Hướng dẫn giải toán 8 tập 1

Toán lớp 8 là môn học khó, đòi hỏi các em phải tập trung học từng bài nếu không muốn rơi rụng kiến thức. Toán lớp 8 cũng là bản lề để các em chuẩn bị cho môn Toán lớp 9, thi vào lớp 10. Để học tốt môn học này, VnDoc mời bạn truy cập chuyên mục: Toán 8 - Giải Toán 8 để nhận các tài liệu giải bài tập, bài tập luyện từng bài, trắc nghiệm Toán 8 miễn phí.

Giải bài tập môn Toán lớp 8 với những lời giải hay cho bài tập các môn trong sách giáo khoa lớp 8 giống như một cuốn sách giải hay. Ngoài Soạn văn 8, lời giải Toán 8 này sẽ giúp các em học sinh có lời giải hay cho những bài tập toán khó trong chương trình học Toán lớp 8.

Lời giải bài tập Toán lớp 8 chi tiết chương trình sách mới được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán 8 Tập 1 & Tập 2 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 8 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Giải toán 8 tập 1 kết nối tri thức

CHƯƠNG I: ĐA THỨC

Giải toán 8 kết nối bài 1 Đơn thức

Giải toán 8 kết nối bài 2 Đa thức

Giải toán 8 kết nối bài 3 Phép cộng và phép trừ đa thức

Giải toán 8 kết nối Luyện tập chung trang 17

Giải toán 8 kết nối bài 4 Phép nhân đa thức

Giải toán 8 kết nối bài 5 Phép chia đa thức cho đơn thức

Giải toán 8 kết nối bài Luyện tập chung trang 25

Giải toán 8 kết nối bài Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II: HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

Giải toán 8 kết nối bài 6 Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu

Giải toán 8 kết nối bài 7 Lập phương của một tổng hay một hiệu

Giải toán 8 kết nối bài 8 Tổng và hiệu của hai lập phương

Giải toán 8 kết nối bài Luyện tập chung trang 40

Giải toán 8 kết nối bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Giải toán 8 kết nối bài Luyện tập chung trang 45

Giải toán 8 kết nối bài Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III: TỨ GIÁC

Giải toán 8 kết nối bài 10 Tứ giác

Giải toán 8 kết nối bài 11 Hình thang cân

Giải toán 8 kết nối bài Luyện tập chung trang 56

Giải toán 8 kết nối bài 12 Hình bình hành

Giải toán 8 kết nối bài Luyện tập chung trang 62

Giải toán 8 kết nối bài 13 Hình chữ nhật

Giải toán 8 kết nối bài 14 Hình thoi và hình vuông

Giải toán 8 kết nối bài Luyện tập chung trang 73

Giải toán 8 kết nối bài Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV: ĐỊNH LÍ THALES

Giải toán 8 kết nối bài 15 Định lí Thales trong tam giác

Giải toán 8 kết nối bài 16 Đường trung bình của tam giác

Giải toán 8 kết nối bài 17 Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải toán 8 kết nối bài Luyện tập chung trang 87

Giải toán 8 kết nối bài Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V: DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ

Giải toán 8 kết nối bài 18 Thu thập và phân loại dữ liệu

Giải toán 8 kết nối bài 19 Biểu diễn dữ liệu bằng bảng và biểu đồ

Giải toán 8 kết nối bài 20 Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ

Giải toán 8 kết nối bài Luyện tập chung trang 106

Giải toán 8 kết nối bài Bài tập cuối chương V

Giải toán 8 tập 2 kết nối tri thức

CHƯƠNG VI. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Giải toán 8 Kết nối bài 21 Phân thức đại số Giải toán 8 Kết nối bài 22 Tính chất cơ bản của phân thức đại số Giải toán 8 Kết nối bài 23 Phép cộng và phép trừ phân thức đại số Giải toán 8 Kết nối bài 24 Phép nhân và phép chia phân thức đại số Giải toán 8 Luyện tập chung trang 23 Giải toán 8 Kết nối bài tập cuối chương VI

CHƯƠNG VII. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC NHẤT

Giải toán 8 Kết nối bài 25 Phương trình bậc nhất một ẩn Giải toán 8 Kết nối bài 26 Giải bài toán bằng cách lập phương trình Giải toán 8 Kết nối Luyện tập chung trang 37 Giải toán 8 Kết nối bài 27 Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số Giải toán 8 Kết nối bài 28 Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất Giải toán 8 Kết nối bài 29 Hệ số góc của đường thẳng Giải toán 8 Kết nối Luyện tập chung trang 55 Giải toán 8 Kết nối Bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. MỞ ĐẦU VỀ TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Giải toán 8 Kết nối bài 30 Kết quả có thể và kết quả thuận lợi Giải toán 8 Kết nối bài 31 Cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số Giải toán 8 Kết nối bài 32 Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất và ứng dụng Giải toán 8 Kết nối Luyện tập chung trang 74 Giải toán 8 Kết nối bài tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Giải toán 8 Kết nối bài 33 Hai tam giác đồng dạng Giải toán 8 Kết nối bài 34 Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác Giải toán 8 Kết nối Luyện tập chung trang 91 Giải toán 8 Kết nối bài 35 Định lý Pythagore và ứng dụng Giải toán 8 Kết nối bài 36 Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông Giải toán 8 Kết nối bài 37 Hình đồng dạng Giải toán 8 Kết nối Luyện tập chung trang 108 Giải toán 8 Kết nối Bài tập cuối chương IX

CHƯƠNG X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIẾN

Giải toán 8 Kết nối bài 38 Hình chóp tam giác đều Giải toán 8 Kết nối bài 39 Hình chóp tứ giác đều Giải toán 8 Kết nối Luyện tập chung trang 121 Giải toán 8 Kết nối Bài tập cuối chương X Giải toán 8 Kết nối Bài tập ôn tập cuối năm

Giải toán 8 tập 1 cánh diều

CHƯƠNG I: ĐA THỨC NHIỀU BIẾN

Giải toán 8 cánh diều bài 1 Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến

Giải toán 8 cánh diều bài 2 Các phép tính với đa thức nhiều biến.

Giải toán 8 cánh diều bài 3 Hằng đẳng thức đáng nhớ

Giải toán 8 cánh diều bài 4 Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử

Giải toán 8 cánh diều bài Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Giải toán 8 cánh diều bài 1 Phân thức đại số

Giải toán 8 cánh diều bài 2 Phép cộng, phép trừ phân thức đại số

Giải toán 8 cánh diều bài 3 Phép nhân, phép chia phân thức đại số

Giải toán 8 cánh diều bài Bài tập cuối chương II

Giải toán 8 cánh diều bài Hoạt động thực nghiệm và trải nghiệm Chủ đề 1

CHƯƠNG III: HÀM SỐ VÀ ĐÔ THỊ

Giải toán 8 cánh diều bài 1 Hàm số

Giải toán 8 cánh diều bài 2 Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số

Giải toán 8 cánh diều bài 3 Hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0)

Giải toán 8 cánh diều bài 4 Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0)

Giải toán 8 cánh diều bài Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV: HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Giải toán 8 cánh diều bài 1 Hình chóp tam giác đều

Giải toán 8 cánh diều bài 2 Hình chóp tứ giác đều

Giải toán 8 cánh diều bài Bài tập cuối chương IV

Giải toán 8 cánh diều bài Hoạt động thực nghiệm và trải nghiệm Chủ đề 2 Thực hành tạo dựng Hologram

CHƯƠNG V: TAM GIÁC, TỨ GIÁC

Giải toán 8 cánh diều bài 1 chương IV Định lí Pythagore

Giải toán 8 cánh diều bài 2 Tứ giác

Giải toán 8 cánh diều bài 3 Hình thang cân

Giải toán 8 cánh diều bài 4 Hình bình hành

Giải toán 8 cánh diều bài 5 Hình chữ nhật

Giải toán 8 cánh diều bài 6 Hình thoi

Giải toán 8 cánh diều bài 7 Hình vuông