Hướng dẫn số 04 ngày 22 tháng 3 năm 2023

Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

  • Trích yếu: Thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
  • Số hiệu: 04-HD/UBKTTW
  • Loại văn bản: Hướng dẫn
  • Lĩnh vực: Nội chính - Pháp luật
  • Ngày ban hành: 22/03/2018
  • Ngày hiệu lực: 22/03/2018
  • Cơ quan BH: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  • Người ký: Trần Quốc Vượng
  • Đính kèm: Tải về

Nội dung:

Xem file đính kèm

Văn bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

10-QC/VPTW

10/01/2018

10/01/2018

09/2018/TT-NHNN

30/03/2018

15/06/2018

05/2018/TT-NHNN

12/03/2018

01/06/2018

371/QĐ-TTg

04/04/2018

04/04/2018

364/QĐ-TTg

02/04/2018

02/04/2018

354/QĐ-TTg

29/03/2018

29/03/2018

351/QĐ-TTg

29/03/2018

29/03/2018

348/QĐ-TTg

28/03/2018

28/03/2018

346/QĐ-TTg

27/03/2018

27/03/2018

345/QĐ-TTg

27/03/2018

27/03/2018

49/2018/NĐ-CP

30/03/2018

15/05/2018

48/2018/NĐ-CP

21/03/2018

10/05/2018

46/2018/NĐ-CP

14/03/2018

14/03/2018

45/2018/NĐ-CP

13/03/2018

13/03/2018

44/2018/NĐ-CP

13/03/2018

13/03/2018

43/2018/NĐ-CP

12/03/2018

12/03/2018

20/NQ-CP

28/03/2018

28/03/2018

17/2018/QĐ-TTg

30/03/2018

30/03/2018

16/2018/QĐ-TTg

23/03/2018

10/05/2018

15/2018/QĐ-TTg

12/03/2018

10/05/2018

Chủ trương, chính sách mới

Hướng dẫn số 04 ngày 22 tháng 3 năm 2023

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.