Giá nhân công xây dựng tại thanh hóa năm 2024

Đơn giá nhân công Thanh Hóa Quyết định 223/QĐ-SXD ngày 11/1/2022. Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND ngày 27/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đơn giá nhân công Thanh Hóa Quyết định 223/QĐ-SXD ngày 11/1/2022

Cơ sở xây dựng Đơn giá khảo sát công trình Thanh Hóa năm 2022 gồm có:

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Phần mềm dự toán Eta 2022 đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 233/QĐ-SXD Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Quyết định 233/QĐ-SXD ngày 11/01/2022 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Nội dung quyết định 233/QĐ-SXD ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa xem chi tiết tại đây

Giá nhân công xây dựng tại thanh hóa năm 2024

đơn giá nhân công tỉnh thanh hóa quyết định 223/qđ-sxd

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Đơn giá nhân công Thanh Hóa ban hành theo Quyết định 223/QĐ-SXD ngày 11/01/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 4 khu vực:

Khu vực I: Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn, huyện Quảng Xương, huyện Đông Sơn

Khu vực II gồm: Các huyện Thọ Xuân, Nông Cống, Triệu Sơn, Hà Trung, Nga Sơn, Yên Định, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc

Khu vực III gồm: các huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn ( trừ các xã thuộc khu vực 4 )

Khu vực IV gồm: Các xã Thành Sơn, Hiền Chung, Phú Sơn, Trung Sơn, Trung Thành, Hiền Kiệt huyện Quan Hóa

Các xã Thành Sơn, Cổ Lủng, Lương Nội, Lũng Niêm, Lũng Cao huyện Bá Thước

Các xã Lâm Phú, Tam Văn, Yên Khương, Yên Thắng huyện Lang Chánh

Các xã Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thanh Quân, Thanh Hòa huyện Như Xuân

Các xã Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Điện, Tam Thanh, Tam Lư, Na Mèo, Mường Mìn huyện Quan Sơn

Các xã Bát Mọt, Yên Nhân, Xuân Chỉnh, Xuân Lẹ huyện THường Xuân huyện Mường Lát

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 223/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Tổng hợp bảng giá ca máy thiết bị 63 Tỉnh Thành phố năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2020 ban hành theo Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 Xem Tại đây

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa gồm :

Ngày 27/01/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định 366/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Thanh Hóa gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Thanh Hóa

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Thanh Hóa

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Văn bản số 15312/UBND-CN Về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ xây dựng liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung cụ thể như sau:

Nhân công:

Ban hành kèm theo là phụ lục giá nhân công gồm 4 khu vực:

- Khu vực 1 gồm: Thành phố Thanh Hóa; thành phố Sầm Sơn; thị xã Nghi Sơn; thị xã Bỉm Sơn; huyện Quảng Xương và huyện Đông Sơn.

- Khu vực 2 gồm: Các huyện Thọ Xuân, Nông Cống, Triệu Sơn, Hà Trung, Nga Sơn, Yên Định, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc - Khu vực 3 gồm: Các huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn (trừ các xã thuộc Khu vực 4)

- Khu vực 4 gồm: Các xã Thành Sơn, Hiền Chung, Phú Sơn, Trung Sơn, Trung Thành, Hiền Kiệt huyện Quan Hóa; Các xã Thành Sơn, Cổ Lũng, Lương Nội, Lũng Niêm, Lũng Cao huyện Bá Thước; Các xã Lâm Phú, Tam Văn, Yên Khương, Yên Thắng huyện Lang Chánh; Các xã Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thanh Quân, Thanh Hoà huyện Như Xuân; Các xã Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Điện, Tam Thanh, Tam Lư, Na Mèo, Mường Mìn huyện Quan Sơn. Các xã Bát Mọt, Yên Nhân, Xuân Chinh, Xuân Lẹ huyện Thường Xuân. Huyện Mường Lát.

Giá nhân công xây dựng tại thanh hóa năm 2024

[Bấm vào đây để tải Bảng giá]

- Hiện tại [DỰ TOÁN BNSC] đã cập nhật dữ liệu các bộ đơn giá nói trên, Các bạn tải dữ liệu ThanhHoa_TT12_2021 trực tiếp trên phần mềm [TẢI DỮ LIỆU TỪ MÁY CHỦ] để sử dụng.

Giá nhân công xây dựng tại thanh hóa năm 2024
Kết nối và Inbox ngay Tel/Zalo: 0981.75.75.27 / 0948.75.75.27 Khắc Tiệp Bắc Nam để được hỗ trợ kịp thời và cung cấp mọi thông tin về DỰ TOÁN BNSC, nhận mức giá ưu đãi nhất khi Bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm.

Chúc các bạn thành công.

Giá nhân công xây dựng tại thanh hóa năm 2024

DỰ TOÁN BNSC

  • Lập Dự toán; Giá dự thầu; Thanh Quyết toán; Đấu thầu qua mạng; Tự động Thẩm định file dự toán từ phần mềm khác;…
  • Tạo Định mức & Đơn giá riêng;
  • Tính Giá ca máy theo từng thời điểm;
  • Vận hành trên nền Excel và tương thích Windows 10; Phông chữ Unicode;
  • Dữ liệu phần mềm: Định mức và Đơn giá của các Tỉnh/thành là file Excel;
  • Tự động cập nhật, nâng cấp qua mạng;.. Và rất nhiều tiện ích và tính năng vượt trội, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng trải nghiệm và phục vụ công việc của Bạn.