gas explosion là gì - Nghĩa của từ gas explosion

gas explosion có nghĩa là

Những gì mọi thứ xảy ra trong một ẩn ma thuật xã hội trên trái đất đã bị đổ lỗi.

Thí dụ

Người: "Này, bạn có nghe về bảo tàng bùng nổ không?"
Người khác: "Vâng, nghe nó là do vụ nổ khí"
Người; "điều buồn cười, không có một nguồn khí lớn đến đủ để gây ra sự bùng nổ của cường độ"
Người khác: "Ừ, buồn cười ...."
*Chính tại thời điểm này, người khác, biết rằng anh ta phải xóa sạch tâm trí của người về sự mặc khải này, hoặc toàn bộ xã hội của anh ta sẽ được tìm thấy.Và họ không thể có điều đó, bây giờ họ có thể?*