friendly handshake là gì - Nghĩa của từ friendly handshake

friendly handshake có nghĩa là

.

Thí dụ

Cô ấy chỉ cho tôi một người thân thiện bắt tay trước khi cô ấy rời đi.

Tôi đã gặp cô gái này trong bữa tiệc đó và cô ấy đã cho tôi một cái bắt tay rất thân thiện.