happy merchant là gì - Nghĩa của từ happy merchant

happy merchant có nghĩa là

một meme hiển thị một người đàn ông với một mũi dài quanh co, bộ râu dài đeo Kippah và xoa bóp tay nhau. Thông thường bạn gọi cho ai đó một người bán hạnh phúc khi họ đang tận hưởng thực tế rằng họ đang kiếm được nhiều tiền hoặc khi họ đang keo kiệt do đó hành động như một người Do Thái rập khuôn.

Ví dụ

john: hey bob, bạn đã lấy đồng đô la của tôi đang nằm trên bàn?
Bob: Không, tôi đã không
John: Bob, Đừng nói dối Tôi thấy bạn mang nó
Bob: Tốt thôi, tôi đã lấy nó nhưng tôi đang giữ nó
John: Bạn Happy Merchant!

happy merchant có nghĩa là

một Anti-Semitic minh họa của người Do Thái . Nó thường được đăng trên bảng hình ảnh về Chính trị như /pol/<

Ví dụ

Người bán hạnh phúc: Oy Vey, Shoah Shoah!

happy merchant có nghĩa là

người vật tư tất cả oxit nitơ tại bữa tiệc .

ví dụ

* tay aterent alex một quả bóng của nos *
* Alex tiêu thụ khinh khí cầu *
Alex: Yo hahahahahahahahaaaaaa !!!!
Acent: oiii Tôi là thương gia hạnh phúc !!!