happy turd là gì - Nghĩa của từ happy turd

happy turd có nghĩa là

Khi ai đó rất phấn khích đến nỗi họ vô tình thả một Turd.

Ví dụ

Tôi biết anh ấy điên cuồng hạnh phúc với quyết định của chúng tôi khi anh ấy bỏ một cuộc tấn công hạnh phúc!