happy grass là gì - Nghĩa của từ happy grass

happy grass có nghĩa là

Weed ... yeah That thực sự ... chỉ là ... cỏ dại

Thí dụ

Người đàn ông, chúng tôi hút thuốc một pound cỏ hạnh phúc đêm qua