Đề bài - quan sát hình 1 và 2, nhận xét trang phục của phụ nữ chăm, phụ nữ kinh.

Quan sát hình 1 và 2, nhận xét trang phục của phụ nữ Chăm, phụ nữ Kinh.

Đề bài

Quan sát hình 1 và 2, nhận xét trang phục của phụ nữ Chăm, phụ nữ Kinh.

Đề bài - quan sát hình 1 và 2, nhận xét trang phục của phụ nữ chăm, phụ nữ kinh.

Lời giải chi tiết

Trang phục của phụ nữ Chăm và Kinh:

- Kín đáo, thướt tha, màu sắc tươi, hài hòa với truyền thống Việt Nam.

- Có phụ kiện đi kèm (nói lá, khăn...)

- Mang vẻ đẹp truyền thống của dân tộc mình.