Download sách giáo khoa hóa học 12 cơ bản pdf năm 2024

Tải về

Xem online sách giáo khoa Hóa học 12 - Cánh diều

  • Giải Hóa 12 Cánh diều - mới nhất
  • Giải Hóa 12 Kết nối tri thức - mới nhất
  • Giải Hóa 12 Chân trời sáng tạo - mới nhất

Xem online sách giáo khoa Hóa học 12 - Cánh diều

Download sách giáo khoa hóa học 12 cơ bản pdf năm 2024

Mục lục

Chủ đề 1. Ester – Lipid

Bài 1. Ester – Lipid

Bài 2. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Chủ đề 2. Carbohydrate

Bài 3. Giới thiệu về carbohydrate

Bài 4. Tính chất hóa học của carbohydrate

Chủ đề 3. Hợp chất chứa nitrogen

Bài 5. Amine

Bài 6. Amino acid

Bài 7. Peptide, protein và enzyme

Chủ đề 4. Polymer

Bài 8. Đại cương về polymer

Bài 9. Vật liệu polymer

Chủ đề 5. Pin điện và điện phân

Bài 10. Thế điện cực chuẩn về kim loại

Bài 11. Nguồn điện hóa học

Bài 12. Điện phân

Chủ đề 6. Đại cương về kim loại

Bài 13. Cấu tạo và tính chất vật lí của kim loại

Bài 14. Tính chất hóa học của kim loại

Bài 15. Tách kim loại và tái chế kim loại

Bài 16. Hợp chất – Sự ăn mòn kim loại

Chủ đề 7. Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA

Bài 17. Nguyên tố nhóm IA

Bài 18. Nguyên tố nhóm IIA

Bài 19. Nước cứng và làm mềm nước cứng

Chủ đề 8. Sơ lược về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất và phức chất

Bài 20. Sơ lược về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất

Bài 21. Sơ lược về phức chất

Bài 22. Sơ lược về sự hình thành phức chất của ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch

DOWNLOAD file SGK Hóa học 12 Cánh diều

Tải về

  • SGK Sinh học 12 - PDF Sinh học 12 Cánh diều Xem online sách giáo khoa Sinh học 12 - Cánh diều
  • SGK Lịch sử 12 - PDF Lịch sử 12 Cánh diều Xem online sách giáo khoa Lịch sử 12 - Cánh diều
  • SGK Địa lí 12 - PDF Địa lí 12 Cánh diều Xem online sách giáo khoa Địa lí 12 - Cánh diều
  • SGK Vật lí 12 - PDF Vật lí 12 Cánh diều Xem online sách giáo khoa Vật lí 12 - Cánh diều
  • SGK Văn 12 tập 2 - PDF Văn 12 tập 2 Cánh diều Xem online sách giáo khoa Văn 12 tập 2 - Cánh diều

\>> Xem thêm