koffi là gì - Nghĩa của từ koffi

koffi có nghĩa là

Một đêm đứng ở Potchefstroom, Nam Phi.Thường được sử dụng bởi các sinh viên.Trong tiếng Afrikaans, nó dịch là "n naai en waai".Có nghĩa là một bang và đi.

Thí dụ

Bạn có muốn đến chỗ của tôi cho Potch Koffie Jan Từ Ouwers có nhiều Potch Koffies trong đời.

koffi có nghĩa là

.

Thí dụ

Bạn có muốn đến chỗ của tôi cho Potch Koffie

koffi có nghĩa là

Mystical word thats often used as a verbal filler

Thí dụ

Bạn có muốn đến chỗ của tôi cho Potch Koffie Jan Từ Ouwers có nhiều Potch Koffies trong đời.

koffi có nghĩa là

.

Thí dụ

Bạn có muốn đến chỗ của tôi cho Potch Koffie