Cuộc sống nhàn nhã là gì

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhàn nhã", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhàn nhã, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhàn nhã trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Thú vui nhàn nhã dường như lắm...

2. Ngài vẫn còn nhàn nhã quá nhỉ?

3. Cả ngày nhàn nhã thế à?- Ừ

4. Bước chân anh chàng có vẻ nhàn nhã?

5. Một cách nhàn nhã, ông đã làm tất cả mọi thứ một cách nhàn nhã - ông dự tính cố gắng trên một đôi giầy.

6. Sao lại để họ nhàn nhã thế kia nhỉ?

7. " Tôi cá là hắn sẽ được nhàn nhã lắm. "

8. Sau đó, ông đã người khối lượng giao anh một cách nhàn nhã.

9. Và sau đó có anh chàng khác con mà sẽ nhàn nhã đi qua.

10. Sau chiến tranh, Edward sống nhàn nhã suốt quãng đời còn lại ở Pháp.

11. Đó không phải là nơi để người như anh đến dạo chơi nhàn nhã đâu.

12. Nay trời mưa lầy lội, họ đi thuyền nhàn nhã, ta đi bộ mệt nhọc.

13. Nghe tôi nè. Chúng ta đang đi một chuyến đi vui vẻ, nhàn nhã tới California.

14. Ý nói nhân dân cả nước có thể nhàn nhã mà nghỉ ngơi ^ Nhan Sư Cổ chú: “Ích, tên bề tôi đấy.

15. Đối với những người thích du lịch nhàn nhã, khuôn viên bảo tàng có một số không gian và khu vực nghỉ ngơi thân thiện với môi trường.

16. Như Thuyền trưởng của chiếc Alabama, Đại tá Hải quân Fred T. Kirtland ghi nhận, cuộc nã pháo kéo dài 70 phút được thực hiện "một cách nhàn nhã".

17. Tinh thần làm việc hăng say của Snow (bà hiếm khi ngủ hoặc ăn, dù bà luôn mê những bữa ăn trưa nhàn nhã) và một khiếu phiêu lưu tuyệt vời mang lại sức sống cho các trang báo của Bazaar.

Ý nghĩa của từ nhàn nhã là gì:

nhàn nhã nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nhàn nhã. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhàn nhã mình


7

Cuộc sống nhàn nhã là gì
  2
Cuộc sống nhàn nhã là gì


Rỗi rãi, thảnh thơi, nhàn cả về thể xác lẫn tinh thần. | : ''Sống cuộc đời '''nhàn nhã'''.'' | : ''Dáng điệu '''nhàn nhã'''.''


6

Cuộc sống nhàn nhã là gì
  2
Cuộc sống nhàn nhã là gì


t. Rỗi rãi, thảnh thơi, nhàn cả về thể xác lẫn tinh thần. Sống cuộc đời nhàn nhã. Dáng điệu nhàn nhã.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nhàn nhã". Nhữn [..]


5

Cuộc sống nhàn nhã là gì
  2
Cuộc sống nhàn nhã là gì


t. Rỗi rãi, thảnh thơi, nhàn cả về thể xác lẫn tinh thần. Sống cuộc đời nhàn nhã. Dáng điệu nhàn nhã.

Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm – sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn những từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe…).

Định nghĩa - Khái niệm

nhàn nhã tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ nhàn nhã trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ nhàn nhã trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ nhàn nhã nghĩa là gì.

- t. Rỗi rãi, thảnh thơi, nhàn cả về thể xác lẫn tinh thần. Sống cuộc đời nhàn nhã. Dáng điệu nhàn nhã.
  • phân bì Tiếng Việt là gì?
  • hiền từ Tiếng Việt là gì?
  • lắp ráp Tiếng Việt là gì?
  • Vĩnh Chánh Tiếng Việt là gì?
  • trắng xoá Tiếng Việt là gì?
  • tán chuyện Tiếng Việt là gì?
  • nhân hậu Tiếng Việt là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của nhàn nhã trong Tiếng Việt

nhàn nhã có nghĩa là: - t. Rỗi rãi, thảnh thơi, nhàn cả về thể xác lẫn tinh thần. Sống cuộc đời nhàn nhã. Dáng điệu nhàn nhã.

Đây là cách dùng nhàn nhã Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ nhàn nhã là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.