Hệ thống quản lý iso là gì năm 2024

Hệ thống quản lý mô tả cách thức mà các công ty tự tổ chức trong cấu trúc và quy trình của họ để hành động một cách có hệ thống, đảm bảo các quy trình suôn sẻ và đạt được kết quả theo kế hoạch Các hệ thống quản lý hiện đại thường tuân theo chu trình lập kế hoạch, thực hiện, xem xét và cải tiến PDCA

Một hệ thống quản lý hiệu quả dựa trên và kiểm soát các quy trình được cấu trúc và tối ưu hóa. Do đó, nó thiết lập sự cải tiến có hệ thống và liên tục của tổ chức thông qua các quy tắc, vai trò và quy trình rõ ràng.

Hệ thống quản lý có thể được sử dụng trong mọi lĩnh vực - tùy thuộc vào nơi công ty của bạn hoạt động và những mục tiêu cần đạt được. Điều này có thể là trong một ngành cụ thể, chẳng hạn như vận tải và hậu cần, ngành công nghiệp ô tô hoặc chăm sóc sức khỏe, hoặc thậm chí trong các ngành công nghiệp.

Hệ thống quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn ISO tuân theo cùng một logic là Cấu trúc bậc cao, nhưng bao gồm các khía cạnh khác nhau. Được sử dụng rộng rãi nhất là tiêu chuẩn ISO 9001 được quốc tế biết đến về hệ thống quản lý chất lượng.

Các hệ thống quản lý nổi tiếng khác:

 • ISO 9001 - Quản lý chất lượng
 • ISO 13485 - Các thiết bị y tế
 • ISO 14001 - Quản lý môi trường
 • ISO 15378 - Vật liệu đóng gói chính cho dược phẩm
 • ISO 22000 - An toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
 • ISO 26000 - Quản lý bền vững
 • ISO 27001 - Bảo mật thông tin
 • ISO 45001 - An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • ISO 50001 - Quản lý năng lượng

Lợi ích của hệ thống quản lý đối với công ty bạn là gì?

Các nhà quản lý có ý thức đối mặt với những thách thức của thị trường và kỳ vọng của các cổ đông của họ và các bên quan tâm khác, sử dụng hệ thống quản lý làm công cụ để hướng dẫn và quản lý hiệu quả tổ chức của họ. Khi làm như vậy, họ không chỉ giúp tìm ra sự cân bằng tốt giữa động lực và sự ổn định, giữa kỳ vọng của khách hàng và lợi nhuận trong thời kỳ có những biến đổi.

Hệ thống quản lý đóng một vai trò quan trọng trong việc liên kết chiến lược của các công ty và tạo niềm tin với các bên quan tâm.

Ưu điểm của hệ thống quản lý là gì?

Tất cả các công ty và tổ chức, bất kể quy mô, loại hình và ngành của họ, đều được hưởng lợi như nhau từ một hệ thống quản lý hiệu quả.

Chúng tập trung vào các yêu cầu của khách hàng, các bên quan tâm khác và / hoặc các vấn đề bền vững và cung cấp cho công ty của bạn sự hỗ trợ quan trọng để đáp ứng thành công những thách thức của thị trường và xã hội.

Khi các hệ thống quản lý thực sự được thực hành và liên tục phát triển, chúng hỗ trợ tổ chức trong việc tránh các sai lầm, xác định các cơ hội và rủi ro cũng như đáp ứng các yêu cầu của tất cả các bên liên quan. Đồng thời, chúng giúp dễ dàng thích nghi hơn với các điều kiện thay đổi liên tục.

Những lợi thế

 • Cơ cấu thống nhất và trách nhiệm rõ ràng
 • Thủ tục và quy trình minh bạch và ổn định
 • Đảm bảo tổ chức một quá trình cải tiến liên tục
 • Nền tảng tốt của một nền văn hóa doanh nghiệp vững vàng và có tư duy
 • Sự hài lòng của khách hàng và nhân viên
 • Giảm chi phí đáng kể thông qua ngăn ngừa lỗi
 • Hệ thống đạt được các mục tiêu đã đặt ra của công ty
 • Tính chắc chắn hơn về mặt pháp lý thông qua giảm thiểu rủi ro
 • Cải thiện danh tiếng và tiếp cận thị trường mới dễ dàng hơn

Triển khai hệ thống quản lý như thế nào?

Nếu bạn muốn dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh về các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, bạn không thể làm được nếu không có hệ thống quản lý chuyên nghiệp và chứng nhận của họ. Tất cả các yêu cầu cần được thực hiện chính thức được liệt kê trong các định mức và tiêu chuẩn khác. Tuy nhiên, lộ trình thực hiện không được xác định trước.

Mỗi hệ thống quản lý cần được điều chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu và mục tiêu cụ thể của tổ chức. Do đó, hãy luôn ghi nhớ bối cảnh công ty cá nhân của bạn và điều chỉnh các yêu cầu tiêu chuẩn và lộ trình thực hiện riêng lẻ và chính xác cho công ty của bạn. Điều này bao gồm, ví dụ, trao đổi thông tin chuyên sâu giữa tất cả các bên liên quan và các bên quan tâm.

Hệ thống quản lý tích hợp là gì?

Hệ thống quản lý tích hợp là hệ thống quản lý cấp cao hơn, trong đó ít nhất hai nguyên tắc quản lý, ví dụ như chất lượng (ISO 9001) và môi trường (ISO 14001), được tích hợp và liên kết để tạo thành một đơn vị quản lý. Bằng cách này, sự tích hợp được sử dụng một cách tối ưu, tránh được sự trùng lặp và cùng thực hiện các yêu cầu xuyên tiêu chuẩn.

Đơn vị chứng nhận hệ thống quản lý của bạn?

Chứng nhận độc lập và khách quan bởi DQS cung cấp cho bạn sự chắc chắn rằng hệ thống quản lý của bạn ổn định và tuân thủ các tiêu chuẩn. Và nó cho thấy liệu nó có phù hợp để thực sự đạt được các mục tiêu đã định hay không. Đội ngũ đánh giá viên của chúng tôi có cái nhìn tổng thể, khách quan về con người, quy trình, hệ thống và kết quả.

Các cuộc đánh giá của chúng tôi và tính chắc chắn về hiệu quả của các quy trình quản lý và cải tiến của bạn mang lại cho bạn mức độ bảo mật cao khi ra quyết định.

Ngoài ra, chứng chỉ được quốc tế công nhận đóng vai trò là bằng chứng về hiệu quả hoạt động, củng cố hình ảnh và khả năng cạnh tranh của công ty bạn.

Để duy trì sự độc lập và tránh xung đột lợi ích, chúng tôi không cung cấp dịch vụ tư vấn cho việc triển khai các hệ thống quản lý.

Hệ thống tiêu chuẩn ISO là gì?

Tiêu chuẩn ISO là các quy tắc được chuẩn hóa quốc tế để giúp cho các tổ chức hoạt động phát triển bền vững, tạo ra các năng lực nâng cao giá trị của doanh nghiệp tổ chức trong mọi lĩnh vực thuộc sản xuất, thương mại, dịch vụ.

ISO 14001 là hệ thống quản lý gì?

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. Nó cung cấp một khuôn khổ mà một tổ chức có thể tuân theo, thay vì thiết lập các yêu cầu về hoạt động môi trường.

Hệ thống quản lý ISO 9001:2015 là gì?

ISO 9001:2015 - Đây là phiên bản thay thế cho ISO 9001:2008. Áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức cung cấp và quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng.

ISO 9001 có bao nhiêu yêu cầu?

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001 bao gồm 10 yêu cầu.