tra cứu điểm thi THPT
  • Điểm chuẩn, chỉ tiêu 2022
 • Giáo dục K12
  • Lớp 12
  • Lớp 11
  • Lớp 10
  • Lớp 9
  • Lớp 8
  • Lớp 7
  • Lớp 6
  • Lớp 5
  • Lớp 4
  • Lớp 3
  • Lớp 2
  • Lớp 1
 • Đại học
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Xã hội nhân văn
  • Quản trị - Marketing
  • Luật - Môn khác
  • Các môn Đại cương
  • Khoa học - Kỹ thuật
  • Kế toán - Kiểm toán
  • Kinh tế - Thương mại
 • Ngoại ngữ
  • Ngữ pháp Tiếng Anh
  • Từ vựng Tiếng Anh
  • TOEIC
 • Nghề nghiệp
  • 120 tình huống mô phỏng
  • Thi lý thuyết lái xe
  • Đào tạo nghề khác
  • Tuyển dụng công chức, viên chức
  • Tính cách - MBTI
  • Tính cách Holland
  • Nghiệp vụ Hải quan
 • * Giáo dục
  • Tuyển sinh
  • Tin tổng hợp
  • Kiến thức
  • Dự báo thời tiết
 • Lớp 12
 • Lớp 11
 • Lớp 10
 • Lớp 9
 • Lớp 8
 • Lớp 7
 • Lớp 6
 • Lớp 5
 • Lớp 4
 • Lớp 3
 • Lớp 2
 • Lớp 1
 • Ngoại ngữ
 • Trang chủ
 • Giáo dục K12
 • Lớp 11
 • Sinh học 11
 • Bài tập và hướng dẫn giải Sinh học 11
 • Phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?

Ếch phát triển như thế nào?

- Trẻ biết được vòng đời phát triển của ếch: Từ trứng nở thành nòng nọc, nòng nọc mọc chân sau, mọc chân trước, rụng đuôi và trở thành ếch con. Biết ếch là động vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước.

Sinh học 11 biến thái là gì?

Khái niệm biến thái: là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của ĐV sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng. + Phát triển qua biến thái: Phát triển qua biến thái hoàn toàn. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn.