Giải bài 4 trang 20 sgk hóa 8

Giải bài 4 trang 20 sgk hóa 8

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Tra Cứu Điểm Thi

Giải bài 4 trang 20 sgk hóa 8

Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Tra Cứu Điểm Thi

Danh sách môn

Toán 8Ngữ Văn 8Hóa Học 8Vật Lý 8Khoa Học Tự Nhiên 8Sinh Học 8Tiếng Anh 8

SGK Hóa Học 8»Chất - Nguyên Tử - Phân Tử»Bài Tập Bài 5: Nguyên Tố Hóa Học»Giải Bài Tập SGK Hóa 8 Tập 1 Bài 4 Trang...

Xem thêm

Đề bài

Bài 4 SGK Hóa 8 Tập 1 Trang 20

Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khối là gì?

Đáp án và lời giải

Lấy khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon

Tác giả: Lê Hữu Lộc

Giải Bài Tập SGK Hóa 8 Tập 1 Bài 3 Trang 20

Giải Bài Tập SGK Hóa 8 Tập 1 Bài 5 Trang 20

Xem lại kiến thức bài học

 • Bài 5: Nguyên Tố Hóa Học

Câu bài tập cùng bài

 • Giải Bài Tập SGK Hóa 8 Tập 1 Bài 1 Trang 20
 • Giải Bài Tập SGK Hóa 8 Tập 1 Bài 2 Trang 20
 • Giải Bài Tập SGK Hóa 8 Tập 1 Bài 3 Trang 20
 • Giải Bài Tập SGK Hóa 8 Tập 1 Bài 4 Trang 20
 • Giải Bài Tập SGK Hóa 8 Tập 1 Bài 5 Trang 20
 • Giải Bài Tập SGK Hóa 8 Tập 1 Bài 6 Trang 20
 • Giải Bài Tập SGK Hóa 8 Tập 1 Bài 7 Trang 20
 • Giải Bài Tập SGK Hóa 8 Tập 1 Bài 8 Trang 20

Cổng thông tin chia sẻ nội dung giáo dục miễn phí dành cho người Việt

Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Giải bài 4 trang 20 sgk hóa 8

Giấy phép: số 114/GP-TTĐT cấp ngày 08/04/2020 © Copyright 2003 - 2023 VOH Online. All rights reserved.

Giám đốc: Lê Công Đồng

Quảng cáo - Tài trợ | Đối tác | Tòa soạn

© Copyright 2003 - 2023 VOH Online. All rights reserved.

 • Tiểu học
  • Lớp 5
   • Tiếng Anh lớp 5 Mới
   • Tiếng Việt lớp 5
   • Toán lớp 5
   • Lịch sử lớp 5
   • Địa lí lớp 5
   • Khoa học lớp 5
  • Lớp 4
   • Toán lớp 4
   • Tiếng Việt lớp 4
   • Khoa học lớp 4
   • Lịch sử lớp 4
   • Địa lí lớp 4
  • Lớp 3
   • Toán lớp 3
   • Tiếng Việt lớp 3
   • Tiếng Anh lớp 3 Mới
  • Lớp 2
   • Tiếng Việt lớp 2
   • Toán lớp 2
   • Tiếng việt 2 mới Cánh Diều
   • Tiếng việt 2 mới Chân trời sáng tạo
   • Tiếng việt 2 mới Kết nối tri thức
   • Giải toán 2 mới Cánh Diều
   • Giải toán 2 mới Chân trời sáng tạo
   • Giải toán 2 mới Kết nối tri thức
   • Tiếng anh 2 mới Explore our world
   • Tiếng anh 2 mới Family and Friends
   • Tiếng anh 2 mới Kết nối tri thức
   • Đạo đức 2 mới Cánh Diều
   • Đạo đức 2 mới Chân trời sáng tạo
   • Đạo đức 2 mới Kết nối tri thức
   • Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh Diều
   • Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo
   • Tự nhiên xã hội lớp 2 Kết nối tri thức
 • Công thức
  • Công thức Toán học
  • Công thức Sinh học
  • Công thức Hóa học
  • Công thức Vật lý
  • Công thức Địa Lý
 • Đề thi & kiểm tra
 • Phương trình hóa học
 • Tuyển sinh
  • Thông tin trường
  • Tư vấn tuyển sinh
  • Tin tức tuyển sinh
 • Mẫu CV

Giải bài 4 trang 20 sgk hóa 8

 • * Lớp 5
  • Tiếng Anh lớp 5 Mới
  • Tiếng Việt lớp 5
  • Toán lớp 5
  • Lịch sử lớp 5
  • Địa lí lớp 5
  • Khoa học lớp 5
   • Lớp 4
  • Toán lớp 4
  • Tiếng Việt lớp 4
  • Khoa học lớp 4
  • Lịch sử lớp 4
  • Địa lí lớp 4
   • Lớp 3
  • Toán lớp 3
  • Tiếng Việt lớp 3
  • Tiếng Anh lớp 3 Mới
   • Lớp 2
  • Tiếng Việt lớp 2
  • Toán lớp 2
  • Tiếng việt 2 mới Cánh Diều
  • Tiếng việt 2 mới Chân trời sáng tạo
  • Tiếng việt 2 mới Kết nối tri thức
  • Giải toán 2 mới Cánh Diều
  • Giải toán 2 mới Chân trời sáng tạo
  • Giải toán 2 mới Kết nối tri thức
  • Tiếng anh 2 mới Explore our world
  • Tiếng anh 2 mới Family and Friends
  • Tiếng anh 2 mới Kết nối tri thức
  • Đạo đức 2 mới Cánh Diều
  • Đạo đức 2 mới Chân trời sáng tạo
  • Đạo đức 2 mới Kết nối tri thức
  • Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh Diều
  • Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo
  • Tự nhiên xã hội lớp 2 Kết nối tri thức
 • Công thức
  • Công thức Toán học
  • Công thức Sinh học
  • Công thức Hóa học
  • Công thức Vật lý
  • Công thức Địa Lý
 • Đề thi & kiểm tra
 • Phương trình hóa học
 • Tuyển sinh
  • Thông tin trường
  • Tư vấn tuyển sinh
  • Tin tức tuyển sinh
 • Mẫu CV

Liên hệ

102, Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

082346781

Copyright © 2021 CungHocVui