Con nào có giá trị về mặt địa chất năm 2024

Bốn giá trị cốt lõi của công viên địa chất bao gồm bảo tồn cảnh quan, giáo dục môi trường, du lịch địa chất và sự tham gia của địa phương, đó cũng là hoạt động chính và động lực thành lập Công viên địa chất Đài Loan. Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn về bốn giá trị cốt lõi này:

Bảo tồn cảnh quan Công viên địa chất nhằm bảo tồn cảnh quan không chỉ bằng cách ngăn chặn sự tổn hại của các cảnh quan với môi trường và các giá trị khoa học khỏi những can thiệp nguy hại có chủ ý hoặc vô ý, mà còn biến những địa điểm có giá trị giáo dục và học thuật này trở thành nền tảng cho sự bền vững của xã hội loài người.

Giá trị cốt lõi đầu tiên của một công viên địa chất là bảo tồn cảnh quan. Một công viên địa chất được thành lập chủ yếu để bảo vệ các loại đá mang tính đại diện, tài nguyên khoáng sản, hóa thạch, địa hình và cảnh quan văn hóa.Việc thúc đẩy các hoạt động bảo tồn cảnh quan đặc biệt quan trọng nếu chúng ta muốn làm cho du khách đến công viên địa chất nhận thức được bản chất không thể đảo ngược của cảnh quan và tránh sự phát triển không phù hợp. Ví dụ, việc mở rộng các khu định cư hoặc phát triển mới không gây bất lợi cho môi trường và cảnh quan địa phương. Một công viên địa chất không nhất thiết phải là một loại hoàn toàn mới của khu vực được bảo vệ. Nó có thể được đặt trong một công viên quốc gia hiện tại hoặc khu danh lam thắng cảnh quốc gia, nhưng với một sự khác biệt riêng với các khu vực được bảo vệ độc quyền. Các cơ quan quản lý và chính quyền phụ trách công viên địa chất phải đảm bảo rằng việc bảo vệ địa chất, địa lý và di sản cảnh quan phù hợp với truyền thống địa phương và nghĩa vụ lập pháp. Ngoài những điều này, cũng cần đảm bảo rằng chính quyền và cộng đồng địa phương làm việc cùng nhau để quyết định mức độ và biện pháp bảo vệ của một số địa điểm nhất định hoặc các điểm địa chất trồi lên. Một công viên địa chất có thể được chia thành vùng lõi, vùng đệm và vùng bền vững theo cấp độ bảo tồn của chúng.

Giáo dục môi trường Thông qua giáo dục môi trường và bảo tồn cảnh quan, công viên địa chất là các phòng thí nghiệm tự nhiên nhằm cung cấp nền tảng kiến thức cho khoa học trái đất và thể hiện sự tương tác giữa xã hội loài người và môi trường. Điều này tạo cơ hội cho công chúng hiểu, làm quen, và từ đó trân trọng môi trường. Với việc thực hiện Đạo luật Giáo dục Môi trường quốc gia, các công viên địa chất đã trở thành địa điểm tuyệt vời cho giáo dục môi trường.

Công viên địa chất truyền lại cho công chúng các khái niệm về kiến thức môi trường và bảo vệ môi trường thông qua nhiều cơ hội và hoạt động giáo dục như bảo tàng mô phỏng, trung tâm diễn giải và giáo dục, tham quan địa chất có hướng dẫn, các tài liệu và bản đồ phổ thông cũng như công khai trên các phương tiện truyền thông hiện đại là một số ví dụ. Thông qua việc tiến hành nghiên cứu về môi trường địa phương và thông qua chương trình giáo dục được thực hiện bởi các tổ chức cộng đồng và viện nghiên cứu độc lập như các trường đại học, người dân và du khách có thể làm quen với môi trường địa phương của công viên địa chất.

Một loạt các hoạt động và cơ hội, chẳng hạn như du ngoạn cho các nhóm trường, hội thảo, và các hoạt động bảo tồn văn hóa và môi trường, diễn ra để giới thiệu cảnh quan và môi trường địa phương cho người dân, giáo viên, học sinh và khách du lịch. Những phương tiện này phục vụ như một cánh cửa cho giáo dục môi trường. Hiểu môi trường tự nhiên và văn hóa là điểm khởi đầu tốt để bảo tồn công viên địa chất. Nó sẽ lần lượt củng cố ý thức, niềm tự hào và bản sắc địa phương, có lợi cho bảo tồn môi trường và cảnh quan. Ngoài ra, khi khách du lịch có hiểu biết sâu sắc về những nơi họ đến thăm, họ sẽ đánh giá cao tầm quan trọng và giá trị của nó, và do đó trân trọng và cống hiến hết mình cho việc bảo tồn.

Du lịch địa lý Bằng cách thu hút khách tới các điểm, cụm địa chấthoặc thậm chí là công viên địa chất với vẻ đẹp đặc biệt của chúng, chúng tôi không chỉ phát triển các hoạt động du lịch địa lý dựa trên địa chất và cảnh quan, mà còn đáp ứng nhu cầu kinh tế địa phương và trao quyền cho cộng đồng địa phương với kiến thức và kỹ năng trong giải thích môi trường địa phương. Xây dựng năng lực định hướng tri thức như vậy sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế địa phương và đảm bảo cho một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn. Những sáng kiến như vậy khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương vào các hoạt động bảo vệ và bảo tồn môi trường đồng thời tạo ra du lịch bền vững có giá trị.

Du lịch địa chất dựa trên các cảnh quan đặc biệt là công cụ để thúc đẩy sự quảng bá của các công viên địa chất. Du lịch dựa trên công viên địa chất có ảnh hưởng đặc biệt khi được tích hợp với môi trường kinh tế xã hội và văn hóa địa phương. Bởi sự tích hợp như vậy góp phần làm phong phú thêm chiều sâu của kiến thức môi trường và mang đến cho du khách hương vị đậm chất địa phương. Mối quan hệ nhiều mặt giữa con người và môi trường của công viên địa chất cũng có thể được đánh giá cao. Du lịch địa chất phụ thuộc vào sự kết hợp toàn diện của sinh thái cảnh quan, địa chất và môi trường địa lý.

Du lịch địa chất được cho là tốt nhất khi tính đến bảo tồn cảnh quan và các khía cạnh kinh tế xã hội và văn hóa của cộng đồng địa phương.

Tầm quan trọng của nó nằm ở cách chúng ta đảm bảo cả về bảo tồn cảnh quan và phúc lợi của cư dân địa phương cũng như thế hệ tương lai. Việc thực hiện du lịch địa chất như vậy không chỉ có trách nhiệm mà còn đảm bảo tính bền vững đối với cộng đồng địa phương và toàn xã hội loài người. Các quy tắc và quy định chi tiết về du lịch sinh thái hoặc địa chất phải xem xét sức chứa của môi trường, cũng như những trải nghiệm môi trường của du khách và người dân, chất lượng hướng dẫn cho khách du lịch, chất lượng không gian sống cho sinh vật, hỗ trợ môi trường và văn hóa địa phương nhằm bảo tồn tài nguyên, tôn trọng truyền thống địa phương và quyền riêng tư của người dân, v.v. Điều này thật sự có ý nghĩa khi biến lợi nhuận của du lịch địa chất thành một thế mạnh thực sự để hỗ trợ các cộng đồng địa phương và công tác bảo tồn.

Sự tham gia của địa phương

Để làm cho điểm, cụm địa chất và công viên địa chất có giá trị cho nền kinh tế địa phương, sự tham gia của cư dân địa phương là điều bắt buộc. Thông qua việc huy động và học hỏi lẫn nhau trong cộng đồng địa phương, việc kiểm kê các tài nguyên tự nhiên và văn hóa địa phương; sự tích hợp các tài liệu để giải thích môi trường, giáo dục môi trường và thậm chí các tổ chức có thể mang bản sắc địa phương đích thực. Cách cư dân cống hiến hết mình vào các hoạt động có thể củng cố ý thức về địa điểm và cộng đồng địa phương, cũng như tăng cường động lực để bảo tồn cảnh quan tốt hơn và bền vững hơn. Cơ chế như vậy rất quan trọng vì nó tạo ra động lực từ dưới lên trong việc thành lập công viên địa chất. Một trong những mục tiêu chiến lược của công viên địa chất là huy động sự tham gia của địa phương vào việc thúc đẩy sức sống của xã hội và nền kinh tế địa phương. Mục tiêu đó mang lại sự quan tâm về đời sống xã hội bền vững thông qua sự tham gia của địa phương vào các công viên địa chất. Thông qua các nỗ lực của người dân địa phương, cùng với sự giúp đỡ của các học giả hoặc các chuyên gia, cộng đồng sẽ có thể phát triển các tài liệu và nội dung giải thích nhất định tích hợp cả khía cạnh vật lý và con người của môi trường địa phương. Những tài liệu và nội dung như vậy rất tốt cho việc thúc đẩy lối sống địa phương để chia sẻ với khách du lịch dựa trên cơ sở tri thức. Với cơ chế như vậy, người dân địa phương có thể chia sẻ kiến thức truyền thống, thủ công mỹ nghệ và kỹ thuật của họ, và được hưởng lợi từ kinh tế du lịch địa chất. Đồng thời, các cộng đồng biến môi trường của họ thành nền tảng của giáo dục môi trường và công nghiệp sáng tạo địa phương để phát triển một nền kinh tế địa phương bền vững.

Công viên địa chất cung cấp môi trường giáo dục mang tính địa phương và huy động người dân địa phương đóng góp trực tiếp vào khu vực có công viên địa chất. Với sự tham gia nhiệt tình của địa phương, công viên địa chất tạo ra một nguồn sức mạnh để làm cho cộng đồng trở nên toàn vẹn và bền vững. Với sự quản lý phù hợp với cộng đồng địa phương, các công viên địa chất không chỉ có thể thúc đẩy nền kinh tế địa phương mà còn tăng cường đời sống văn hóa xã hội cộng đồng với sự toàn vẹn môi trường.

Bản kiểm kê của 341 điểm địa chất là tài liệu tham khảo cơ bản cho bảo tồn cảnh quan bắt đầu từ năm 2012. Cục Lâm nghiệp đã thực thi thẩm quyền đưa 22 vị trí này vào khu bảo tồn thiên nhiên và một số trong số chúng sẽ được bảo tồn tốt một phần thông qua công viên địa chất. Đài Loan có tổng cộng 9 công viên địa chất. Các công viên địa chất được thiết kế chiến lược để nghiên cứu cách các cộng đồng có khả năng phát triển du lịch địa chất, tiến hành bảo tồn cảnh quan và phát triển các xã hội và nền kinh tế địa phương bền vững. Công viên địa chất Đài Loan rất quan trọng về địa chất, địa mạo, xã hội nông thôn, sự tham gia của nền kinh tế địa phương và mạng lưới cộng đồng. Du khách sẽ đánh giá cao cách thức thực hành tốt góp phần giữ cho môi trường địa phương nguyên vẹn và làm thế nào những nỗ lực của cộng đồng địa phương có thể hình dung ra một tương lai bền vững.