gimme some butter là gì - Nghĩa của từ gimme some butter

gimme some butter có nghĩa là

Một cụm từ để nói khi bạn cần bôi trơn.

Thí dụ

Gimme một ít bơ, em bé.