jizz in my socks là gì - Nghĩa của từ jizz in my socks

jizz in my socks có nghĩa là

Khi ai đó chạm vào bạn và bạn hãy bật hoặc khi bạn xem một cái gì đó thực sự tình dục, như khiêu dâm hoặc một cô gái sọc.

Thí dụ

Bạn 1: *chạm vào đùi *của bạn
Bạn: Ahhh, đừng làm vậy hoặc tôi sẽ jizz trong tất của tôi.