Hometown dịch là gì

Hometown là gì?

Hometown là danh từ trong tiếng Anh có nghĩa là quê hương. Trong đó hometown được định nghĩa là nơi mà một người lớn lên hoặc trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình ở đó. Hometown (quê hương) chứa đựng mọi niềm vui nỗi buồn của chúng ta khi còn nhỏ.

Ngoài ra quê hương còn là nguồn cội, nơi thiêng liêng nhất mà khi đi xa ai cũng nhớ về. Nó là nơi có tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta từng sinh sống. Nơi chôn rau cắt rốn, nơi con người được sinh ra và lớn lên với tuổi thơ, tuổi học trò.

Dưới đây là các từ vựng tiếng Anh liên quan đến Hometown. Các đoạn văn mô tả quê hương bằng tiếng Anh có dịch.

  • Xem thêm: Két sắt tiếng Anh là gì?

Đặt câu tiếng Anh với chủ đề Hometown

Hometown is a noun that typically refers to the place where a person grows up or spends the majority of his or her childhood. Quê hương là danh từ thường dùng để chỉ nơi mà một người lớn lên hoặc trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình.

My hometown is located in the suburbs of Saigon. Actually, it’s just a small town with around 500 residents. Quê hương tôi ở ngoại thành Sài Gòn. Thực ra, nó chỉ là một thị trấn nhỏ với khoảng 500 cư dân.

I was born and raised in Ho Chi Minh city which is located in the Southern part of Vietnam. It is a metropolitan area with millions of dwellers. As a matter of fact, I believe it is the most populated city in Vietnam.

Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam. Đây là một khu vực đô thị với hàng triệu cư dân. Trên thực tế, tôi tin rằng đây là thành phố đông dân nhất Việt Nam.

Hometown dịch là gì
hometown