Dđơn kháng cáo hình sự gửi lên cơ quan nào năm 2024

Tôi kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm của TAND thành phố A (thuộc tỉnh B) theo đúng trình tự quy định của tố tụng và đã được TAND thành phố A thông báo việc kháng cáo, thông báo đã chuyển hồ sơ vụ án lên TAND tỉnh B, nhưng cho đến nay, tôi chưa nhận được thông tin gì của TAND tỉnh A. Xin hỏi, tôi phải liên hệ với cơ quan nào của Tòa án để được biết kháng cáo của tôi giải quyết như thế nào? Việc không thông báo thụ lý của TAND tỉnh B có vi phạm quy trình tố tụng không? Thông báo của TAND thành phố A về việc chuyển hồ sơ như vậy có thay thế được quyết định thụ lý của TAND tỉnh B không?

Dđơn kháng cáo hình sự gửi lên cơ quan nào năm 2024

Trong câu hỏi bạn nêu bạn có đơn kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm của Toà án nhân dân thành phố A (thuộc tỉnh B) theo đúng trình tự qui định của tố tụng, điều này được hiểu là bạn phải là người có quyền kháng cáo đối với bản án dân sự sơ thẩm; đơn kháng cáo ghi rõ: ngày tháng năm kháng cáo, nội dung, lý do kháng cáo và có chữ ký; đơn kháng cáo được làm trong thời hạn luật định; bạn đã nộp biên lai tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm cho Toà án cấp sơ thẩm.

Căn cứ vào thông báo của Toà án nhân dân thành phố A về việc kháng cáo và thông báo chuyển hồ sơ vụ án của Toà án nhân dân thành phố A lên Toà án nhân dân tỉnh B, bạn có thể đến Toà án nhân dân thành phố A để hỏi việc giải quyết đơn kháng cáo của bạn hoặc đến phòng tiếp dân bộ phận Toà dân sự của Toà án nhân dân tỉnh B để được giải đáp.

Bộ luật tố tụng dân sự không qui định việc Toà án cấp phúc thẩm phải gưỉ thông báo thụ lý cho người kháng cáo và thông báo của Toà án cấp sơ thẩm về việc chuyển hồ sơ vụ án thay thế quyết định thụ lý của Toà án cấp phúc thẩm. Do vậy, việc Toà án nhân dân tỉnh B không thông báo thụ lý cho bạn là không vi phạm tố tụng và thông báo chuyển hồ sơ vụ án của Toà án nhân dân thành phố A không thay thế quyết định thụ lý của Toà án nhân dân tỉnh B.

Kháng cáo là một trong các quyền tố tụng quan trọng được ghi nhận trong các văn bản luật, đây cũng là một trong những cơ sở pháp lý làm phát sinh thủ tục xét xử phúc thẩm. Dưới đây là các mẫu Đơn kháng cáo vụ án hình sự, vụ án dân sự và hướng dẫn cách viết chi tiết.

1. Đơn kháng cáo là gì? Gồm những nội dung nào?

Kháng cáo có thể được hiểu là quyền của các chủ thể theo quy định pháp luật, theo đó những người này được đề nghị Tòa án cấp trên trực tiếp của Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

Các chủ thể thực hiện quyền kháng cáo thông qua Đơn kháng cáo gồm các nội dung cơ bản dưới đây:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;
  • Thông tin của người kháng cáo: Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có);
  • Kháng cáo toàn bộ hoặc một phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;
  • Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;
  • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

Dđơn kháng cáo hình sự gửi lên cơ quan nào năm 2024
Mẫu Đơn kháng cáo vụ án dân sự, hình sự và chi tiết cách điền (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Đơn kháng cáo vụ án dân sự và hướng dẫn cách viết

2.1 Đơn kháng cáo vụ án dân sự

Hiện nay, mẫu Đơn kháng cáo vụ án dân sự được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Tòa án nhân dân (1) .....................................

Người kháng cáo: (2) ....................................................

Địa chỉ: (3) ....................................................................

Số điện thoại:………………… …/Fax:...........................

Địa chỉ thư điện tử...............................................(nếu có)

Là:(4)............................................................................

Kháng cáo: (5)..................................................................

Lý do của việc kháng cáo:(6).............................................

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:(7).................................................................................

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:(8)...................................................................................

1. .........................................................................................

2. .........................................................................................

3. .........................................................................................

NGƯỜI KHÁNG CÁO(9)

2.2 Hướng dẫn chi tiết điền Đơn kháng cáo vụ án dân sự

(1) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào

Ví dụ: Toà án nhân dân huyện P, tỉnh VP;

Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào

Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên

Cần ghi địa chỉ cụ thể của Tòa án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo ủy quyền cho người khác thì ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo

Nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó

Nếu người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì ghi họ tên của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền

Ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty N do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện.

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú

Ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó

Ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 30 phố TT, quận Đ, thành phố H

(4) Ghi tư cách tham giá tố tụng của người kháng cáo

Ví dụ: Là nguyên đơn (bị đơn) trong vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản;

Là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Trần Văn T trú tại nhà số 34 phố B, quận H, thành phố Y theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…;

Là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn A – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền ngày…tháng…năm….

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó

Ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số ……… ngày ………….. của Tòa án nhân dân tỉnh H

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp

Ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có:

- Bản sao Giấy xác nhận nợ

- Bản sao Giấy đòi nợ…

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó

Nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Mẫu Đơn kháng cáo vụ án hình sự và hướng dẫn cách viết

3.1 Đơn kháng cáo vụ án hình sự

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----

....., ngày …. tháng … năm 20..

ĐƠN KHÁNG CÁO

(Bản án sơ thẩm do Toà án nhân dân …………………)

Kính gửi: - ……………………………………..

- ………………………………………

Tôi: ………………. – Sinh năm: …………….. Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: ………………………………..

Là ………………. án hình sự ………….. được Tòa án nhân dân ……………… xét xử sơ thẩm, và tuyên án ngày ….. tháng …… năm ………….

Tôi làm đơn kháng cáo toàn bộ/ một phần bản án như sau:

1. Lí do kháng cáo:

……………... Cụ thể:

……………………

2. Yêu cầu của kháng cáo:

Tôi kháng cáo để đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét:

…………………………………………………..

Trên đây là nội dung kháng cáo bản án của Tôi.

Kính mong Quý toà án xem xét.

NGƯỜI KHÁNG CÁO

……………………………

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----

……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân (1).............................................................

Người kháng cáo: (2) ..................................... Sinh năm......................

Địa chỉ: (3) ...........................................................................................

.............................................................................................................

Là: (4) ..................................................................................................

Kháng cáo: (5).....................................................................................

..............................................................................................................

Lý do của việc kháng cáo: (6)

............................................................................................................

.............................................................................................................

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết những vấn đề sau đây: (7)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)

1. .................................................................................................

2. .................................................................................................

3................................................................................................

Người kháng cáo (9)

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

3.2 Hướng dẫn điền đơn kháng cáo vụ án hình sự

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn kháng cáo về hình sự:

(1) Ghi tên Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án.

- Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnhX );

- Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Toà án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

(2) Nếu người kháng cáo

- Đối với cá nhân, thì ghi họ và tên, năm sinh của cá nhân đó;

- Đối với người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó và ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện).

(3) Trường hợp người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú của cá nhân (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T);

- Trường hợp người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).

(4) Ghi tư cách pháp lý của người kháng cáo

Ví dụ: Ghi rõ là Bị cáo, Người bị hại, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan……..trong vụ án hình sự……….ghi rõ, vụ án gì, ví dụ: “ Trộm cắp tài sản” “ Cố ý gây thương tích”………

(5) Ghi cụ thể ngày, tháng, năm của bản án và Tòa án đã xét xử sơ thẩm

- Trường hợp kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật thì ghi kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, vụ án gì, ngày, tháng, năm của bản án và Tòa án đã xét xử sơ thẩm ví dụ; Kháng cáo toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm vụ án “Trộm cắp tài sản” ngày 23/5/2009 của Tòa án nhân dân huyện H tỉnh T

- Trường hợp kháng cáo một phần bản án thì ghi rõ kháng cáo phần nào của bản án, ví dụ: kháng cáo phần bồi thường thiệt hại của Bản án hình sự sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” ngày 29/5/2009 của Tòa án nhân dân huyện H tỉnh T

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo : căn cứ kháng cáo

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết ví dụ như :

- Yêu cầu giảm mức hình phạt

- Yêu cầu cầu giảm mức bồi thường thiệt hại.

- ………………………………

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có:

- Biên lai, giấy biên nhận…;

- Bản sao giấy khai sinh….

(9) Trường hợp người kháng cáo là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và tên của người kháng cáo đó;

- Trường hợp người kháng cáo là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

4. Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện kháng cáo

Kháng cáo vụ án dân sự

Kháng cáo vụ án hình sự

Người có quyền kháng cáo

- Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự gồm: nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện

(Điều 271 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

- Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ;

- Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa.

- Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ;

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện.

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.

- Người được Tòa án tuyên không có tội.

(Điều 331 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015)

Thời hạn kháng cáo

- Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

- Với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm thì thời hạn là 07 ngày.