hmoob là gì - Nghĩa của từ hmoob

hmoob có nghĩa là

"Hmoob" đề cập đến ngôn ngữ của người người H'mong của châu Á, và từ này thực sự được phát âm giống như "người H'mong".

"B" trong từ sửa đổi giai điệu của "oo" trước (giống như dấu nhấn sửa đổi giai điệu của nguyên âm bằng tiếng Pháp).

Ngôi nhà truyền thống của dân tộc H'mong nằm ở vùng núi của Lào cũng như một phần của Trung Quốc và Việt Nam;Ngoài ra còn có một cộng đồng nhập cư lớn ở Hoa Kỳ.

Ví dụ

Trên các máy ATM Wells Fargo ở California (và có lẽ là những người khác), từ "hmoob" được hiển thị trên Màn hình đầu tiên cùng với một số ngôn ngữ khác LỰA CHỌN.