Hướng dẫn giải bài tập hóa phân tích chương 1

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Hóa phân tích mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình của ĐH nông nghiệp

Trong thư mục bao gồm nhiều file đề thi cuối kỳ khác nhau. Mình chỉ demo 1 slide còn lại các bạn xem chi tiết trong thư mục nhé.

-lg[H+]=-lg(8,83-5) =>pH=4, 2. Tính pH của nước cất cân bằng với CO2 của không khí ở 250 Cết nồng độ của CO2 là 1,3-5 M,axit cabonic có hằng số phân ly từng nấc là 10-6,35 và 10-10,33. Giải H 2 CO 3 H+ + HCO3- Ka 1 =10-6, HCO3- H+ + CO32- Ka 2 =10-6, H 2 O H+ + OH- Kw=10- Cân bằng H+ ở nấc thứ nhất chiếm ưu thế nên được chọn để tính.

Cốt liệu cao su được nhận định sẽ giúp tăng khả năng kháng nứt do co ngót của vật liệu xi măng. Tuy nhiên hiện không nhiều các nghiên cứu sử dụng cốt liệu phế thải này trong lớp móng cấp phối đá dăm (CPĐD) gia cố xi măng (GCXM). Nghiên cứu này sử dụng cốt liệu cao su cỡ hạt 1÷3 mm thêm vào CPĐD Dmax25 gia cố 4% xi măng với tỉ lệ 1%, 2% và 5% khối lượng cốt liệu khô. Các loại CPĐD-cao su GCXM này được thí nghiệm đánh giá các chỉ tiêu cường độ và đặc biệt triển khai thi công thí điểm 2 loại CPĐD GCXM sử dụng 0% và 2% cao su. Kết quả cho thấy CPĐD GCXM trộn thêm 1% và 2% cao su đạt cường độ yêu cầu làm lớp móng trên. Ngoài ra, đã quan sát được 2 vết nứt rộng khoảng 1 mm xuất hiện ở ngày thứ 30 trên lớp móng GCXM không trộn thêm cốt liệu cao su trên toàn bộ bề rộng lớp móng (3,25 m), trong khi đó CPĐD GCXM thêm 2% cao su không xuất hiện vết nứt. Điều này chứng tỏ cốt liệu cao giúp CPĐD GCXM giảm co ngót và hạn chế nứt do co ngót. Nghiên cứu góp phần thúc đẩy sử dụng cốt liệu cao su được...

Bài tập toán cao cấp.Tập 3,Phép giải tích nhiều biến số. DSpace/Manakin Repository. ...

Vấn đề có tính thời sự và cấp bách đặt ra trong tất cả các cuộc hội thảo gần đây về đổi căn bản toàn diện quá trình dạy học, đó là tiêu chí đánh giá học sinh khi chuyển từ hướng tiếp cận nội dung sang hướng tiếp cận năng lực; chuyển từ quá trình dạy học sang quá trình tự học; tự giáo dục như thế nào. Rất nhiều câu hỏi được đạt ra từ các cấp độ: Người quản lý; người trực tiếp giảng dạy; người nghiên cứu giáo dục; phụ huynh và người học. Với các yêu cầu bức thiết hiện nay, xu hướng đánh giá cần phát huy tốt 3 chức năng quan trọng đó là : chức năng điều khiển, điều chỉnh quá trình dạy học; chức năng phát triển và chức năng giáo dục. Muốn vậy cần tập trung vào hai phương diện: Đánh giá về phẩm chất và đánh giá về năng lực thông qua việc đánh giá sản phẩm của các hoạt động hình thành kiến thức và rèn luyện kỹ năng theo chuẩn của từng môn học và các hoạt động giáo dục cụ thể.

Đặt vấn đề: Bên cạnh y đức, tính chuyên nghiệp trong y khoa là một trong những năng lực cốt lõi của Điều Dưỡng tác động trực tiếp đến hiệu quả chăm sóc quản lý người bệnh. Do đó, việc xác định mức độ nhận thức của điều dưỡng về tính chuyên nghiệp là nhu cầu cấp thiết trong xây dựng chương trình huấn luyện tính chuyên nghiệp cho điều dưỡng hiệu quả và hội nhập khu vực. Mục tiêu: Xác định mức độ nhận thức của sinh viên và cựu sinh viên với các giá trị cốt lõi tính chuyên nghiệp và sự khác biệt về mức độ nhận thức về giá trị cốt lõi tính chuyên nghiệp trong hai nhóm. Phương pháp nghiên cứu: thiết kế mô tả cắt ngang từ 01/10/2020 đến 20/02/2021, thực hiện trên 208 sinh viên và 88 cựu sinh viên khoa Điều Dưỡng tại trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông, tỉnh Bình Dương sử dụng bảng câu hỏi tính chuyên nghiệp trong y khoa áp dụng thang likert 1-5 gồm 6 thành tố đo lường tính chuyên nghiệp. Hệ số Cronbach’s Alpha của toàn thang đo 0,91 để đánh giá nhận thức các giá trị cốt lõi tính chuyên nghiệp...

... các chữ số có nghĩa: a) 4, 5 91 + 0,2309 + 67 ,1 b) 313 – 273 ,15 c) 712 . 8,6 d) 1, 43 / 0,026e) (8, 3 14 x 298)/9 648 6 f) lg(6,53 .10 – 5)g) 10 -7 , 14 h) (6, 51. 10 -5 )(8 , 14 .10 -9 ) 4. a) Dùng ... %92,395 10 0. 4 46.25 10 00. 10 00 )10 81, 0.92 ,10 110 4, 0.50(=− Chương III. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG 1. % H2O = =−− %10 0. 01 21 mmmm 84, 82%2. Phản ứng: HPO 4 2 – + Mg2+ + NH 4 OH == ... THỰC NGHIỆM 1. a) 3 b) 3 c) 5 d) 3 e) 4 f) 32. a) 0,8 94 b) 0,893 c) 0,8 94 d) 0,900 e) 0,08 91 3. a) 71, 9 b) 40 c) 6 ,1. 103 d) 55 e) 0,0257 f) - 4 ,18 5 g) 7,2 .10 – 8 h)53,0 .10 – 14 4. a) Sắp...

  • 31
  • 21,131
  • 432