Hướng dẫn load ảnh lên listview bằng c

 1. Cách load hình từ database lên Listview C#?


 2. > Cách của mình là lấy đường dẫn của hình trong listview rồi hiện hình lên picturebox.
  Bạn thêm một picturebox, rồi viết sự kiện click cho listview như thê này

Mã:

private void listView1_Click(object sender, EventArgs e) { try { ListViewItem i = listView1.SelectedItems[0]; Image a = Image.FromFile(i.SubItems[0].Text); pictureBox1.Image = a; } catch { } }

-
 1. > http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=63558 rất mong các bạn giúp đỡ

http://img820.imageshack.us/img820/299/errorimage.png

-

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 • BB code đang Bật
 • Smilies đang Bật
 • code đang Bật
 • code is Bật
 • HTML code đang Tắt

Nội quy - Quy định

ListView là phần tử View được dùng để hiện thị dữ liệu là một danh sách (mảng) từ một nguồn cấp gọi là

listViewProduct = findViewById(R.id.listproduct); listViewProduct.setAdapter(productListViewAdapter); 0, các bước để tạo và sử dụng ListView gồm có:

Khai báo ListView trong Layout

Tương tự như các View khác, ví dụ:

android:id="@+id/listproduct" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" /> Gán cho ListView một Adapter là nguồn cấp dữ liệu cho nó

Xây dựng một Adapter cho ListView ở phần dưới, sau khi có Adapter cần thiết lập cho ListView, ví dụ trong onCreate của Activity:

listViewProduct = findViewById(R.id.listproduct); listViewProduct.setAdapter(productListViewAdapter); Khi đã gán Adapter vào ListView, thì ListView sẽ dùng Adapter này xác định cần hiện thị bao nhiêu phần tử, mỗi phần tử có View như thế nào do Adapter tạo và đính vào ListView, mỗi khi dữ liệu Adapter quản lý thay đổi, cần thông báo cho ListView biết mà cập nhật bằng cách gọi:

adapter.notifyDataSetChanged();

Xây dựng Adapter cho ListView

Như đã nói trên, Adapter là mô hình cung cấp dữ liệu cho ListView, nó có chức năng tạo các View phần tử, gán dữ liệu vào phần tử View con trong ListView. Để tạo ra một Adapter riêng chỉ cần kế thừa triển khai lớp trừu tượng

listViewProduct = findViewById(R.id.listproduct); listViewProduct.setAdapter(productListViewAdapter); 1, trong đó cần overrided các phương thức như dưới đây (Ví dụ xây dựng lớp

listViewProduct = findViewById(R.id.listproduct); listViewProduct.setAdapter(productListViewAdapter); 2):

class MyAdapter extends BaseAdapter {

  @Override 
  public int getCount() { 
    //Cần trả về số phần tử mà ListView hiện thị 
    return 0; 
  }
  @Override 
  public Object getItem(int position) { 
    //Cần trả về đối tượng dữ liệu phần tử ở vị trí position 
    return null; 
  }
  @Override 
  public long getItemId(int position) { 
    //Trả về một ID liên quan đến phần tử ở vị trí position 
    return 0; 
  }
  @Override 
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 
    //convertView là View hiện thị phần tử, nếu là null cần tạo mới 
    //(có thể nạp từ layout bằng View.inflate)
    //Cuối cùng là gán dữ liệu ở vị trí possition vào View và trả về đối 
    //tượng View này
    return null; 
  } 
}

Ví dụ ListView trong Android

Nội dung Ví dụ

Ứng dụng hiện thị một danh sách các sản phẩm đơn giản, sản phẩm được trình bày trong một layout có các thông tin như ID, tên sản phẩm, giá. Khi bấm vào chọn một sản phẩm, Pop up lên thông báo tên sản phẩm đó. Có chức năng cho phép xoá phần tử đầu tiên của danh sách (sau khi xoá ListView cập nhật lại)

Hướng dẫn load ảnh lên listview bằng c

Khởi tạo Ví dụ

Chạy Android Studio và tạo ứng dụng đặt tên, ví dụ XTLabListView bằng mẫu

listViewProduct = findViewById(R.id.listproduct); listViewProduct.setAdapter(productListViewAdapter); 3, sau đó thay nội dung

listViewProduct = findViewById(R.id.listproduct); listViewProduct.setAdapter(productListViewAdapter); 4 thành giao diện đơn giản, riêng có ListView như sau:

android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:fitsSystemWindows="true" android:orientation="vertical">