happy salmon là gì - Nghĩa của từ happy salmon

happy salmon có nghĩa là

một bắt tay liên quan đến hai hoặc nhiều người tát cẳng tay cùng nhau, giống như hai cá hồi hạnh phúc.

ví dụ

anh chàng, gimme hạnh phúc cá hồi!** Do đó làm cho tiếng ồn tát **

happy salmon có nghĩa là

đặt tay giữa hai châncủa ai đó (không biết người) và di chuyển bàn tay của bạn nhanh chóng qua lại, chạm vào chân, trong một nỗ lực để làm hoảng sợ người đó.Chuyển động của bàn tay giống với một con cá ra khỏi nước.

ví dụ

- "Chúng tôi rất sợ cô gái với hạnh phúcCá hồi chúng ta chỉ cần kéo. Cô ấy giữ cô ấy lại vào tường bây giờ. hahaha !!! "

happy salmon có nghĩa là

a Salmon nằm giữa bánh mì.Rau thường được bao gồm, mayonnaise là một điều bắt buộc.

ví dụ

Ai là một cá hồi hạnh phúc?

Bạn là một cá hồi hạnh phúc để ăn hạnh phúc bánh sandmon salmon!