Đề bài - câu c1 trang 11 sgk vật lý 10 nâng cao

Một đại lượng vectơ được xác định bởi các yếu tố nào ?

Đề bài

Một đại lượng vectơ được xác định bởi các yếu tố nào ?

Lời giải chi tiết

- Điểm đặt (điểm gốc)

- Phương chiều

- Độ lớn (tỉ lệ với độ dài vectơ)