Hợp đồng khoán việc đóng thuế tncn như thế nào

Mỗi doanh nghiệp tùy đặc thù kinh doanh của sẽ có chế độ sử dụng lao động, khoán hoặc dịch vụ khác nhau. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về thuế TNCN đối với các loại HĐLĐ. Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau của iHOADON để tìm hiểu về thuế TNCN trong các trường hợp này nhé.

1. Quy định hiện hành về thuế TNCN đối với các loại hợp đồng lao động

Hợp đồng khoán việc đóng thuế tncn như thế nào

Quy định hiện hành về thuế TNCN đối với các loại hợp đồng lao động

- Hợp đồng thử việc

Sau thời gian thử việc, trường hợp NLĐ tiếp tục ký HĐLĐ dài hạn, thời gian thử việc được khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Trong trường hợp NLĐ không ký tiếp HĐLĐ dài hạn, có thể các trường hợp sau đây:

 • Mức chi trả dưới 2 triệu đồng/lần không bị khấu trừ thuế TNCN.
 • Mức chi trả từ 2 triệu đồng/lần sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi chi trả.
 • Cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh của cá nhân chưa đến mức phải nộp thuế TNCN thì làm cam kết 02/CK-TNCN tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó.

- Hợp đồng học việc

 • Mức chi trả dưới 2 triệu đồng/lần không bị khấu trừ thuế TNCN.
 • Mức chi trả từ 2 triệu đồng/lần sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi chi trả.
 • Cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh của cá nhân chưa đến mức phải nộp thuế TNCN thì làm cam kết 02/CK-TNCN tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó.

- Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng

 • Mức chi trả dưới 2 triệu đồng/lần không bị khấu trừ thuế TNCN.
 • Mức chi trả từ 2 triệu đồng/lần sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi chi trả.
 • Cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh của cá nhân chưa đến mức phải nộp thuế TNCN thì làm cam kết 02/CK-TNCN tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó.

- Hợp đồng Cộng tác viên

Hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng thời vụ. Theo đó:

 • Mức chi trả dưới 2 triệu đồng/lần không bị khấu trừ thuế TNCN.
 • Mức chi trả từ 2 triệu đồng/lần sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi chi trả.
 • Cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh của cá nhân chưa đến mức phải nộp thuế TNCN thì làm cam kết 02/CK-TNCN tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó.

- Hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán phải hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán. Sau khi hoàn thành công việc, bên nhận khoán bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và phải trả cho bên khoán tiền công, tiền thù lao như đã thỏa thuận. Khi đó, có 3 trường hợp như sau:

 • Doanh nghiệp ký Hợp đồng với từng NLĐ.
 • Ký hợp đồng với một nhóm NLĐ (ký với tất cả thành viên trong nhóm) trong đó có một người đại diện nhóm thực hiện các giao dịch với doanh nghiệp.
 • Ký hợp đồng với chỉ 1 người đại diện.

Theo đó, thu nhập từ hợp đồng khoán việc được xếp vào nhóm thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Luật Thuế TNCN. Do đó:

 • Mức chi trả dưới 2 triệu đồng/lần không bị khấu trừ thuế TNCN.
 • Mức chi trả từ 2 triệu đồng/lần sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi chi trả.
 • Cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh của cá nhân chưa đến mức phải nộp thuế TNCN thì làm cam kết 02/CK-TNCN tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó.

2. Lưu ý về các loại HĐLĐ hiện nay

Hợp đồng khoán việc đóng thuế tncn như thế nào

Lưu ý về các loại HĐLĐ hiện nay

- Đối với hợp đồng thử việc, hợp đồng học việc, hợp đồng thời vụ, hợp đồng cộng tác viên, các khoản phụ cấp, trợ cấp chi cho NLĐ vẫn được tính vào thu nhập tính thuế TNCN của NLĐ do trong trường hợp này căn cứ tính thuế TNCN là tổng thu nhập.

- Khi doanh nghiệp trả thu nhập đã khấu trừ thuế cho NLĐ ký HĐLĐ dưới 3 tháng phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ hoặc một chứng từ cho nhiều lần khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

3. Điều kiện làm mẫu 02/CK-TNCN

Hợp đồng khoán việc đóng thuế tncn như thế nào

Điều kiện làm mẫu 02/CK-TNCN

Để được làm mẫu 02/CK-TNCN theo quy định của pháp luật hiện hành, NLĐ cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng.
 • Có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000đ/lần trở lên.
 • Chỉ có duy nhất thu nhập tại nơi chi trả thu nhập nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
 • NLĐ đã có mã số thuế tại thời điểm làm cam kết.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập cá nhân đối với các loại hợp đồng lao động hiện nay. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho các bạn những kiến thức hữu ích mà bạn đang quan tâm.

Hợp đồng thử việc đóng thuế TNCN như thế nào?

Vì hợp đồng thử việc không phải là hợp đồng lao động, nên khi trả thu nhập cho người lao động, tổ chức trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với mức 10% trước khi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên. Trường hợp này nhân viên thử việc không được tính giảm trừ gia cảnh.

Hợp đồng bao nhiêu tiền thì phải đóng thuế?

Căn cứ tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập (khấu trừ luôn trước khi trả tiền).

Hợp đồng thuê khoán nhân công xây dựng là gì?

Hợp đồng giao khoán công việc xây dựng là sự thoả thuận các bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành thi công một công việc xây dựng nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán, sau khi hoàn thành phải bàn giao lại cho bên giao khoán kết quả công việc; bên giao khoán nhận kết quả công việc và trả cho bên nhận ...

Hợp đồng khoán việc là gì?

Hợp đồng khoán việc là hợp đồng mà người lao động với vai trò người nhận khoán, ngoài việc sử dụng sức lao động con người, họ còn phải tự mua sắm trang bị công cụ lao động (đối với trường hợp khoán nhân công) và cả chi phí nguyên liệu, vật liệu (đối với trường hợp khoán trọn gói) để hoàn thành công việc giao khoán.