Đơn vị sự nghiệp có thu tiếng anh là gì năm 2024

Đơn vị sự nghiệp có thu là những đơn vị thường tự chủ tài chính trong nền kinh tế thị trường. Để hiểu rõ hơn về đơn vị sự nghiệp có thu là gì? cũng như các vấn đề liên quan đến đơn vị sự nghiệp có thu, Luật ACC xin gửi đến quý bạn đọc bài viết: “Đơn vị sự nghiệp có thu là gì? (cập nhật 2022)”.

Đơn vị sự nghiệp có thu tiếng anh là gì năm 2024

1. Đơn vị sự nghiệp có thu là gì?

Đơn vị sự nghiệp có thu trong tiếng Anh gọi là: Revenue generating public service delivery units.

Đơn vị sự nghiệp có thu là một loại đơn vị sự nghiệp công lập, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, đơn vị này tổ chức hoạt động theo các nhiệm vụ được nhà nước giao bằng nguồn kinh phí ngân sách cấp và kinh phí thu tại chỗ từ các hoạt động được giao.

2. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp có thu?

Để giúp Quý vị hiểu rõ hơn về đơn vị sự nghiệp có thu là gì? chúng tôi chia sẻ về đặc điểm của đơn vị sự nghiệp có thu, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Là các đơn vị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, hoạt động cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực giáo dục, môi trường, y tế, văn hóa, thể dụng thể thao, sự nghiệp kinh tế, dịch vụ việc làm…

Thứ hai: Đơn vị sự nghiệp có thư cách pháp nhân, có con đấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán

Thứ ba: Đơn vị sự nghiệp có thu có nguồn thu thường xuyên từ hoạt động sự nghiệp, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước và được tự chủ về mặt tài chính. Đơn vị sự nghiệp được nhà nước cho phép thu một số loại phí, lệ phí, trong quá trình hoạt động.

Thứ tư: Đơn vị sự nghiệp có thu là tổ chức hoạt động theo nguyên tắc phục vụ xã hội, không vì mục đích kiếm lời như các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh.

Thứ năm: Hoạt động sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp có thu luôn gắn liền và bị chi phối bởi các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước.

Thứ sáu: Sản phẩm của các đơn vị sự nghiệp có thu là các sản phẩm mang lại lợi ích chung có tính bền vững và gắn bó hữu cơ với quá trình tạo ra vật chất và giá trị tinh thần.

Thứ bảy: Hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu không mang tính quyền lực pháp lí, không trực tiếp phục vụ cho quản lí hành chính nhà nước.

3. Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu?

Đơn vị sự nghiệp có thu rất phong phú và đa dạng, có thể phân loại đơn vị sự nghiệp có thu dựa theo các tiêu chí sau:

– Đơn vị sự nghiệp có thu theo sự phân cấp quản lý

Đơn vị sự nghiệp có thu theo sự phân cấp quản lý bao gồm:

+ Các đơn vị sự nghiệp cấp 1 có thu thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội do Trung ương, địa phương quản lý;

+ Các đơn vị sự nghiệp cấp 2, trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp 1;

+ Các đơn vị sự nghiệp cấp 3 trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp 2.

– Đơn vị sự nghiệp có thu theo tính chất hoạt động

Đơn vị sự nghiệp có thu theo tính chất hoạt động bao gồm:

+ Các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao;

+ Các đơn vị sự nghiệp kinh tế;

+ Các đơn vị sự nghiệp giáo dục, khoa học;

+ Các đơn vị sự nghiệp y tế học xuất nhập khẩu online;

+ Các tổ chức đoàn thể, nghề nghiệp, xã hội.

– Đơn vị sự nghiệp có thu theo nguồn thu

Đơn vị sự nghiệp có thu theo nguồn thu bao gồm:

+ Đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ về hoạt động tài chính);

+ Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động);

+ Đơn vị sự nghiệp có nguồn thu thấp, đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (gọi tắt là đơn vụ sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động).

4. Dịch vụ tư vấn luật ACC

Trên đây là thông tin về Đơn vị sự nghiệp có thu mà Công ty Luật ACC gửi đến quý bạn đọc tham khảo. Nếu cần cung cấp thêm thông tin chi tiết quy định về vấn đề này, quý khách vui lòng truy cập trang web: https://accgroup.vn để được trao đổi cụ thể.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.