Công văn huong dan các chợ lam noi quy cho

Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, chủ động tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét thu hồi, đình chỉ quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nếu để xảy ra tình trạng chợ tự phát, tụ điểm kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

Công văn huong dan các chợ lam noi quy cho

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý, xóa bỏ các chợ và tụ điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung công văn, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về xoá bỏ các chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động thực hiện các giải pháp và đạt kết quả quan trọng, một số địa phương đã dẹp bỏ hoạt động kinh doanh, buôn bán không đúng nơi quy định.

Tuy nhiên, theo phản ánh, tình trạng chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông còn diễn ra ở nhiều địa phương, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan tại các đô thị, khu dân cư, gây bức xúc cho người dân.

Để chấn chỉnh và nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giải tỏa, xóa bỏ, xử lý các chợ tự phát, tụ điểm kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chấn chỉnh, xóa bỏ các chợ, tụ điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn do mình quản lý. Khẩn trương rà soát, kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm đã ban hành năm 2019 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp cần thiết, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch mới để tiếp tục ra quân, cương quyết xóa bỏ dứt điểm các chợ và điểm kinh doanh tự phát. Đồng thời, có phương án tổ chức, sắp xếp, hỗ trợ, đưa người kinh doanh, buôn bán tại các chợ, điểm kinh doanh tự phát vào kinh doanh ổn định tại các chợ trong quy hoạch đang hoạt động.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến trong ý thức mua bán hàng hóa của người tiêu dùng, hình thành thói quen mua sắm đúng nơi quy định, không mua, bán hàng hóa tại các tụ điểm kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; xây dựng văn hóa, văn minh thương mại tại địa phương.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước; quán triệt, nâng cao trách nhiệm tập thể, người đứng đầu các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban, đơn vị trong việc xóa bỏ các tụ điểm kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và xem đây là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cán bộ, công chức hàng năm.

Thường xuyên tổ chức các đợt ra quân cao điểm xử lý các chợ tự phát, tụ điểm kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, người thực thi công vụ có hành vi lơ là, bao che, bảo kê cho hoạt động của các tụ điểm kinh doanh trái quy định.

Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, chủ động tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét thu hồi, đình chỉ quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nếu để xảy ra tình trạng chợ tự phát, tụ điểm kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và hoạt động ra quân xoá bỏ các chợ tự phát, tụ điểm kinh doanh trái quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, hỗ trợ chính quyền các địa phương trong công tác xử lý hoạt động kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của Nhân dân và các hộ tiểu thương.

Văn bản số 2748/SXD-QLXD ngày 08/08/2023 về việc hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế đối với các dự án chợ nông thôn, điểm đến du lịch tiêu biểu được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An

Tải về