Đáp án vở bài tập toán lớp 5 bài 54

4. Tổng diện tích của ba vườn cây là 5,4ha. Diện tích của vườn cây thứ nhất là 2,6ha. Diện tích của vườn cây thứ hai bé hơn diện tích của vườn cây thứ nhất là 0,8ha. Hỏi diện tích của vườn cây thứ ba bao nhiêu mét vuông? (giải bằng hai cách)

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 54: Sử dụng máy tính bỏ túi - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 137 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2 lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 54

A. Hoạt động cơ bản bài 54 Toán VNEN lớp 5

Thử gõ các phím và giải thích ý nghĩa bằng cách viết tiếp vào chỗ chấm trong bảng dưới đây:

Đáp án vở bài tập toán lớp 5 bài 54

B. Hoạt động thực hành bài 54 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 139 sách VNEN toán 5 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi, thực hiện các phép tính sau:

 1. 23 + 57
 1. 452 - 98,9
 1. 792 x 89,3
 1. 2275 : 65
 1. 5,6 x 79,8 + 859

Đáp án và hướng dẫn giải

 1. 23 + 57 = 80
 1. 452 - 98,9= 353,1
 1. 792 x 89,3 = 70725,6
 1. 2275 : 65 = 35
 1. 5,6 x 79,8 + 859 = 1305,88

Câu 2: Trang 139 sách VNEN toán 5 tập 1

Hãy thử đóng vai "máy tính", viết kết quả hiện trên màn hình khi thực hiện gõ các phím theo thứ tự sau:

Đáp án vở bài tập toán lớp 5 bài 54

Đáp án và hướng dẫn giải

Hãy thử đóng vai "máy tính", viết kết quả hiện trên màn hình khi thực hiện gõ các phím theo thứ tự sau:

Đáp án vở bài tập toán lớp 5 bài 54

Câu 3: Trang 140 sách VNEN toán 5 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính và viết tiếp vào chỗ chấm:

 1. tỉ số phần trăm của 33,5 và 67 là ..... %
 1. 45% của một số là 126, số đó là ........
 1. 124% của 91 là ..........

Đáp án và hướng dẫn giải

 1. tỉ số phần trăm của 33,5 và 67 là 50 %
 1. 45% của một số là 126, số đó là 280
 1. 124% của 91 là 112, 84

Câu 4: Trang 140 sách VNEN toán 5 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

Với lãi suất tiết kiệm 0,5% một tháng, em hãy tính xem phải gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

 1. 90 000 đồng
 1. 150 000 đồng
 1. 270 000 đồng

Đáp án và hướng dẫn giải

Để mỗi tháng nhận được 90 000 đồng tiền lãi thì phải gửi số tiền là:

90 000 x 100 : 0,5 = 18 000 000 (đồng)

\=> Giải thích rõ cách làm: 0,5% của tiền gửi = 90 000. Tức là: 0,5% x tiền cần gửi = 90 000. Tính tiền cần gửi thì ta thực hiện phép tính: 90 000 : (0,5%) = 90 000 x 100 : 0,5

Để mỗi tháng nhận được 150 000 đồng tiền lãi thì phải gửi số tiền là:

150 000 x 100 : 0,5 = 30 000 000 (đồng)

Để mỗi tháng nhận được 270 000 đồng tiền lãi thì phải gửi số tiền là:

270 000 x 100 : 0,5 = 54 000 000 (đồng)

Câu 5: Trang 140 sách toán 5 tập 1

Trung bình xay xát 100kg thóc thì thu được 70kg gạo. Tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 70%. Hãy tính số gạo thu được khi xay xát 150kg thóc (dùng máy tính bỏ túi để tính).

Lời giải vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 hay nhất, chi tiết được biên soạn bám sát theo nội dung VBT Toán 5 sẽ giúp học sinh lớp 5 dễ dàng làm bài tập trong Vở bài tập Toán 5 từ đó học tốt môn Toán 5.

 • Giải bài tập sgk Toán lớp 5
 • 1000 Bài tập trắc nghiệm Toán 5 có đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Đề thi cuối tuần Toán lớp 5 (có đáp án)
 • Bộ đề thi Toán lớp 5 (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán (có đáp án)

Giải vở bài tập Toán lớp 5

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

 • Bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
 • Bài 5: Phân số thập phân
 • Bài 6: Luyện tập
 • Bài 7: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Bài 8: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Bài 9: Hỗn số
 • Bài 10: Hỗn số (tiếp theo)
 • Bài 11: Luyện tập
 • Bài 12: Luyện tập chung
 • Bài 13: Luyện tập chung
 • Bài 14: Luyện tập chung
 • Bài 15: Ôn tập về giải toán
 • Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Bài 17: Luyện tập
 • Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
 • Bài 19: Luyện tập
 • Bài 20: Luyện tập chung
 • Bài 21: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
 • Bài 22: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
 • Bài 23: Luyện tập
 • Bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Bài 25: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Bài 26: Luyện tập
 • Bài 27: Héc-ta
 • Bài 28: Luyện tập
 • Bài 29: Luyện tập chung
 • Bài 30: Luyện tập chung
 • Bài 31: Luyện tập chung

Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I - Số thập phân

 • Bài 32: Khái niệm số thập phân
 • Bài 33: Khái niệm số thập phân tiếp theo
 • Bài 34: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
 • Bài 35: Luyện tập
 • Bài 36: Số thập phân bằng nhau
 • Bài 37: So sánh hai số thập phân
 • Bài 38: Luyện tập
 • Bài 39: Luyện tập chung
 • Bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 • Bài 41: Luyện tập
 • Bài 42: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Bài 43: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Bài 44: Luyện tập chung
 • Bài 45: Luyện tập chung
 • Bài 46: Luyện tập chung
 • Bài 47: Tự kiểm tra

II - Các phép tính với số thập phân

3. Phép nhân

 • Bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 • Bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
 • Bài 57: Luyện tập
 • Bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Bài 59: Luyện tập
 • Bài 60: Luyện tập
 • Bài 61: Luyện tập chung
 • Bài 62: Luyện tập chung

4. Phép chia

 • Bài 63: Chia một số thập phân với một số tự nhiên
 • Bài 64: Luyện tập
 • Bài 65: Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
 • Bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Bài 67: Luyện tập
 • Bài 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Bài 69: Luyện tập
 • Bài 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Bài 71: Luyện tập
 • Bài 72: Luyện tập chung
 • Bài 73: Luyện tập chung
 • Bài 74: Tỉ số phần trăm
 • Bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Bài 76: Luyện tập
 • Bài 77: Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo
 • Bài 78: Luyện tập
 • Bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo
 • Bài 80: Luyện tập
 • Bài 81: Luyện tập chung
 • Bài 82: Luyện tập chung
 • Bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2

Chương 3: Hình học

 • Bài 85: Hình tam giác
 • Bài 86: Diện tích hình tam giác
 • Bài 87: Luyện tập
 • Bài 88: Luyện tập chung
 • Bài 89: Tự kiểm tra
 • Bài 90: Hình thang
 • Bài 91: Diện tích hình thang
 • Bài 92: Luyện tập
 • Bài 93: Luyện tập chung
 • Bài 94: Hình tròn. Đường tròn
 • Bài 95: Chu vi hình tròn
 • Bài 96: Luyện tập
 • Bài 97: Diện tích hình tròn
 • Bài 98: Luyện tập
 • Bài 99: Luyện tập chung
 • Bài 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Bài 101: Luyện tập về tính diện tích
 • Bài 102: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
 • Bài 103: Luyện tập chung
 • Bài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Bài 106: Luyện tập
 • Bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Bài 108: Luyện tập
 • Bài 109: Luyện tập chung
 • Bài 110: Thể tích của một hình
 • Bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Bài 112: Mét khối
 • Bài 113: Luyện tập
 • Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Bài 115: Thể tích hình lập phương
 • Bài 116: Luyện tập chung
 • Bài 117: Luyện tập chung
 • Bài 118: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Bài 119: Luyện tập chung
 • Bài 120: Luyện tập chung
 • Bài 121: Tự kiểm tra

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I - Số đo thời gian

 • Bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian
 • Bài 123: Cộng số đo thời gian
 • Bài 124: Trừ số đo thời gian
 • Bài 125: Luyện tập
 • Bài 126: Nhân số đo thời gian với một số
 • Bài 127: Chia số đo thời gian với một số
 • Bài 128: Luyện tập
 • Bài 129: Luyện tập chung

Chương 5: Ôn tập

IV - Ôn tập về giải toán

 • Bài 164: Một số dạng bài toán đã học
 • Bài 165: Luyện tập
 • Bài 166: Luyện tập
 • Bài 167: Luyện tập
 • Bài 168: Ôn tập về biểu đồ
 • Bài 169: Luyện tập chung
 • Bài 170: Luyện tập chung
 • Bài 171: Luyện tập chung
 • Bài 172: Luyện tập chung
 • Bài 173: Luyện tập chung
 • Bài 174: Luyện tập chung
 • Bài 175: Tự kiểm tra

23 Bài giảng Toán lớp 5 - Cô Phan Giang (Giáo viên VietJack)

94 videos Giải Toán lớp 5 - Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Bên cạnh đó là các video bài giảng và giải bài tập Toán lớp 5 chi tiết cũng như lý thuyết, bài tập ôn luyện theo tuần, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học và bộ đề thi Toán 5 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Toán 5.