Danh mục hóa chất sát trùng diệt khuản

Thông tư số 09/2018/TT-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  • Trích yếu: Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • Số hiệu: 09/2018/TT-BYT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Lĩnh vực: Y tế - Sức khỏe
  • Ngày ban hành: 27/04/2018
  • Ngày hiệu lực: 12/06/2018
  • Cơ quan BH: Bộ Y tế
  • Người ký: Nguyễn Thanh Long
  • Đính kèm: Tải về

Nội dung:

Xem file đính kèm

Văn bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

08/2018/TT-BYT

18/04/2018

15/06/2018

07/2018/TT-BYT

12/04/2018

01/06/2018

28-NQ/TW

23/05/2018

23/05/2018

06/2018/TT-BYT

06/04/2018

21/05/2018

05/2018/TT-BYT

05/04/2018

21/05/2018

04/2018/TT-BYT

09/02/2018

26/03/2018

39/NQ-CP

09/05/2018

09/05/2018

07/2018/TT-BTTTT

15/05/2018

01/07/2018

06/2018/TT-BTTTT

09/05/2018

01/07/2019

05/2018/TT-BTTTT

09/05/2018

01/07/2019

38/NQ-CP

09/05/2018

09/05/2018

04/2018/TT-BTTTT

08/05/2018

01/07/2018

35/NQ-CP

07/05/2018

07/05/2018

64/2018/NĐ-CP

07/05/2018

22/06/2018

63/2018/NĐ-CP

04/05/2018

19/06/2018

62/2018/NĐ-CP

02/05/2018

02/05/2018

527/QĐ-TTg

15/05/2018

15/05/2018

40/NQ-CP

09/05/2018

09/05/2018

526/QĐ-TTg

15/03/2018

15/03/2018

71/2018/NĐ-CP

15/05/2018

01/07/2018

Chủ trương, chính sách mới

Danh mục hóa chất sát trùng diệt khuản

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.