Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Cài đặt driver từ đĩa CD Driver Software . double click vào ổ đĩa CD để chạy trình cài đặt hoặc file MInst.exe trên đĩa .

Nếu không có đĩa Driver , bạn có thễ download driver mới nhất cho máy in Canon LBP6030W theo liên kết bên dưới .

Driver máy in Canon LBP6030

Cấu hình kết nối máy in với điểm truy cập Wifi (Access point)

click chọn [Start Software Programs]

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Chọn [MF/LBP Network Setup Tool] để thiết lập kết nối mạng Wifi cho máy in Canon LBP6030w

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Nếu bạn thực hiện cài đặt driver được download từ Website Canon Việt Nam / Asia thì làm như sau

giải nén file download

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Chạy file CNAN1STK.exe để thực hiện thiết lập kết nối Wifi cho máy

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030
Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Chọn Wireless LAN Connection , chọn Next

Chọn Yes để tiến hành cấu hình kết nối mạng wifi

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Chọn Easy setup → chọn Next

(Chọn custom Setup nếu bạn muốn thiết lập thêm các thông số về mạng như DHCP, IP tĩnh , … )

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Chọn [My Wirelaess LAN access point does not have a WPS button or I can not find the button] → chọn Next

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Thực hiện kết nối Wifi thông qua cáp USB (Cách làm này máy in sẽ dùng thiết lập kết nối wifi giữa máy tinh với access point chép sang cho máy in thông qua cáp USB)

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Chọn điểm truy cập Wifi mà máy tính bạn đang kết nối và nhập Network Key (mật khẩu).

Mô hình kết nối Wifi giữa máy in và các máy tính trong mạng nội bộ :

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Sau khi máy in đã kết nối với Access point , đèn Wifi trên máy in LBP6030w sẽ sáng . Để kiểm tra các thông số kết nối , địa chỉ IP của máy in bạn làm thao tác sau :

Load giấy vào trong khay giấy . Nhấn giữ phím Paper trong khoản 3 giây

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Máy in sẽ in ra bảng thông tin về các thiết lập của máy

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Cài đặt driver máy in LBP6030w

Mở thư mục UFR trong folder driver đã download ở trên

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

LBP6030_V2110_W32_uk_EN_1 → Chọn UFRII → Chọn → uk_eng → chọn → 32BIT. Chay file Setup.exe

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Trên cửa sổ trình cài đặt driver → chọn YES

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Chọn Standard → chọn Next

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Chọn Add New Printer

Hướng dẫn cài driver máy in cho win 10 6030

Máy tính sẽ dò các máy in có kết nối trong mạng nội bộ ( máy in LBP6030w bạn đã thực hiện kết nối wifi với cùng một điểm truy cập với máy tính sẽ được tìm thấy ở đây)