Dđề thi chuyên hóa lớp 10 khtn hà nội năm 2024

Chiều 27.5, hơn 2.600 thí sinh có mặt tại Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội để làm bài thi môn Hóa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường.

Đề thi môn chuyên Hóa học vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên gồm 5 câu hỏi, thí sinh làm bài thi trong 150 phút. Hầu hết thí sinh đánh giá đề thi ở mức độ khó.

Lao Động đăng tải đề thi và gợi ý đáp án để học sinh và phụ huynh tham khảo. Đáp án do thầy cô của Tuyensinh247 thực hiện:

Đáp án đề thi Hóa lớp 10 chuyên tại Hà Nội năm 2023-2024? Xem đáp án đề thi Hóa lớp 10 chuyên tại Hà Nội ở đâu?

Ngày 10-11/6/2023, học sinh tại Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 với các môn thi không chuyên là Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Toán.

Sáng ngày 12/6/2023, học sinh tại Hà Nội sẽ tiếp tục thi tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2023-2024 với các môn: Ngữ Văn, Toán, Tin, Sinh và Ngoại Ngữ

Theo đó, chiều ngày 12/6/2023, tiếp tục thi các môn cuối cùng là: Vật Lí, Lịch Sử, Địa Lí, Hóa và Tiếng Anh

Dưới đây là đề thi chuyên Hóa lớp 10 tại Hà Nội chính thức năm học 2023-2024:

Dđề thi chuyên hóa lớp 10 khtn hà nội năm 2024

Dđề thi chuyên hóa lớp 10 khtn hà nội năm 2024

Nguồn: Vietnam.net

Xem đáp án đề thi chuyên Hóa lớp 10 tại Hà Nội

(Đang trong quá trình cập nhật)

Dđề thi chuyên hóa lớp 10 khtn hà nội năm 2024

Đáp án đề thi Hóa lớp 10 chuyên tại Hà Nội năm 2023-2024? Xem đáp án đề thi Hóa lớp 10 chuyên tại Hà Nội ở đâu? (Hình internet)

Phương thức tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm 2023-2024 đối với lớp 10 chuyên Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây là gì?

Căn cứ khoản 3 Phần II hướng dẫn tại Mục II Phần B Kế hoạch 656/KH-SGDĐT năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội như sau:

Sau khi đã qua vòng thi sơ tuyển thì thí sinh sẽ tiến tới vòng 2: thi tuyển.

2. Phương thức tuyển sinh
a) Vòng 1: tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ.
b) Vòng 2: tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở Vòng 1.
3. Đăng ký nguyện vọng
a) Mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của hai trong bốn trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.
b) Học sinh có thể đăng ký NV vào cùng một môn chuyên của hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường NV1 và trường NV2.
c) Học sinh có thể đăng ký NV vào các môn chuyên khác nhau của hai trường với điều kiện buổi thi của các môn chuyên đó không trùng nhau.
4. Tổ chức tuyển sinh
a) Vòng 1: sơ tuyển, căn cứ vào các tiêu chí và được đánh giá bằng điểm số như sau:
- Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của tỉnh, toàn quốc, khu vực và quốc tế; điểm cho mỗi giải được tính như sau: giải nhất được 5,0 điểm, giải nhì được 4,0 điểm, giải ba được 3,0 điểm, giải khuyến khích được 2,0 điểm.
- Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS: mỗi năm xếp loại học lực giỏi được 3,0 điểm, học lực khá được 2,0 điểm.
- Kết quả tốt nghiệp THCS: tốt nghiệp loại giỏi được 3,0 điểm, loại khá được 2,0 điểm.
...
b) Vòng 2: thi tuyển
- Môn thi và đề thi:
+ Môn thi: thí sinh dự thi 03 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và bài thi môn chuyên theo NV; các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tính hệ số 1, bài thi môn chuyên tính hệ số 2.
+ Đề thi môn chuyên: đề thi được áp dụng hình thức tự luận, gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, đảm bảo các cấp độ nhận thức: thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Riêng môn Ngoại ngữ (thi vào các lớp chuyên Ngoại ngữ) được áp dụng kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan để đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết.
Học sinh làm bài thi môn Toán thay thế để xét tuyển vào lớp chuyên Tin.

Như vậy, tại vòng 2, thí sinh dự thi 03 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên (Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ) và bài thi môn chuyên theo nguyện vọng, theo đó bài thi không chuyên tính hệ số 1, bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

Điều kiện trúng tuyển vào trường chuyên tại thành phố Hà Nội ra sao?

Căn cứ Hướng dẫn Mục II Phần B Kế hoạch 656/KH-SGDĐT năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội như sau:

Thí sinh phải đảm bảo đáp ứng đày đủ các điều kiện dự tuyển vào trường chuyên tại Hà Nội. Đã tham gia đầy đủ các bài th trong kỳ thi tuyển sinh vào các lớp chuyên ở Hà Nội.

Theo đó, việc xét tuyển vào các lớp chuyên tại Hà Nội thực hiện theo các điều kiện sau:

- Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).