Kế hoạch đánh giá nội bộ iso cấp xã

Chi tiết Văn bản

Thông tin Nội dung Số/Ký hiệu 40/KH-UBND Ngày ban hành 08-09-2022 Người ký Hồ Văn Thịnh Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã Trà Thanh năm 2022 Cơ quan ban hành UBND xã Thể loại Kế hoạch

Văn bản khác

 • Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (01-11-2023)
 • Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (12-09-2023)
 • V/v tham gia Hội chợ, triển khai thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (04-08-2023)
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt dự toán thu,chi quản lý dự án năm 2023 (04-08-2023)
 • TỜ TRÌNH Về việc xin kiểm tra chất lượng công trình và hồ sơ hoàn công công trình trước kinh nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng Công trình: Đường BTXM ngã 3 Sông Trường đến tổ 4 thôn Môn Địa điểm xây dựng: xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi (04-08-2023)
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Trà Thanh (04-08-2023)
 • V/v đăng ký cây trồng phân tán năm 2023 (04-08-2023)
 • TỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất đối với từng loại đất, vị trí đất để tính tiền bồi thường công trình dự án: Đường từ trường Tiểu học tổ 3 thôn Cát cũ đến đất ông Thi Địa điểm: Xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng (04-08-2023)
 • Về việc thực hiện Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2023-2030 (03-08-2023)
 • KẾ HOẠCH Xây dựng mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” xã Trà Thanh (03-08-2023)
 • V/v góp ý dự thảo Kế hoạch về triển khai thực hiện Chỉ thị số21-CT/TW của Ban Bí thư (02-08-2023)

Cổng thông tin điện tử

Xã Bắc Sơn - Huyện An Dương

Cơ quan quản lý: Ủy ban nhân dân Xã Bắc Sơn - Huyện An Dương Địa chỉ: đang cập nhật

Xã Trà Bùi | Cổng thông tin điện tử xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng UBND Xã Trà Bùi

Điện thoại: ............

Địa chỉ: xã Trà Bùi - huyện Trà Bồng - tỉnh Quảng Ngãi

UBND phường Ba Hàng xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1890249

Mục đích của đánh giá nội bộ là gì?

Mục đích đánh giá nội bộ:Nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng được yêu cầu chung về quy mô hoạt động, tình hình sản xuất quy trình thực hiện sản xuất và chất lượng sản phẩm,… về mọi mặt của doanh nghiệp.

Ai nên thực hiện đánh giá nội bộ Internal assessment )?

Đánh giá nội bộ là việc được làm thường niên mà các doanh nghiệp cần phải làm trong quá trình hoạt động của mình đặc biệt là với các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quản lý như ISO. Dù là một việc quan trọng và có ý nghĩa lớn với doanh nghiệp nhưng hiện tại vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp xem trọng việc này.

Đánh giá viên nội bộ là gì?

Đánh giá viên nội bộ là những người có kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý trong doanh nghiệp. Là người thực hiện các quá trình tối ưu hóa như hoạch định, thực hiện và báo cáo về các cuộc đánh giá trong một chu kỳ đánh giá.

Đánh giá ISO là gì?

Đánh giá viên ISO là một chuyên gia chịu trách nhiệm đánh giá hệ thống quản lý của một tổ chức bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, nguyên tắc và kỹ thuật đánh giá được chấp nhận rộng rãi. Đó là người phải đã trải qua khóa đào tạo Đánh giá viên và được chứng nhận.