Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất matlab 2023a

Tài liệu hướng dẫn Matlab Simulink thực hành mô phỏng Điện tử công suất giúp bạn nắm bắt được các thành phần điện tử công suất, nguyên lý hoạt động của các mạch chỉnh lưu dùng Diode, SCR, mạch điều khiển điện áp AC, DC, mạch biến tần. | Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành mô phỏng điện tử công suất MỤC LỤC 1. Diode .4 1. Thư viện .4 2. Mô tả .4 3. Thông số và hộp hôi thoại .5 4. Các đầu vào và đầu ra .6 5. Cho phép và giới hạn .6 6. Ví dụ . .6 7. Kết quả mô phỏng .7 2. 1. Thư viện .10 2. Mô tả . 10 3. Hộp hội thoại và các thông 4. Các đầu vào và đầu ra .13 5. Cho phép và giới hạn .14 6. Ví dỤ . . 14 7. Nói riêng về bộ phát xung đồng bộ với nguồn 3. 1. Thư viện .19 2. Mô tả . 19 4. Hộp hội thoại và các thông số . 21 5. Đầu vào và đầu ra .21 6. Cho phép và giới hạn . 22 7. Ví dụ .22 8. Kết quả mô phỏng .23 4. 1. Thư viện .24 2. Mô tả . 24 4. Các đầu vào ra .26 5. Cho phép và giới hạn .26 6. Ví 7. Kết quả mô phỏng . 27 5. Ideal 1. Thư viện .28 3. Hộp hội thoại và các thông số . 29 4. Đầu vào đầu ra .30 5. Cho phép và giới hạn .30 6. Ví 7. Kết quả . 31 6. 1. Thư viện . 32 GV. Trịnh Quang Vinh - TĐH - MĐC - 1 - Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành mô phỏng điện tử công suất 2. Mô tả .32 3. Hộp thoại và các tham số .33 4. Đầu vào ra .34 5. Cho phép và hạn chế .34 6. Ví dụ . .34 7. Kết quả .35 7. Các cầu thông dụng .36 1. Thư viện .36 2. Mô tả . 36 3. Các loại cầu . 36 4. Hộp hội thoại va các thông số .38 5. Đầu vào ra .40 6. Cho phép và giới hạn .40 7. Ví dự. .40 8. Kết quả . 42 8. Đo 1. Thư viện .44 2. Mô tả .44 3. Hộp hội thoại và các tham số . 44 4. Tín hiệu ra . 44 5. Ví dụ . 44 9. Đo 1. Thư viện .45 2. Mô tả .45 3. Hộp hội thoài và các thông số . 45 4. Tín hiệu ra .45 5. Ví dụ . . . 46 10. Đồng hồ đo đa năng .46 1. Thư viện .46 2. Mô tả .46 3. Dấu thông thường đối với điện áp và dòng điện .47 4. Hôp hội thoại và các thông 5. Ví dụ . .49 11. Cơ sở về Khởi động Thư viện User- Defined 11 3 Thư viện Thư viện Thư viện Signal Thư viện Signal Thư viện Ports and Thư .

As analyzing geomagnetic data at low latitude areas for instance the Mekong Delta (latitudes 11,07o), significant problem is that both of the magnetization and ambient field are not vertical totally, making magnetic anomalies antisymmetrical and often skewed to the location of the sources. In this paper, two-dimensional continuous wavelet transform (2-D CWT), using Farshad-Sailhac complex wavelet function is studied and applied for reducing the magnetic anomaly to a symmetrical one - this located on the source of the anomaly, and then determining the position of the center of the object causing anomalies by wavelet transform modulus maxima (WTMM) method. Next, magnetic data is extracted in two perpendicular directions passing through the center of the source to perform one-dimensional continuous wavelet transform (1-D CWT) to estimate the shape, depth and size of the source. Then, using the Marquardt algorithm to solve the inverse problem by least-squares method to further identify ...

Mạng đồng tác giả là mạng lưới học thuật giữa các nhà nghiên cứu viết chung bài báo khoa học, mức độ kết hợp đồng tác giả có thể được đặc trưng bởi các độ đo liên kết. Đựa trên các đặc trưng đó, hình thành nhiều bài toán có ý nghĩa, trong đó có khuyến nghị cộng tác, gợi ý các tác giả có thể kết hợp trong tương lai hoặc tăng cường hợp tác. Bài báo này đề xuất một số độ đo liên kết mới dựa trên cộng đồng tác giả, kịch bản thiết lập bảng ứng viên động theo thời gian, và xây dựng một hệ khuyến nghị đồng tác giả sử dụng các độ đo đó.

This paper describes our participation in the TREC-9 Spoken Document Retrieval (SDR) track. The THISL SDR system consists of a realtime version of a hybrid connectionist/HMM large vocabulary speech recognition system and a probabilistic text retrieval system. This paper describes the configuration of the speech recognition and text retrieval systems, including segmentation and query expansion. We report our results for development tests using the TREC-8 queries, and for the TREC-9 evaluation.

Nghiên cứu được thiết kế theo nghiên cứu dịch tễ học mô tả thông qua cuộc điều tra cắt ngang có phân tích. Phỏng vấn trực tiếp 434 nam sinh viên liên thông y đa khoa với mục tiêu: Mô tả kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá của nam sinh viên liên thông y đa khoa trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Đa số đối tượng nghiên cứu (96,6%-98,9%) biết hút thuốc lá hay hút thuốc lá thụ động đều có ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên vẫn còn 1,1% - 3,4% chưa biết đến tác hại của hút thuốc lá. Có 88,9% đối tượng biết về luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có kiến thức đúng về những địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên từ 79,3%-93,8%.

Trong hệ thống du lịch thông minh, lập lộ trình tự động là một trong những chức năng phức tạp nhưng rất quan trọng và cần thiết cho du khách trước và trong hành trình thăm quan của mình. Chức năng này không chỉ yêu cầu tạo ra phương án lộ trình phù hợp với điều kiện của du khách một cách nhanh chóng, mà còn phải tối ưu về thời gian thăm quan và hiệu quả kinh tế. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một thuật toán lập lộ trình tự động mới dựa trên ý tưởng của bài toán lập lịch TSP (Traveling Salesman Problem) và bổ sung tham số về thời gian du lịch hợp lý, được gọi là TPA (Travel Planning Algorithm). Thuật toán TPA được cài đặt trong hệ thống du lịch thông minh đa nền tảng của tỉnh Thái Nguyên. Dựa vào điểm du lịch được gợi ý trong quá trình lựa chọn điểm thăm quan của du khách, thuật toán TPA hoạt động ổn định và lập được lộ trình du lịch tốt hơn so với chức năng lập lộ trình trong hệ thống du lịch thông minh của TripHunter và Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).