Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Bộ đề kiểm tra học kì 1 Ngữ văn 7 sách mới 2022-2023 có đáp án ma trận đặc tả được soạn dưới dạng...

Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Nội Dung Ôn Tập HK1 Ngữ Văn 7 Cánh Diều Tham Khảo

Nội dung ôn tập HK1 Ngữ văn 7 Cánh diều tham khảo được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 9 trang. Các...

Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Đề Ôn Thi HK1 Ngữ Văn 7 Cánh Diều-Đề 1

Đề ôn thi HK1 Ngữ văn 7 Cánh diều- Đề 1 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang. Các bạn...

Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Đề Ôn Thi HK 1 Môn Văn 7 Cánh Diều-Đề 2

Đề ôn thi HK 1 môn văn 7 Cánh diều- Đề 2 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang. Các...

Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Đề Ôn Tập HK 1 Môn Văn 7 Cánh Diều-Đề 3

Đề ôn tập HK 1 môn văn 7 Cánh diều- Đề 3 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang. Các...

Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Đề Thi HK1 Ngữ Văn 7 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án Và...

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 Kết nối tri thức có đáp án và đặc tả được soạn dưới dạng file word và PDF...

Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Đề Ôn Thi HK1 Ngữ Văn 7 CTST-Đề 1

Đề ôn thi HK1 Ngữ văn 7 CTST- Đề 1 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 3 trang. Các bạn xem...

Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Đề Thi HK1 Ngữ Văn 7 Chân Trời Sáng Tạo-Đề 2

Đề thi HK1 Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo- Đề 2 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang. Các...

Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Đề Ôn Thi HK1 Ngữ Văn 7 KNTT-Đề 1

Đề ôn thi HK1 Ngữ văn 7 KNTT- Đề 1 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang. Các bạn xem...

Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Đề Ôn Thi HK 1 Ngữ Văn Kết Nối Tri Thức-Đề 2

Đề ôn thi HK 1 Ngữ văn 7 Kết nối tri thức-Đề 2 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang....

Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Đề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ 1 Văn 7 Chân Trời Sáng Tạo Có...

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Văn 7 Chân trời sáng tạo có đáp án được soạn dưới dạng file word và PDF...

Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Đề Thi HK1 Môn Văn 7 THCS Pétrus Ký 22-23 Có Đáp Án

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 THCS Pétrus Ký 2022-2023 có đáp án được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 3 trang....

Tổng hợp Đề thi môn Văn lớp 7 học kì 1 theo các sách mới: Kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học 2023 - 2024 trên cả nước.

 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

  Đề thi học kì 1 huyện Chợ Lách năm 2020 môn Văn lớp 7

  05/01/2021 19:58 pm Tham khảo phía dưới đề thi HK1 môn Ngữ văn lớp 7 của Phòng GD huyện Chợ Lách năm học 2020 - 2021
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

  Đề thi học kì 1 THCS Nguyễn Nghiêm môn Văn lớp 7 năm 2020

  05/01/2021 16:55 pm Tham khảo bên dưới đề thi HK1 môn Ngữ văn lớp 7 của trường THCS Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi năm học 2020 - 2021 được Tuyensinh247 cập nhật chi tiết
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

  Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 7 Phòng GD huyện An Biên năm 2020

  05/01/2021 16:34 pm Chi tiết đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 của Phòng GD huyện An Biên năm học 2020 - 2021 được cập nhật phía dưới, các em tham khảo
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

  Đề thi học kì 1 năm 2020 Văn lớp 7 Phòng GD Hương Trà

  05/01/2021 15:52 pm Dưới đây là đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7 của Phòng GD Hương Trà năm học 2020 - 2021, các em cùng tham khảo
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

  Đề thi học kì 1 năm 2020 môn Văn lớp 7 THCS Nguyễn Trãi

  05/01/2021 15:28 pm Cùng tham khảo phía dưới đề thi học kì 1 năm học 2020 - 2021 môn Ngữ văn lớp 7 của trường THCS Nguyễn Trãi, Phòng GD Châu Đốc
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

  Đề thi học kì 1 huyện Cẩm Giàng năm 2020 môn Văn lớp 7

  05/01/2021 15:20 pm Tham khảo dưới đây đề thi học kì 1 của Phòng GD huyện Cẩm Giàng năm học 2020 - 2021 môn Ngữ văn lớp 7
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

  Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 7 THCS Trần Phú 2020 - 2021

  05/01/2021 13:38 pm Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 của trường THCS Trần Phú (Krông Năng) năm học 2020 - 2021 gồm có 04 câu phần đọc hiểu và 02 câu phần tạo lập văn bản.
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

  Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Văn THCS Châu Văn Liêm năm 2020

  05/01/2021 09:17 am Đề chính thức kiểm tra cuối học kì 1 lớp 7 môn Ngữ Văn của trường THCS Châu Văn Liêm (Quận Ô Môn) năm học 2020 - 2021.
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

  Đề thi học kì 1 năm 2020 THCS Nguyễn Du lớp 7 môn Văn

  05/01/2021 08:48 am Đề kiểm tra học kì 1 năm 2020 - 2021 trường THCS Nguyễn Du (Phan Thiết) lớp 7 môn Ngữ Văn có thời gian làm bài 90. Theo đó, học sinh phải hoàn thành 2 phần đọc hiểu và làm văn.
  Đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn văn năm 2024

Đề thi học kì 1 THCS Đại Bản năm 2020 môn Văn lớp 7

04/01/2021 18:28 pm

Đề thi hết học kì 1 trường THCS Đại Bản (huyện An Dương) năm học 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 7 gồm có 1 trang, học sinh làm bài trong thời gian 90 phút.