Khóa vòi nước tiếng anh là gì

Khóa vòi nước tiếng anh là gì
Khóa vòi nước tiếng anh là gì
Khóa vòi nước tiếng anh là gì

Tìm

vòi nước
Khóa vòi nước tiếng anh là gì

nd. Vòi lắp ở ống hay bể nước, để lấy nước, có van khóa, mở. Mở vòi nước.

Khóa vòi nước tiếng anh là gì

Khóa vòi nước tiếng anh là gì

Khóa vòi nước tiếng anh là gì

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

vòi nước

Khóa vòi nước tiếng anh là gì
 adjutage
Khóa vòi nước tiếng anh là gì
 ball cock
Khóa vòi nước tiếng anh là gì
 bib
 • vòi nước (miệng cong): bib cock
 • Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   bib tap
  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   bibb cock
  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   bibcock
  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   cock
  Giải thích VN: Một thiết bị điều chỉnh hay ngăn dòng chảy trong một ống, gồm một chốt thon quay được.
  Giải thích EN: A device for regulating or stopping the flow in a pipe, consisting of a taper plug that may be rotated.
 • cái vòi nước: cock
 • vòi nước (miệng cong): bib cock
 • vòi nước bẩn: sludge cock
 • vòi nước thông: straight way cock
 • Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   crane
  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   faucet
  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   flow nozzle
  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   fount
  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   spigot
  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   tap
 • nhiệt độ tính toán của vòi nước thải: rated temperature of tap sewage waters
 • vòi nước gắn vào tường: wall tap
 • vòi nước ở tường ngoài: hose tap
 • Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   water cock
  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   water hydrant
  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   water plug
  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   water tap


  bao của vòi nước chữa cháy

  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   fire hydrant cover (fire hydrant box)

  nút vòi nước cứu hỏa

  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   fire (hydrant) plug

  van vòi nước chữa cháy

  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   fire hydrant valve

  vòi nước chứa cháy

  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   fire hydrant

  vòi nước công cộng

  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   water post

  vòi nước máy

  Khóa vòi nước tiếng anh là gì
   hydrant


   cock
 • vòi nước muối
 • : pickle cock