Giải bài tập lý 10 trang 62 bài iv 1

Bài Ôn tập chương IV SBT Lý lớp 10. Giải bài IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10. Câu IV.1: Xác định lực đẩy trung bình của hơi thuốc súng tác dụng lên một đầu đạn ở trong nòng súng trường…

Bài IV.1: Xác định lực đẩy trung bình của hơi thuốc súng tác dụng lên một đầu đạn ở trong nòng súng trường, biết rằng đầu viên đạn có khối lượng 10 g, chuyển động trong nòng súng nằm ngang trong khoảng thời gian 0,001 s, với vận tốc đầu bằng không và vận tốc tại đầu nòng súng là 865 m/s.

 1. 86,5N. B. 8650 N.
 1. 8,65 N. D. 865 N.

Giải bài tập lý 10 trang 62 bài iv 1

Chọn đáp án B

Bài IV.2. Một quả bóng khối lượng 0,20 kg đang bay với vận tốc 5,0 m/s tới đập vuông góc với mặt bức tường thẳng đứng trong khoảng thời gian 0,1 s. Ngay sau va đập, quả bóng bị bật ngược lại với cùng độ lớn của vận tốc đầu. Xác định độ lớn của lực do bức tường tác dụng vào quả bóng khi va đập.

 1. 2.0N. B. 10 N.
 1. 20 N. D. 100 N.

Giải bài tập lý 10 trang 62 bài iv 1

Chọn đáp án C

Bài IV.3. Một vật khối lượng 200 g được ném thẳng đứng từ độ cao 15 m xuống đấi với vận tốc đầu là 5 m/s. Khi chạm đất, vật xuyên sâu vào đất 5 cm và nằm yên tại đó. Lấy g ≈10 m/s2. Bỏ qua lực cản của không khí. Xác định lực cản trung bình của đất tác dụng lên vật.

Advertisements (Quảng cáo)

 1. 648 N. B. 349 N.
 1. 6,490 N. D. 34,9 N

Giải bài tập lý 10 trang 62 bài iv 1

Chọn đáp án A

Bài IV.4: Một vật khối lượng 10 kg đang đứng yên chịu tác dụng một lực 5 N theo phương ngang. Xác định :

 1. Công của lực trong giây thứ nhất, giây thứ hai và giây thứ ba.
 1. Công suất tức thời của lực tại giây thứ tư. Cho biết công suất tức thời tính theo công thức : P = Fv, với F là lực tác dụng và v là vận tốc tức thời của vật.

Advertisements (Quảng cáo)

Giải bài tập lý 10 trang 62 bài iv 1

 1. Gia tốc của vật : \(a = {F \over m} = {{5,0} \over {10}} = 0,5(m/{s^2})\)

Quãng đường vật dịch chuyển: \(s = {{a{t^2}} \over 2} = {{0,5{t^2}} \over 2} = 0,25{t^2}\)

Công của lực thực hiện: A = Fs.

– Trong giây thứ nhất (từ 0 đến 1s):

\({s_1} = 0,25t_1^2 = 0,25\left( {{1^2} – 0} \right) = 0,25(m)\)

Suy ra: A1 = Fs1 = 5.0,25 = 1,25 J.

– Trong giây thứ 2 (từ 1s đến 2s):

\({s_2} = 0,25\left( {t_2^2 – t_1^2} \right) = 0,25{\left( {{2^2} – {1^2}} \right)^2} = 0,75\left( m \right)\)

Thông qua 3 câu hỏi đã được giải đáp kĩ lưỡng trong phần Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch dưới đây, những khúc mắc của các em về phần học này trong chương trình Vật Lí 11 sẽ được giải đáp, giúp các em hiểu được kiến thức đã học cũng như có thể tự giải các bài tập liên quan dễ dàng hơn.

Bài viết liên quan

 • Giải bài tập trang 62, 63 SGK Đại Số 10
 • Giải bài tập trang 62 SGK Toán 5, Luyện tập chung
 • Giải toán lớp 6 tập 2 trang 61, 62 biểu đồ phần trăm
 • Giải Toán 11 trang 40, 41
 • Giải bài tập trang 62 SGK toán 3

Giải bài 1 trang 62 SGK Vật lý 11

Đề bài:

Cho mạch điện như hình 11.3. Trong đó nguồn điện có ξ = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω

Giải bài tập lý 10 trang 62 bài iv 1

 1. Tính điện trở mạch tương đương RN của mạch ngoài.
 1. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

Lời giải:

Giải bài tập lý 10 trang 62 bài iv 1

Giải bài 2 trang 62 SGK Vật lý 11

Đề bài:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.4, trong đó các acquy có suất điện động ξ1 = 12V; ξ2 = 6V và có các điện trở trong là không đáng kể.

Giải bài tập lý 10 trang 62 bài iv 1

Các điện trở R1 = 4 Ω, R2 = 8 Ω

 1. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.
 1. Tính công suất tiêu thụ điện của mỗi điện trở.
 1. Tính công suất của mỗi acquy và năng lượng mà mỗi acquy cung cấp trong 5 phút.

Lời giải:

Giải bài tập lý 10 trang 62 bài iv 1

Giải bài 3 trang 62 SGK Vật lý 11

Đề bài:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.5, trong đó nguồn điện có suất điện động ξ = 12V, và điện trở trong là r = 1,1 Ω; điện trở R = 0,1 Ω.

Giải bài tập lý 10 trang 62 bài iv 1

 1. Điện trở x phải có trị số bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở ngoài mạch là lớn nhất?
 1. Điện trở x phải có trị số bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở điện trở này là lớn nhất? Tính công suất lớn nhất đó.

Lời giải:

Giải bài tập lý 10 trang 62 bài iv 1

Trong chương trình học Vật lí 11 Chương I, Điện tích, Điện trường các em sẽ học Ghép các nguồn điện thành bộ. Cùng Giải bài tập trang 58 Vật lí 11 để học tốt bài học này.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-62-vat-li-11-phuong-phap-giai-mot-so-bai-toan-ve-toan-mach-39478n.aspx